เนื้อเพลง Bliss (I Don’t Wanna Know) คำอ่านไทย Hinder

[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
I’ll go ahead and pour myself a drink
(อิลล โก อะเฮด แอนด์ พาว ไมเซลฟ อะ ดริ๊งค)
I really couldn’t care less what you think
(ไอ ริแอ็ลลิ คูดซึ่น แคร์ เลซ ว๊อท ยู ทริ๊งค)
Well I don’t have to listen now
(เวลล ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น นาว)
Live this day down
(ไล้ฝ ดิส เดย์ เดาน)
If I can’t feel a thing
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท ฟีล อะ ทริง)
You might as well save your goodbyes
(ยู ไมท แอส เวลล เซฝ ยุร กู๊ดบาย)
We can give this train wreck one last ride
(วี แคน กี๊ฝ ดิส เทรน เร๊ค วัน ล๊าสท ไรด์)
I’m gonna have to listen now
(แอม กอนนะ แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น นาว)
Live this day down
(ไล้ฝ ดิส เดย์ เดาน)
If I don’t make things right
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เม้ค ทริง ไร๊ท)
I’ll tell you one last time
(อิลล เทลล ยู วัน ล๊าสท ไทม์)

I don’t wanna know it’s over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
So save your goodbye kiss
(โซ เซฝ ยุร กู๊ดบาย คิซ)
I don’t wanna know it’s over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Cause ignorance is bliss
(ค๊อส อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
I can hardly see
(ไอ แคน ฮาดลิ ซี)
What’s in front of me
(ว๊อท ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Cause the vodka’s running on empty
(ค๊อส เดอะ ฝอดคะ รันนิง ออน เอ๊มพที่)
I can’t stay sober
(ไอ แค็นท สเทย์ โซเบอะ)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
So save your goodbye kiss
(โซ เซฝ ยุร กู๊ดบาย คิซ)
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])

I woke up with a heartbeat in my head
(ไอ โวค อั๊พ วิธ อะ ฮาร์ทบีท อิน มาย เฮด)
I reached for the bottle by the bed
(ไอ รี๊ช ฟอร์ เดอะ บ๊อทเทิ่ล บาย เดอะ เบ๊ด)
I saw your side was not slept in
(ไอ ซอว์ ยุร ไซด์ วอส น็อท ซเล็พท อิน)
Cold sheets again
(โคลด์ ฌีท อะเกน)
Remind me of what you said
(รีไมนด์ มี อ็อฝ ว๊อท ยู เซ็ด)
We need to take a break for a while
(วี นี๊ด ทู เท้ค เก เบร๊ค ฟอร์ รา ไวล์)
It’s been so long since I smiled
(อิทซ บีน โซ ลอง ซิ๊นซ ไอ สไมล์)
I don’t wanna listen now
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลิ๊สซึ่น นาว)
Live this day down
(ไล้ฝ ดิส เดย์ เดาน)
With you so drunk and high
(วิธ ยู โซ ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ)
So I’ll say goodbye
(โซ อิลล เซย์ กู๊ดบาย)

I don’t wanna know it’s over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
So save your goodbye kiss
(โซ เซฝ ยุร กู๊ดบาย คิซ)
I don’t want to know it’s over
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Cause ignorance is bliss
(ค๊อส อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
I can hardly see
(ไอ แคน ฮาดลิ ซี)
What’s in front of me
(ว๊อท ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Cause the vodka’s running on empty
(ค๊อส เดอะ ฝอดคะ รันนิง ออน เอ๊มพที่)
I can’t stay sober
(ไอ แค็นท สเทย์ โซเบอะ)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)

I don’t wanna know it’s over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
So save your goodbye kiss
(โซ เซฝ ยุร กู๊ดบาย คิซ)
I don’t wanna know it’s over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Cause ignorance is bliss
(ค๊อส อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
Now I know I can’t stay sober
(นาว ไอ โนว์ ไอ แค็นท สเทย์ โซเบอะ)
Cause you left me here like this
(ค๊อส ยู เล๊ฟท มี เฮียร ไล๊ค ดิส)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
So save your goodbye kiss
(โซ เซฝ ยุร กู๊ดบาย คิซ)
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
[I don’t wanna know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ ])
Cause ignorance is bliss
(ค๊อส อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
I can hardly see
(ไอ แคน ฮาดลิ ซี)
What’s in front of me
(ว๊อท ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Cause the vodka’s running on empty
(ค๊อส เดอะ ฝอดคะ รันนิง ออน เอ๊มพที่)
I can’t stay sober
(ไอ แค็นท สเทย์ โซเบอะ)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
If it’s over
(อิ๊ฟ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bliss (I Don’t Wanna Know) คำอ่านไทย Hinder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น