เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย Justin Guarini

its not what you do
(อิทซ น็อท ว๊อท ยู ดู)
its what you say
(อิทซ ว๊อท ยู เซย์)
i heard things about you
(ไอ เฮิด ทริง อะเบ๊าท ยู)
around the way
(อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์)
i dont know if its true
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิทซ ทรู)
im just sayin
(แอม จั๊สท เซย์อิน)
words have a strang way of haunting you
(เวิร์ด แฮ็ฝ อะ strang เวย์ อ็อฝ ฮันติง ยู)
but ive been
(บั๊ท แอฝ บีน)
feelin low and wishin i
(ฟีลิน โลว แอนด์ วิซชิน นาย)
i could put my trust in you
(ไอ เคิด พุท มาย ทรัสท อิน ยู)
everyones tryin to make it hard to do
(เอ๊วี่วัน ทายอิน ทู เม้ค อิท ฮาร์ด ทู ดู)
then i
(เด็น นาย)
want to believe you when you say
(ว้อนท ทู บีลี๊ฝ ยู เว็น ยู เซย์)
say they got it in for you
(เซย์ เด ก็อท ดิธ อิน ฟอร์ ยู)
tell me what to do cause
(เทลล มี ว๊อท ทู ดู ค๊อส)
i dont know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
if you wanna be if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
baby all i need
(เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด)
if you wanna be with me, honesty
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี , ออนเอ็ซทิ)
no more lies
(โน โม ไล)
if you wanna be, if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
next time please think twice
(เน๊กซท ไทม์ พลีซ ทริ๊งค ทไวซ)
wanna wanna, if you wanna be with me, yeah yeah, oh
(วอนนา วอนนา , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี , เย่ เย่ , โอ)
when i hold you tight
(เว็น นาย โฮลด์ ยู ไท๊ท)
through the night
(ทรู เดอะ ไน๊ท)
you feel so good inside
(ยู ฟีล โซ กู๊ด อิ๊นไซด์)
still somethin just aint right
(สทิลล ซัมติน จั๊สท เอน ไร๊ท)
my boys still are tellin me
(มาย บอย สทิลล อาร์ เทลลิน มี)
you got another life
(ยู ก็อท อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ)
one that you keep from me
(วัน แดท ยู คี๊พ ฟรอม มี)
and that aint right
(แอนด์ แดท เอน ไร๊ท)
if you love my time…its in my eyes
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มาย ไทม์ อิทซ ซิน มาย อาย)
cause im all about you baby, im all about you baby
(ค๊อส แอม ออล อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ , แอม ออล อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้)
and if you cant say those things too i can
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แค็นท เซย์ โฑส ทริง ทู ไอ แคน)
i can do without you baby
(ไอ แคน ดู วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้)
ill find another lady
(อิลล ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ เล๊ดี้)
i dont know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
if you wanna be, if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
all i need, all i need
(ออล ไอ นี๊ด , ออล ไอ นี๊ด)
honesty, ow
(ออนเอ็ซทิ , เอ้า)
no more lies, no more lies
(โน โม ไล , โน โม ไล)
if you wanna be with me, got those dirty eyes
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี , ก็อท โฑส เดอทิ อาย)
please think twice
(พลีซ ทริ๊งค ทไวซ)
wanna, wanna, if you wanna be with me
(วอนนา , วอนนา , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
i can see youre [yeah yeah] lyin, lyin
(ไอ แคน ซี ยัวร์ [ เย่ เย่ ] ลายอิน , ลายอิน)
to my face babe [yeah], baby ive been tryin
(ทู มาย เฟซ เบ้บ [ เย่ ] , เบ๊บี้ แอฝ บีน ทายอิน)
to understand, understand, whats really goin on, goin on
(ทู อั๊นเด้อรสแทนด , อั๊นเด้อรสแทนด , ว๊อท ริแอ็ลลิ โกอิน ออน , โกอิน ออน)
baby girl just make up your mind
(เบ๊บี้ เกิร์ล จั๊สท เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
i dont know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
if you wanna be, if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
all i need
(ออล ไอ นี๊ด)
duh duh duh duh duh, honesty
(ดู ดู ดู ดู ดู , ออนเอ็ซทิ)
baby no more lies
(เบ๊บี้ โน โม ไล)
if you wanna, if you, if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา , อิ๊ฟ ยู , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
please think twice
(พลีซ ทริ๊งค ทไวซ)
baby girl i give you my life
(เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ กี๊ฝ ยู มาย ไล๊ฟ)
i dont know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
if you wanna, if you, if you wanna be with me
(อิ๊ฟ ยู วอนนา , อิ๊ฟ ยู , อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี)
all i need [woo]
(ออล ไอ นี๊ด [ วู ])
if you wanna be with me, honesty
(อิ๊ฟ ยู วอนนา บี วิธ มี , ออนเอ็ซทิ)
no more lies, dont know why youre makin me cry
(โน โม ไล , ด้อนท์ โนว์ วาย ยัวร์ เมกิน มี คราย)
i cant believe you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยู)
wanna wanna wanna wanna, yeah yeah
(วอนนา วอนนา วอนนา วอนนา , เย่ เย่)
all about you babe, all about you babe
(ออล อะเบ๊าท ยู เบ้บ , ออล อะเบ๊าท ยู เบ้บ)
its not what you do
(อิทซ น็อท ว๊อท ยู ดู)
all about you babe, babe, babe
(ออล อะเบ๊าท ยู เบ้บ , เบ้บ , เบ้บ)
whats that strange way im flirtin you
(ว๊อท แดท สเทร๊งจ เวย์ แอม เฟอทอิน ยู)
got those dirty eyes, oh
(ก็อท โฑส เดอทิ อาย , โอ)
wanna wanna
(วอนนา วอนนา)
i dont know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย Justin Guarini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น