เนื้อเพลง O Come O Come Emanuel คำอ่านไทย Whitney Houston

O come o come Emanuel
(โอ คัม โอ คัม Emanuel)
And ransom captive Israel
(แอนด์ แร๊นซั่ม แคพทิฝ อีสริเอ็ล)
That mourns in lonely exile here
(แดท โมน ซิน โลนลิ เอ๊กไซล์ เฮียร)
Until the Son of God appears
(อันทิล เดอะ ซัน อ็อฝ ก๊อด แอพเพียร์)

Rejoice! Rejoice!
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ !)
Emanuel shall come to thee, o Israel
(Emanuel แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

[Bumm, bumm, bumm, bumm]
([ Bumm , bumm , bumm , bumm ])
Ah well, ooh
(อา เวลล , อู้)
[Bumm, bumm, bumm]
([ Bumm , bumm , bumm ])
Ooh
(อู้)

O come, Desire of nations, bind
(โอ คัม , ดีไซรํ อ็อฝ เน๊ชั่น , ไบนด)
Bind as one the hearts of all mankind
(ไบนด แอส วัน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ ออล แม๊นคายนด)
Bid Thou our sad divisions cease
(บิด เฑา เอ๊า แซ้ด ดิฝีฉอัน ซี๊ส)
And be Thyself our King of peace
(แอนด์ บี ไฑเซลฟ เอ๊า คิง อ็อฝ พี๊ซ)

[Rejoice!] Rejoice! [Rejoice!] Rejoice! [Ooh]
([ รีจ๊อยซ ! ] รีจ๊อยซ ! [ รีจ๊อยซ ! ] รีจ๊อยซ ! [ อู้ ])
Emanuel shall come to thee, o Israel
(Emanuel แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)
[O Israel, come to thee]
([ โอ อีสริเอ็ล , คัม ทู ฑี ])
Rejoice! [Rejoice!] Rejoice! [Ooh]
(รีจ๊อยซ ! [ รีจ๊อยซ ! ] รีจ๊อยซ ! [ อู้ ])
Emanuel shall come to thee, o Israel
(Emanuel แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)
[O Israel, come to thee]
([ โอ อีสริเอ็ล , คัม ทู ฑี ])
Rejoice! [Rejoice!] Rejoice! [Ooh]
(รีจ๊อยซ ! [ รีจ๊อยซ ! ] รีจ๊อยซ ! [ อู้ ])
Emanuel shall come to thee, o Israel
(Emanuel แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)
[O Israel, come to thee]
([ โอ อีสริเอ็ล , คัม ทู ฑี ])
Rejoice! [Rejoice!] Rejoice! [Ooh]
(รีจ๊อยซ ! [ รีจ๊อยซ ! ] รีจ๊อยซ ! [ อู้ ])
Emanuel shall
(Emanuel แชลล์)
[Shall come]
([ แชลล์ คัม ])

He’s gonna come o Israel
(อีส กอนนะ คัม โอ อีสริเอ็ล)
[Shall come]
([ แชลล์ คัม ])
Don’t you worry, God’s gonna be there
(ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ , ก๊อด กอนนะ บี แดร์)
[Emanuel shall come]
([ Emanuel แชลล์ คัม ])
Emanuel, He’s gonna come
(Emanuel , อีส กอนนะ คัม)
O Israel
(โอ อีสริเอ็ล)
Ooh yeah
(อู้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Come O Come Emanuel คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น