เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Vitamin C

I got you * That’s all I want * I won’t forget * That’s a
(ไอ ก็อท ยู * แด้ท ซอร์ ไอ ว้อนท * ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท * แด้ท ซา)
whole lot * I don’t go out * Now that you’re in *
(โฮล ล็อท * ไอ ด้อนท์ โก เอ๊าท * นาว แดท ยัวร์ อิน *)
Sometimes we shout * But that’s no problem * I don’t
(ซัมไทม์ วี เช๊าท * บั๊ท แด้ท โน โพร๊เบล่ม * ไอ ด้อนท์)
know why sometimes I get frightened * You can see my
(โนว์ วาย ซัมไทม์ ซาย เก็ท ไฟท์อึน * ยู แคน ซี มาย)
eyes you can tell that I’m not lying * Look at you *
(อาย ยู แคน เทลล แดท แอม น็อท ลายยิง * ลุ๊ค แกท ยู *)
You’re a pageant * You’re everything * That I’ve
(ยัวร์ อะ แพจเอ็นท * ยัวร์ เอ๊วี่ติง * แดท แอฝ)
imagined * Something’s wrong * I feel uneasy * You
(อิมแม๊จิ้น * ซัมติง รอง * ไอ ฟีล อะนีสิ * ยู)
show me * Tell me you’re not teasing * I don’t know why
(โชว์ มี * เทลล มี ยัวร์ น็อท ทีสอิง * ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
sometimes I get frightened * You can see my eyes you
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท ไฟท์อึน * ยู แคน ซี มาย อาย ยู)
can teel taht I’m not lying * I don’t know why sometimes
(แคน teel taht แอม น็อท ลายยิง * ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ซัมไทม์)
I get frightened * You can see my eyes you can tell me
(ไอ เก็ท ไฟท์อึน * ยู แคน ซี มาย อาย ยู แคน เทลล มี)
you’re not lying * There’s no doubt * Not when I’m with
(ยัวร์ น็อท ลายยิง * แดร์ โน เดาท * น็อท เว็น แอม วิธ)
you * When I’m without * I stay in my room * Where do
(ยู * เว็น แอม วิธเอ๊าท * ไอ สเทย์ อิน มาย รูม * แวร์ ดู)
you go? * I get no answer * You’re always out * It gets
(ยู โก * ไอ เก็ท โน แอ๊นเซ่อร * ยัวร์ ออลเว เอ๊าท * อิท เก็ท)
on my nerves * I don’t know why sometimes I get
(ออน มาย เนิ๊ร์ฝ * ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ซัมไทม์ ซาย เก็ท)
frightened * You can see my eyes you can teel that I’m
(ไฟท์อึน * ยู แคน ซี มาย อาย ยู แคน teel แดท แอม)
not lying * I don’t know why sometimes I get frightened
(น็อท ลายยิง * ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ซัมไทม์ ซาย เก็ท ไฟท์อึน)
* You can see my eyes you can tell me you’re not lying
(* ยู แคน ซี มาย อาย ยู แคน เทลล มี ยัวร์ น็อท ลายยิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น