เนื้อเพลง It Doesn’t Matter คำอ่านไทย Wyclef Jean

f/ Melky Sedeck, The Rock
(เอฟ / Melky Sedeck , เดอะ ร๊อค)

[The Rock]
([ เดอะ ร๊อค ])
Yo this is the Rock kicking it with the Refugee camp
(โย ดิส ซิส เดอะ ร๊อค คิคกิ้ง อิท วิธ เดอะ เรฟิวจี แค๊มพํ)
And you’re bout to smell what the Rock is cooking
(แอนด์ ยัวร์ เบาท ทู สเมลล์ ว๊อท เดอะ ร๊อค อีส คูคอิง)

[Wyclef Jean][The Rock]
([ วายเครฟ ยีน ] [ เดอะ ร๊อค ])
Yo this is strictly a club record
(โย ดิส ซิส ซทรีคลิ อะ คลับ เร๊คขอร์ด)
Dedicated to everybody who used to stand outside in the cold
(เด๊ดดิเขต ทู เอวี่บอดี้ ฮู ยู๊ส ทู สแทนด์ เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ โคลด์)
When the LFEX was spinning at the Red Zone
(เว็น เดอะ LFEX วอส สปินนิ่ง แอ็ท เดอะ เร้ด โซน)
Putting it down
(พูทดิง อิท เดาน)
And the tired bouncers would not let me in
(แอนด์ เดอะ ไทร์ เบานเซอะ เวิด น็อท เล็ท มี อิน)
Know what I’m saying?
(โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)

Yo, yo, yo, yo
(โย , โย , โย , โย)
I got fifty Bentley’s in the West Indies
(ไอ ก็อท ฟีฟทิ เบนลี่ ซิน เดอะ เว๊สท อินดี่)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
I got a pocket full of cheese and a garden full of trees
(ไอ ก็อท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ ชี๊ส แอนด์ อะ ก๊าร์เด้น ฟูล อ็อฝ ทรี)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
I just won the bingo bought a crib in Rio
(ไอ จั๊สท ว็อน เดอะ bingo บอท ดา คริบ อิน Rio)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
Cause if you ain’t sharing, people ain’t caring
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู เอน ชาร์ริง , พี๊เพิ่ล เอน แคร์ริง)
Come up in the hood and take everything you’re wearing
(คัม อั๊พ อิน เดอะ ฮุด แอนด์ เท้ค เอ๊วี่ติง ยัวร์ เวียริง)

Back in the days it was all about the clubs
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ซิท วอส ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ คลับ)
And the so-called thugs used to dance the break for love
(แอนด์ เดอะ โซ คอลลํ ธัก ยู๊ส ทู แด๊นซ์ เดอะ เบร๊ค ฟอร์ ลัฝ)
The girls, they wouldn’t say HEY!
(เดอะ เกิร์ล , เด วูดดึ่น เซย์ เฮ !)
Unless you bought em champagne like it was their birthday
(อันเล๊ซ ยู บอท เอ็ม แฌ็มเพน ไล๊ค อิท วอส แดร์ เบริ์ดเดย์)
Me I used to hustle my way in
(มี ไอ ยู๊ส ทู เฮสเซล มาย เวย์ อิน)
I’m on the guest list plus five!
(แอม ออน เดอะ เกสท ลิสท พลัส ไฟฝ !)
Who’s performing tonight?
(ฮู เพอะฟอมิง ทูไน๊ท)
He said Shabba
(ฮี เซ็ด Shabba)
Mister Lover that be needy and selective
(มิ๊สเทอร์ ลัฝเออะ แดท บี นีดอิ แอนด์ ซิเลคทิฝ)
[Someone jump the Rock’s up in here]
([ ซัมวัน จั๊มพ เดอะ ร๊อค อั๊พ อิน เฮียร ])
Disrespect emcees and catch a smack in your left ear
(ดิซริซเพคท เอมซี แซน แค็ทช อะ ซแม็ค อิน ยุร เล๊ฟท เอียร)
Light up like Vegas when its time to gamble
(ไล๊ท อั๊พ ไล๊ค ฝีกะ เว็น อิทซ ไทม์ ทู แก๊มเบิ้ล)
Girls scream for me like I was part of the Beatles
(เกิร์ล สครีม ฟอร์ มี ไล๊ค ไก วอส พาร์ท อ็อฝ เดอะ บีเดิลสฺ)
But I’m not honey
(บั๊ท แอม น็อท ฮั๊นนี่)
But I could be your Paul McCartney
(บั๊ท ไอ เคิด บี ยุร พอล แมคคาร์นี)
An ebony or ivory into my Jacuzzi
(แอน เอบอะนิ ออ ไอ๊โฝรี่ อิ๊นทู มาย จาคุดซี)
Foundation like Cool Hirth as DJ Red Alert go bizzerk
(เฟานเดฌัน ไล๊ค คูล Hirth แอส ดีเจ เร้ด อะเลิ๊ร์ท โก bizzerk)
The needle ain’t skip the record jerked
(เดอะ นี๊ดเดิ้ล เอน สคิพ เดอะ เร๊คขอร์ด เจิค)
Cause y’all jumpin’ too hard
(ค๊อส ยอล จัมปิน ทู ฮาร์ด)
[Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!]
([ เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ ! ])

[Wyclef][The Rock]
([ วายเครฟ ] [ เดอะ ร๊อค ])
I got fifty Bentley’s in the West Indies
(ไอ ก็อท ฟีฟทิ เบนลี่ ซิน เดอะ เว๊สท อินดี่)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
I got a pocket full of cheese and a garden full of trees
(ไอ ก็อท ดา พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ ชี๊ส แอนด์ อะ ก๊าร์เด้น ฟูล อ็อฝ ทรี)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
What? I just won the bingo bought a crib in Rio
(ว๊อท ไอ จั๊สท ว็อน เดอะ bingo บอท ดา คริบ อิน Rio)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
Yo cause if you ain’t sharing, people ain’t caring
(โย ค๊อส อิ๊ฟ ยู เอน ชาร์ริง , พี๊เพิ่ล เอน แคร์ริง)
Come up in the hood and take everything you’re wearing
(คัม อั๊พ อิน เดอะ ฮุด แอนด์ เท้ค เอ๊วี่ติง ยัวร์ เวียริง)
Yo Rock I just bought a fresh Bentley
(โย ร๊อค ไอ จั๊สท บอท ดา เฟรช เบนลี่)
[It doesn’t matter you just bought a fresh Bentley]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ยู จั๊สท บอท ดา เฟรช เบนลี่ ])

[Wyclef][Melky Sedeck]
([ วายเครฟ ] [ Melky Sedeck ])
How many of y’all ever been to a barbecue
(ฮาว เมนอิ อ็อฝ ยอล เอ๊เฝ่อร์ บีน ทู อะ บาบิคยู)
And you always got an Uncle Juan that wanna show you
(แอนด์ ยู ออลเว ก็อท แอน อั๊งเคิ่ล วอน แดท วอนนา โชว์ ยู)
How all the dances go
(ฮาว ออล เดอะ แด๊นซ์ โก)
And they start it off like this
(แอนด์ เด สท๊าร์ท ดิธ ออฟฟ ไล๊ค ดิส)
Electric side on the dance floor
(อิเล๊คทริค ไซด์ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Freaky-deaky like Studio 54
(ฟรีคกี้ deaky ไล๊ค ซทยูดิโอ 54)
GIRLS!! Until the IRS raids it
(เกิร์ล ! ! อันทิล ดิ iRS เรด ซิท)
Drug money get converted into music
(ดรัก มั๊นนี่ เก็ท คอนเฝิร์ท อิ๊นทู มิ๊วสิค)
The dope man becomes an entertainer
(เดอะ โดพ แมน บีคัม แอน เอนเทอะเทนเออะ)
Leave that crack alone!
(ลี๊ฝ แดท แคร๊ค อะโลน !)
I told the customers
(ไอ โทลด เดอะ คัซทะเมอะ)
I’m into bigger and better things Mr. Fiend
(แอม อิ๊นทู บี๊กเกอร์ แอนด์ เบ๊ทเท่อร์ ทริง มีซเทอะ ฟีนด)
You want a hit?
(ยู ว้อนท ดา ฮิท)
Give me a guitar and a drum machine
(กี๊ฝ มี อะ กิทา แอนด์ อะ ดรัม แมชชีน)
And the crowd will scream loud when the bass thump
(แอนด์ เดอะ คราวดํ วิล สครีม เลาด เว็น เดอะ แบ็ซ ธัมพ)
I can smell it in the air, the smell is funk
(ไอ แคน สเมลล์ อิท อิน ดิ แอร์ , เดอะ สเมลล์ อีส ฟังค)
Excuse me I gotta cough
(เอ็กซคิ้วส มี ไอ กอททะ คอฟ)
Girl you in so much ice you could freeze New York
(เกิร์ล ยู อิน โซ มัช ไอ๊ซ์ ยู เคิด ฟรีส นิว ยอค)
You’re man must really love you
(ยัวร์ แมน มัสท์ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู)
What does he do for a living?
(ว๊อท โด ฮี ดู ฟอร์ รา ลีฝอิง)
[He works on Wall Street he’s only home two nights a week]
([ ฮี เวิ๊ร์ค ออน วอลล์ สทรีท อีส โอ๊นลี่ โฮม ทู ไน๊ท ซา วี๊ค ])
That’s when she said a little too much conversation
(แด้ท เว็น ชี เซ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช คอนเฝอะเซฌัน)
I think she want to indulge in lyrical masturbation
(ไอ ทริ๊งค ชี ว้อนท ทู อินดัลจ อิน ลีริแค็ล แมซเทอะเบฌัน)
So I proceeded with the compensation, I said
(โซ ไอ โพรซี๊ด วิธ เดอะ คอมเพ็นเซฌัน , ไอ เซ็ด)
Can I offer you a glass of Merrill Mrs. No Name?
(แคน นาย อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อะ กล๊าสส อ็อฝ Merrill มีซซิซ โน เนม)
[Let’s get it straight huh, my name’s Veronica]
([ เล็ท เก็ท ดิธ สเทร๊ท ฮู , มาย เนม เฝะรอนอิคะ ])
She had the ass the size of South America
(ชี แฮ็ด ดิ อาซ เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ เซ๊าธ อะเมริคะ)
She said ain’t you that kid that sing Guantanamera
(ชี เซ็ด เอน ยู แดท คิด แดท ซิง Guantanamera)
Way before Ricky Martin started Livin’ La Vida Loca
(เวย์ บีฟอร์ ริกกี้ มาทิน สท๊าร์ท ลีฝอิน ลา Vida โลเค)
What hood you come from?
(ว๊อท ฮุด ยู คัม ฟรอม)
I was raised in Brooklyn, but did my studies in Jerusalem
(ไอ วอส เร้ส อิน บรูกคิน , บั๊ท ดิด มาย studies ซิน จิรูซเล็ม)
The New Jerusalem yeah that’s short for New Jersey
(เดอะ นิว จิรูซเล็ม เย่ แด้ท ช๊อร์ท ฟอร์ นิว เจอสิ)
Checked my watch it was a quarter to three
(เช็ค มาย ว๊อทช อิท วอส ซา คว๊อร์เท่อร ทู ทรี)
Slid to her crib when we opened the door
(ซลิด ทู เฮอ คริบ เว็น วี โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์)
Her man was on the bottle waiting for her with the 44
(เฮอ แมน วอส ออน เดอะ บ๊อทเทิ่ล เวททิง ฟอร์ เฮอ วิธ เดอะ 44)

[Wyclef][The Rock]
([ วายเครฟ ] [ เดอะ ร๊อค ])
Now what it look like, it ain’t really that
(นาว ว๊อท ดิธ ลุ๊ค ไล๊ค , อิท เอน ริแอ็ลลิ แดท)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
So he cocked the gat at my top hat
(โซ ฮี ค๊อค เดอะ แกท แอ็ท มาย ท๊อพ แฮ็ท)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
Are you crazy? You was married!
(อาร์ ยู คเรสิ ยู วอส แมริด !)
[It doesn’t matter]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ])
Cause if you ain’t sharing, people ain’t caring
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู เอน ชาร์ริง , พี๊เพิ่ล เอน แคร์ริง)
Come up in your hood and take everything you’re wearing
(คัม อั๊พ อิน ยุร ฮุด แอนด์ เท้ค เอ๊วี่ติง ยัวร์ เวียริง)

Yeah that’s when shorty walked up to her man
(เย่ แด้ท เว็น ชอร์ทดิง ว๊อล์ค อั๊พ ทู เฮอ แมน)
And she said I gotta go I can’t be here no more
(แอนด์ ชี เซ็ด ดาย กอททะ โก ไอ แค็นท บี เฮียร โน โม)
And she said this
(แอนด์ ชี เซ็ด ดิส)

[Melky Sedeck]
([ Melky Sedeck ])
Take me home, to the place
(เท้ค มี โฮม , ทู เดอะ เพลส)
I belong at the Refugee Camp
(ไอ บีลอง แอ็ท เดอะ เรฟิวจี แค๊มพํ)
And the Booga basement
(แอนด์ เดอะ Booga เบซเม็นท)
That’s where I live, oh
(แด้ท แวร์ ไอ ไล้ฝ , โอ)

Come on
(คัมมอน)
Yo Rock I sold like seventeen million records
(โย ร๊อค ไอ โซลด ไล๊ค เซฝเอ็นทีน มิ๊ลเลี่ยน เร๊คขอร์ด)
[It doesn’t matter how many records you’ve sold]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ เร๊คขอร์ด ยู๊ฟ โซลด ])
Alright I’m with yo check it out
(ออลไร๊ท แอม วิธ โย เช็ค อิท เอ๊าท)
You wanna go get diamond rings
(ยู วอนนา โก เก็ท ได๊ม่อนดํ ริง)
[It doesn’t matter if the Rock wants to go get diamond rings or not]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ เดอะ ร๊อค ว้อนท ทู โก เก็ท ได๊ม่อนดํ ริง ออ น็อท ])
Man listen, listen
(แมน ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)
I just got two new Grammy’s man
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู นิว แกรมมี่ แมน)
[It doesn’t matter about your Grammy’s]
([ อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อะเบ๊าท ยุร แกรมมี่ ])

It doesn’t matter
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Doesn’t Matter คำอ่านไทย Wyclef Jean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น