เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Melanie B

I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)
Our love will always be [I believe in my baby]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี [ ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ ])
I believe in my baby [ah yeah]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ อา เย่ ])
Our love will always be, yeah yeah yeah [say it, say it, say it again]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่ [ เซย์ อิท , เซย์ อิท , เซย์ อิท อะเกน ])
Now here come to me
(นาว เฮียร คัม ทู มี)
Just when I thought
(จั๊สท เว็น นาย ธอท)
That no one had no kind of love for me
(แดท โน วัน แฮ็ด โน ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ ฟอร์ มี)
My aching heart was restless
(มาย เอคอิง ฮาร์ท วอส เรซทเล็ซ)
Hopelessly deceived
(โฮพเล็ซลิ ดิซีฝ)
You came along and made it
(ยู เคม อะลอง แอนด์ เมด อิท)
Easy to believe in love again
(อีสอิ ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ อะเกน)

I believe in my baby [ah yeah]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ อา เย่ ])
Our love will always be [say it again]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี [ เซย์ อิท อะเกน ])
I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)

Arms of an angel
(อาร์ม อ็อฝ แอน แอ๊งเจล)
Shield me with protection
(ชีลด มี วิธ พโระเทคฌัน)
And you show me that you care
(แอนด์ ยู โชว์ มี แดท ยู แคร์)
I say it loud and proud
(ไอ เซย์ อิท เลาด แอนด์ พเราด)
That I ain’t goinh nowhere
(แดท ไอ เอน goinh โนแวร์)
You made my house a home
(ยู เมด มาย เฮ้าส อะ โฮม)
And now I do believe in love again
(แอนด์ นาว ไอ ดู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ อะเกน)

I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)
Our love will always be
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี)
I believe in my baby [I do]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ ไอ ดู ])
Our love will always be, yeah yeah yeah
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่)

Secrets all unfold
(ซี๊เขร็ท ซอร์ อันโฟลด)
There’s nothing left unspoken
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท อันซโพเค็น)
From the heart you and I know
(ฟรอม เดอะ ฮาร์ท ยู แอนด์ ดาย โนว์)
Everything about each other
(เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท อีช อ๊อเธ่อร์)
We just let it show

(วี จั๊สท เล็ท ดิธ โชว์)
To be or not to be
(ทู บี ออ น็อท ทู บี)
Thats what you said to me
(แด้ท ว๊อท ยู เซ็ด ทู มี)
We gonna get it started now
(วี กอนนะ เก็ท ดิธ สท๊าร์ท นาว)
Living out our fantasy
(ลีฝอิง เอ๊าท เอ๊า แฟนทะซิ)

Cos I believe
(คอซ ซาย บีลี๊ฝ)
I believe in my baby [my baby]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Our love will always be [say it, say it, say it again]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี [ เซย์ อิท , เซย์ อิท , เซย์ อิท อะเกน ])
I believe in my baby [I do]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ ไอ ดู ])
Our love will always be, yeah yeah yeah [I believe in my baby]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่ [ ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ ])

Ah yeah
(อา เย่)
Say it, say it, say it again
(เซย์ อิท , เซย์ อิท , เซย์ อิท อะเกน)

I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)
Our love will always be [I believe in my baby]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี [ ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ ])
I believe in my baby [ah yeah]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ อา เย่ ])
Our love will always be, yeah yeah yeah [say it, say it, say it again]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่ [ เซย์ อิท , เซย์ อิท , เซย์ อิท อะเกน ])

Cos I believe
(คอซ ซาย บีลี๊ฝ)
I believe in my baby [my baby]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Our love will always be [say it, say it, say it again]
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี [ เซย์ อิท , เซย์ อิท , เซย์ อิท อะเกน ])
I believe in my baby [I do]
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้ [ ไอ ดู ])
Our love will always be, yeah yeah yeah
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่)

I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)
Our love will always be
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี)
I believe in my baby
(ไอ บีลี๊ฝ อิน มาย เบ๊บี้)
Our love will always be, yeah yeah yeah
(เอ๊า ลัฝ วิล ออลเว บี , เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Melanie B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น