เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Katharine McPhee

You are the world within the world that I exist
(ยู อาร์ เดอะ เวิลด วิธอิน เดอะ เวิลด แดท ไอ เอ็กซิ๊สท)
You are the touch that just wont fade
(ยู อาร์ เดอะ ทั๊ช แดท จั๊สท ว็อนท เฟด)
You are the end and beginning of each and every day
(ยู อาร์ ดิ เอ็นด แอนด์ บีกีนนิง อ็อฝ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
You are the reason I stay sane
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย สเทย์ เซน)

It’s hard to see beautiful
(อิทซ ฮาร์ด ทู ซี บยูทิฟุล)
It’s hard to see beautiful in your own eyes
(อิทซ ฮาร์ด ทู ซี บยูทิฟุล อิน ยุร โอว์น อาย)
But you make me beautiful for the very first time
(บั๊ท ยู เม้ค มี บยูทิฟุล ฟอร์ เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์)

Does anybody know what it’s like
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
To feel larger than life
(ทู ฟีล ลาร์เจอ แฑ็น ไล๊ฟ)
To look deep in your soul
(ทู ลุ๊ค ดี๊พ อิน ยุร โซล)
And know you’re not alone
(แอนด์ โนว์ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Does anybody know how it feels
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ฮาว อิท ฟีล)
To find something that’s real
(ทู ไฟนด์ ซัมติง แด้ท เรียล)
And make it your own
(แอนด์ เม้ค อิท ยุร โอว์น)
That’s when you know that you found home
(แด้ท เว็น ยู โนว์ แดท ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)
You found home
(ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)

And when the strings inside me unravle to the ground
(แอนด์ เว็น เดอะ สทริง อิ๊นไซด์ มี unravle ทู เดอะ กราวนด์)
You are the hand that gathers me up
(ยู อาร์ เดอะ แฮนด์ แดท แก๊เธ่อร์ มี อั๊พ)
And when I’m laughing so hard
(แอนด์ เว็น แอม ลาฟอิง โซ ฮาร์ด)
That I can hardly breathe
(แดท ไอ แคน ฮาดลิ บรีฑ)
How do you know just when enough’s enough
(ฮาว ดู ยู โนว์ จั๊สท เว็น อีน๊าฟ อีน๊าฟ)

Oh, it’s hard to feel beautiful
(โอ , อิทซ ฮาร์ด ทู ฟีล บยูทิฟุล)
Oh, it’s hard to feel beautiful in your own skin
(โอ , อิทซ ฮาร์ด ทู ฟีล บยูทิฟุล อิน ยุร โอว์น สกิน)
But you make me
(บั๊ท ยู เม้ค มี)

You make me beautiful
(ยู เม้ค มี บยูทิฟุล)
Over and over again
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Does anybody know what it’s like
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
To feel larger than life
(ทู ฟีล ลาร์เจอ แฑ็น ไล๊ฟ)
To look deep in your soul
(ทู ลุ๊ค ดี๊พ อิน ยุร โซล)
And know you’re not alone
(แอนด์ โนว์ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Does anybody know how it feels
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ฮาว อิท ฟีล)
To find something that’s real
(ทู ไฟนด์ ซัมติง แด้ท เรียล)
And make it your own
(แอนด์ เม้ค อิท ยุร โอว์น)
That’s when you know that you found home
(แด้ท เว็น ยู โนว์ แดท ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)
You found home
(ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)

Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
‘Cause I’ve waited all my life
(ค๊อส แอฝ เว้ท ออล มาย ไล๊ฟ)
To find, yeah
(ทู ไฟนด์ , เย่)

Does anybody know what it’s like
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
To feel larger than life
(ทู ฟีล ลาร์เจอ แฑ็น ไล๊ฟ)
To look deep in your soul
(ทู ลุ๊ค ดี๊พ อิน ยุร โซล)
And know you’re not alone
(แอนด์ โนว์ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Does anybody know how it feels
(โด เอนอิบอดิ โนว์ ฮาว อิท ฟีล)
To find something that’s real
(ทู ไฟนด์ ซัมติง แด้ท เรียล)
And make it your own
(แอนด์ เม้ค อิท ยุร โอว์น)
That’s when you know that you found home
(แด้ท เว็น ยู โนว์ แดท ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)
You found home
(ยู เฟานด โฮม)
Home
(โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Katharine McPhee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น