เนื้อเพลง Baby, It’s Cold Outside คำอ่านไทย Rod Stewart

duet with Dolly Parton
(ดูเอ็ท วิธ ดอลลิ แพดัน)
I really can’t stay – Baby it’s cold outside
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์ เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
I’ve got to go away – Baby it’s cold outside
(แอฝ ก็อท ทู โก อะเวย์ เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
This evening has been – Been hoping that you’d drop in
(ดิส อี๊ฝนิ่ง แฮ็ส บีน บีน โฮพปิง แดท ยูต ดรอพ อิน)
So very nice – I’ll hold your hands, they’re just like ice
(โซ เฝ๊รี่ ไน๊ซ์ อิลล โฮลด์ ยุร แฮนด์ , เดรว จั๊สท ไล๊ค ไอ๊ซ์)
My mother will start to worry – Beautiful, what’s your hurry
(มาย ม๊าเธ่อร์ วิล สท๊าร์ท ทู ว๊อร์รี่ บยูทิฟุล , ว๊อท ยุร เฮ๊อร์รี่)
My father will be pacing the floor – Listen to the fireplace roar
(มาย ฟ๊าเท่อร วิล บี เพซซิง เดอะ ฟลอร์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไฟทดิง โร)
So really I’d better scurry – Beautiful, please don’t hurry
(โซ ริแอ็ลลิ อาย เบ๊ทเท่อร์ ซเคอริ บยูทิฟุล , พลีซ ด้อนท์ เฮ๊อร์รี่)
well Maybe just a half a drink more – Put some music on while I pour
(เวลล เมบี จั๊สท ดา ฮาล์ฟ อะ ดริ๊งค โม พุท ซัม มิ๊วสิค ออน ไวล์ ไอ พาว)

The neighbors might think – Baby, it’s bad out there
(เดอะ เนเบอะ ไมท ทริ๊งค เบ๊บี้ , อิทซ แบ้ด เอ๊าท แดร์)
Say, what’s in this drink – No cabs to be had out there
(เซย์ , ว๊อท ซิน ดิส ดริ๊งค โน แค๊บ ทู บี แฮ็ด เอ๊าท แดร์)
I wish I knew how – Your eyes are like starlight now
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู ฮาว ยุร อาย แซร์ ไล๊ค สตาร์ไรท์ นาว)
To break this spell – I’ll take your hat, your hair looks swell
(ทู เบร๊ค ดิส สเพลล อิลล เท้ค ยุร แฮ็ท , ยุร แฮร์ ลุ๊ค ซเว็ล)
I ought to say no, no, no, sir – Mind if I move a little closer
(ไอ อ๊อธ ทู เซย์ โน , โน , โน , เซ่อร์ ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย มู๊ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
At least I’m gonna say that I tried – What’s the sense in hurting my pride
(แอ็ท ลีซท แอม กอนนะ เซย์ แดท ไอ ทไร ว๊อท เดอะ เซ้นส อิน เฮอดิง มาย ไพรด์)
I really can’t stay – Baby don’t hold out
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์ เบ๊บี้ ด้อนท์ โฮลด์ เอ๊าท)
Ahh, but it’s cold outside
(อา , บั๊ท อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)

C’mon baby
(ซีมอน เบ๊บี้)

I simply must go – Baby, it’s cold outside
(ไอ ซีมพลิ มัสท์ โก เบ๊บี้ , อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
The answer is no – Ooh baby, it’s cold outside
(ดิ แอ๊นเซ่อร อีส โน อู้ เบ๊บี้ , อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
This welcome has been – I’m lucky that you dropped in
(ดิส เว้ลคั่ม แฮ็ส บีน แอม ลัคคิ แดท ยู ดร็อพ อิน)
So nice and warm – Look out the window at that storm
(โซ ไน๊ซ์ แอนด์ วอร์ม ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว แอ็ท แดท สทอร์ม)
My sister will be suspicious – Man, your lips look so delicious
(มาย ซิ๊สเท่อร์ วิล บี ซัซพิฌอัซ แมน , ยุร ลิพ ลุ๊ค โซ ดิลีฌอัซ)
My brother will be there at the door – Waves upon a tropical shore
(มาย บร๊าเท่อรํ วิล บี แดร์ แอ็ท เดอะ ดอร์ เว๊ฝ อุพอน อะ ทรอพอิแค็ล ชอร์)
My maiden aunt’s mind is vicious – Gosh your lips look delicious
(มาย เมเดน อั๊นท ไมนด์ อีส ฝิ๊เคี๊ยส ก็อฌ ยุร ลิพ ลุ๊ค ดิลีฌอัซ)
Well maybe just a half a drink more – Never such a blizzard before
(เวลล เมบี จั๊สท ดา ฮาล์ฟ อะ ดริ๊งค โม เน๊เฝ่อร์ ซัช อะ บลีสเสิด บีฟอร์)

I’ve got to go home – Oh, baby, you’ll freeze out there
(แอฝ ก็อท ทู โก โฮม โอ , เบ๊บี้ , โยว ฟรีส เอ๊าท แดร์)
Say, lend me your comb – It’s up to your knees out there
(เซย์ , เล็นด มี ยุร โคมบํ อิทซ อั๊พ ทู ยุร นี เอ๊าท แดร์)
You’ve really been grand – Your eyes are like starlight now
(ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ บีน แกรนด์ ยุร อาย แซร์ ไล๊ค สตาร์ไรท์ นาว)
But don’t you see – How can you do this thing to me
(บั๊ท ด้อนท์ ยู ซี ฮาว แคน ยู ดู ดิส ทริง ทู มี)
There’s bound to be talk tomorrow – Making my life long sorrow
(แดร์ บาวนฺดฺ ทู บี ท๊อล์ค ทูม๊อโร่ว เมคอิง มาย ไล๊ฟ ลอง ซ๊อโร่ว)
At least there will be plenty implied – If you caught pneumonia and died
(แอ็ท ลีซท แดร์ วิล บี เพล๊นที่ อิมพไลด อิ๊ฟ ยู คอท นิวโมเนียะ แอนด์ ดาย)
I really can’t stay – Get over that old out
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท สเทย์ เก็ท โอ๊เฝ่อร แดท โอลด์ เอ๊าท)
Ahh, but it’s cold outside
(อา , บั๊ท อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)

Baby it’s cold outside
(เบ๊บี้ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)

Brr its cold…
(Brr อิทซ โคลด์)
It’s cold out there
(อิทซ โคลด์ เอ๊าท แดร์)
Cant you stay awhile longer baby
(แค็นท ยู สเทย์ อะวายลฺ ลองเงอ เบ๊บี้)
Well… I really shouldn’t… alright
(เวลล ไอ ริแอ็ลลิ ชูดดึ่น ออลไร๊ท)

Make it worth your while baby
(เม้ค อิท เวิร์ธ ยุร ไวล์ เบ๊บี้)
Ahh, do that again…
(อา , ดู แดท อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, It’s Cold Outside คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น