เนื้อเพลง U See It คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Chamillion

[talking]
([ ทอคอิง ])
Duke E Loud, Lil’ Flip, you see what we doing
(ดยูค อี เลาด , ลิล ฟลิพ , ยู ซี ว๊อท วี ดูอิง)
You see what we driving, you see how we living
(ยู ซี ว๊อท วี ดรายวิง , ยู ซี ฮาว วี ลีฝอิง)
You see the rims spinning, you see the platinum grill
(ยู ซี เดอะ ริม สปินนิ่ง , ยู ซี เดอะ พแลทนัม กริลล์)
Still man in it, uh uh
(สทิลล แมน อิน หนิด , อา อา)

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
I pulled up in the jag [you see it]
(ไอ พูลล อั๊พ อิน เดอะ แจ็ก [ ยู ซี อิท ])
Everybody know I got Texas cash [you see it]
(เอวี่บอดี้ โนว์ ไอ ก็อท เทกซัส แค๊ช [ ยู ซี อิท ])
I’m like Juve throwing up a soldier rag [you see it]
(แอม ไล๊ค Juve โตววิง อั๊พ อะ โซ๊ลเจ้อร์ แร๊ก [ ยู ซี อิท ])
In H-Town I throw up a Clover flag [you see it]
(อิน เฮส ทาวน์ นาย โธรว์ อั๊พ อะ คโลเฝอะ แฟล๊ก [ ยู ซี อิท ])
On T.V. I’m still leaning to the left [you see it]
(ออน ที วี แอม สทิลล ลีนอิง ทู เดอะ เล๊ฟท [ ยู ซี อิท ])
Got a deal but I didn’t sign with Def [you see it]
(ก็อท ดา ดีล บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน ซายน วิธ เดฟ [ ยู ซี อิท ])
Got a deal with Sony now we richer [you see it]
(ก็อท ดา ดีล วิธ Sony นาว วี รีเชอ [ ยู ซี อิท ])
Look me up I’m in The Source see my picture [you see it]
(ลุ๊ค มี อั๊พ แอม อิน เดอะ ซ๊อร์ซ ซี มาย พิ๊คเจ้อร์ [ ยู ซี อิท ])
I got hoes just coming to my shows [you see it]
(ไอ ก็อท โฮ จั๊สท คัมอิง ทู มาย โชว์ [ ยู ซี อิท ])
I got n*ggas just running to my do’ [you see it]
(ไอ ก็อท เอ็น *ggas จั๊สท รันนิง ทู มาย ดู [ ยู ซี อิท ])
You se everything we smoke is endo [you see it]
(ยู se เอ๊วี่ติง วี สโม๊ค อีส endo [ ยู ซี อิท ])
It’s a truck but it’s made by Benzo [you see it]
(อิทซ ซา ทรั๊ค บั๊ท อิทซ เมด บาย Benzo [ ยู ซี อิท ])
I’m Lil’ Flip I’m in the Dirty Dirty South [you see it]
(แอม ลิล ฟลิพ แอม อิน เดอะ เดอทิ เดอทิ เซ๊าธ [ ยู ซี อิท ])
I got about fifty grand in my mouth [you see it]
(ไอ ก็อท อะเบ๊าท ฟีฟทิ แกรนด์ อิน มาย เม๊าธ [ ยู ซี อิท ])
I represent for my n*gga named Screw [you see it]
(ไอ รีเพรสเซ่นท ฟอร์ มาย เอ็น *gga เนม สครูว์ [ ยู ซี อิท ])
Some n*ggas claim red, some claim blue [you see it]
(ซัม เอ็น *ggas เคลม เร้ด , ซัม เคลม บลู [ ยู ซี อิท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Nothing less than 20 thousand on my wrist [you see it]
(นัธอิง เลซ แฑ็น 20 เธ๊าซั่นด ออน มาย ริ๊ซท [ ยู ซี อิท ])
You got cars in your yard but none like this [you see it]
(ยู ก็อท คารํ ซิน ยุร ย๊าร์ด บั๊ท นัน ไล๊ค ดิส [ ยู ซี อิท ])
Candy frame, I’ma swing on twenty inch [you see it]
(แค๊นดี้ เฟรม , แอมอา สวิง ออน ทเว้นที่ อิ้นช์ [ ยู ซี อิท ])
I ain’t got to tell these hoes that I’m a pimp [you see it]
(ไอ เอน ก็อท ทู เทลล ฑิส โฮ แดท แอม มา พิมพ [ ยู ซี อิท ])
Be banging the Jaguar behind the ten [you see it]
(บี แบงกิง เดอะ แจกวา บีฮายน์ เดอะ เท็น [ ยู ซี อิท ])
Hydro chronic smoking know you smell the scent [you see it]
(ไฮดโระ คร๊อนิค สโมคกิ้ง โนว์ ยู สเมลล์ เดอะ เซ็นท [ ยู ซี อิท ])
Got my heater under my Iceberg fit [you see it]
(ก็อท มาย ฮีทเออะ อั๊นเด้อร มาย ไอซเบิก ฟิท [ ยู ซี อิท ])
I’m the sh*t, I got these hatas pissed you see it, you see it
(แอม เดอะ ฌะ *ที , ไอ ก็อท ฑิส ฮาเทซ พิซ ยู ซี อิท , ยู ซี อิท)

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
You got a Cardier but it’s little [you see it]
(ยู ก็อท ดา Cardier บั๊ท อิทซ ลิ๊ทเทิ่ล [ ยู ซี อิท ])
Look at mine I got X’s in the middle [you see it]
(ลุ๊ค แกท ไมน์ ไอ ก็อท Xs ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ ยู ซี อิท ])
I go to sleep on a Iceberg bed [you see it]
(ไอ โก ทู สลี๊พ ออน อะ ไอซเบิก เบ๊ด [ ยู ซี อิท ])
I’m feeling smart cause I always get head [you see it]
(แอม ฟีลอิง สมาร์ท ค๊อส ไอ ออลเว เก็ท เฮด [ ยู ซี อิท ])
I might ride candy red, or black [you see it]
(ไอ ไมท ไรด์ แค๊นดี้ เร้ด , ออ แบล๊ค [ ยู ซี อิท ])
If it’s called a Escalade it’s a Lac [you see it]
(อิ๊ฟ อิทซ คอลลํ อะ เอซคอลเลต อิทซ ซา แล็ค [ ยู ซี อิท ])
If you sitting on twenties then they shine [you see it]
(อิ๊ฟ ยู ซีททิง ออน ทเวนทีสฺ เด็น เด ไชน์ [ ยู ซี อิท ])
If it ain’t endo, we call it pine [you see it]
(อิ๊ฟ อิท เอน endo , วี คอลลํ อิท ไพน [ ยู ซี อิท ])
Down here everybody got gold [you see it]
(เดาน เฮียร เอวี่บอดี้ ก็อท โกลด์ [ ยู ซี อิท ])
Still flipping cause we all got hoes [you see it]
(สทิลล ฟริพพิง ค๊อส วี ออล ก็อท โฮ [ ยู ซี อิท ])
Still rich cause we all got shows [you see it]
(สทิลล ริ๊ช ค๊อส วี ออล ก็อท โชว์ [ ยู ซี อิท ])
Couple of friends but we all got foes [you see it]
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เฟรน บั๊ท วี ออล ก็อท โฟ [ ยู ซี อิท ])
Down here Lil’ Flip run the South [you see it]
(เดาน เฮียร ลิล ฟลิพ รัน เดอะ เซ๊าธ [ ยู ซี อิท ])
Owe me money there’s a gun in your mouth [you see it]
(โอว์ มี มั๊นนี่ แดร์ ซา กัน อิน ยุร เม๊าธ [ ยู ซี อิท ])
Want a show you better send my deposit [you see it]
(ว้อนท ดา โชว์ ยู เบ๊ทเท่อร์ เซ็นด มาย ดิพ๊อสิท [ ยู ซี อิท ])
As far as S*cka Free camp go I got it [you see it]
(แอส ฟาร์ แอส เอส *cka ฟรี แค๊มพํ โก ไอ ก็อท ดิธ [ ยู ซี อิท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Chamillion}
({Chamillion})
Pump your breaks my rims be spinning in place [you see it]
(พั๊มพ ยุร เบร๊ค มาย ริม บี สปินนิ่ง อิน เพลส [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
Don’t worry we ain’t got bad breaks [you see it]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ วี เอน ก็อท แบ้ด เบร๊ค [ ยู ซี อิท ])

{Chamillion}
({Chamillion})
This frozen water got my gums feeling numb [you see it]
(ดิส โฟ๊เซน ว๊อเท่อร ก็อท มาย กัม ฟีลอิง นัมบ์ [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
I’m like naw cause I know I got a gun [you see it]
(แอม ไล๊ค นอว ค๊อส ไอ โนว์ ไอ ก็อท ดา กัน [ ยู ซี อิท ])

{Chamillion}
({Chamillion})
Got a thug girl, a slugs hit me brain freeze [you see it]
(ก็อท ดา ธัก เกิร์ล , อะ ซลัก ฮิท มี เบรน ฟรีส [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
I’m like Alicia cause we move the same keys
(แอม ไล๊ค อลีเชีย ค๊อส วี มู๊ฝ เดอะ เซม คีย์)

{Chamillion}
({Chamillion})
N*ggas know I got more dope than Homer [you see it]
(เอ็น *ggas โนว์ ไอ ก็อท โม โดพ แฑ็น Homer [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
I’m getting head from your gal in the sauna [you see it]
(แอม เกดดดิ้ง เฮด ฟรอม ยุร แก็ล อิน เดอะ ซาวน่า [ ยู ซี อิท ])

{Chamillion}
({Chamillion})
My strap’s sticking in my lap but never hit me [you see it]
(มาย ซทแร็พ สติ๊กคิง อิน มาย แหล๊พ บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ฮิท มี [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
I got some millions but I’m still on a mission [you see it]
(ไอ ก็อท ซัม มิ๊ลเลี่ยน บั๊ท แอม สทิลล ออน อะ มิ๊ชชั่น [ ยู ซี อิท ])

{Chamillion}
({Chamillion})
A million that dot com tatted on my arm [you see it]
(อะ มิ๊ลเลี่ยน แดท ดอท com tatted ออน มาย อาร์ม [ ยู ซี อิท ])

{Lil’ Flip}
({ลิล ฟลิพ })
The Screwed Up Click written in platinum on my charm [you see it]
(เดอะ สครูว์ อั๊พ คลิ๊ก วึ้น อิน พแลทนัม ออน มาย ชาร์ม [ ยู ซี อิท ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
I’m bending corners in that Lac, I’m gripping grain
(แอม แบนดิง ค๊อร์เน่อร์ ซิน แดท แล็ค , แอม กรีพพิง กเรน)
This that Dirty Dirty what we do is swang
(ดิส แดท เดอทิ เดอทิ ว๊อท วี ดู อีส ซวัง)
We gone ball and we gone never be ashamed
(วี กอน บอล แอนด์ วี กอน เน๊เฝ่อร์ บี อะเชมดฺ)
Platinum versus, platinum teeth and platinum chains
(พแลทนัม เฝอซัซ , พแลทนัม ทีท แอนด์ พแลทนัม เชน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

You see it – 4x
(ยู ซี อิท 4x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U See It คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Chamillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น