เนื้อเพลง Could Well Be in คำอ่านไทย The Streets

Cuz her last relationship f*cked her up.
(คัซ เฮอ ล๊าสท ริเลฌันฌิพ เอฟ *cked เฮอ อั๊พ)
Got hurt majorly, finds it tough to trust.
(ก็อท เฮิร์ท majorly , ไฟนด์ ซิท ทั๊ฟ ทู ทรัสท)
Looked at the ashtray, then looked back up,
(ลุ๊ค แอ็ท ดิ แอซเทรย์ , เด็น ลุ๊ค แบ็ค อั๊พ ,)
spinnin it away on the tabletop.
(สปินนิน หนิด อะเวย์ ออน เดอะ tabletop)
She looked much fitter than saturday just.
(ชี ลุ๊ค มัช ฟีทเทอะ แฑ็น แซทเออะดิ จั๊สท)
She worked in JD’s with dan.
(ชี เวิ๊ร์ค อิน JDs วิธ แด็น)
Back then I figured she was pretty damn rough,
(แบ็ค เด็น นาย ฟิ๊กเก้อร ชี วอส พริ๊ทที่ แดมนํ รั๊ฟ ,)
But she was only wearin her work stuff.
(บั๊ท ชี วอส โอ๊นลี่ เวียริน เฮอ เวิ๊ร์ค สทั๊ฟฟ)
And in these clothes she looked more than buff,
(แอนด์ อิน ฑิส คโลฑ ชี ลุ๊ค โม แฑ็น บัฟ ,)
She stirred her straw, sat up to adjust.
(ชี stirred เฮอ ซทรอ , แซ็ท อั๊พ ทู แอ๊ดจัสท)
I told her I thought it was important,
(ไอ โทลด เฮอ ไอ ธอท ดิธ วอส อิมพอแท็นท ,)
that you could get lost in conversation.
(แดท ยู เคิด เก็ท ล็อซท อิน คอนเฝอะเซฌัน)
Chattin sh*t, sittin in, oblivion
(ชาร์ดิน ฌะ *ที , ซิทดิน อิน , อ็อบลีฝเอียน)
with that person who’s your special one.
(วิธ แดท เพ๊อร์ซั่น ฮู ยุร สเพ๊เชี่ยล วัน)
She said she was the worst pool player under the sun,
(ชี เซ็ด ชี วอส เดอะ เวิ๊ร์สท พูล เพย์เยอร์ อั๊นเด้อร เดอะ ซัน ,)
but blokes go easy so she always won.
(บั๊ท บโลค โก อีสอิ โซ ชี ออลเว ว็อน)

I saw this thing on ITV the other week,
(ไอ ซอว์ ดิส ทริง ออน ITV ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ,)
said, that if she played with her hair, she’s probably keen
(เซ็ด , แดท อิ๊ฟ ชี เพลย์ วิธ เฮอ แฮร์ , ชี พรอบอับลิ คีน)
She’s playin with her hair, well regularly,
(ชี เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์ , เวลล เรกอิวเลอะลิ ,)
so i reckon i could well be in.
(โซ ไอ เรคคัน นาย เคิด เวลล บี อิน)

She didn’t look too bored with what I was sayin.
(ชี ดิ๊นอิน ลุ๊ค ทู บอรฺ วิธ ว๊อท ไอ วอส เซย์อิน)
Her hair looked much better than the other day.
(เฮอ แฮร์ ลุ๊ค มัช เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
She had her fingers ’round her hair, playin’.
(ชี แฮ็ด เฮอ ฟิ๊งเก้อร ราวนด เฮอ แฮร์ , เพลย์ยิน)
I Saw on the telly that’s a good indication.
(ไอ ซอว์ ออน เดอะ เทลลิ แด้ท ซา กู๊ด อินดิเคฌัน)
Stood up to buy the next drink though, ” Nay. ”
(ซทูด อั๊พ ทู บาย เดอะ เน๊กซท ดริ๊งค โธ , ” เน “)
Suppose that’s just our girl’s way.
(ซั๊พโพ้ส แด้ท จั๊สท เอ๊า เกิร์ล เวย์)
Im tryin to think what else I could say,
(แอม ทายอิน ทู ทริ๊งค ว๊อท เอ๊ลส ไอ เคิด เซย์ ,)
peelin’ the label off, spinnin the ashtray.
(peelin เดอะ เล๊เบ้ล ออฟฟ , สปินนิน ดิ แอซเทรย์)
Yeah actually, yes, she did look pretty neat.
(เย่ แอคชัวลิ , เย็ซ , ชี ดิด ลุ๊ค พริ๊ทที่ นี๊ท)
Her perfume smelled expensive and sweet.
(เฮอ เพ๊อร์ฟูม สเมลล์ เอ็คซเพนซิฝ แอนด์ สวี้ท)
I felt like my hair looked a bit cheap,
(ไอ เฟ็ลท ไล๊ค มาย แฮร์ ลุ๊ค อะ บิท ชี๊พ ,)
wished I’d had it cut back last week.
(วิ๊ช อาย แฮ็ด ดิท คัท แบ็ค ล๊าสท วี๊ค)
She kept givin me this look, cuz she would speak.
(ชี เค็พท กีฝอิน มี ดิส ลุ๊ค , คัซ ชี เวิด สพี๊ค)
Was she only friendly, or was she a keep?
(วอส ชี โอ๊นลี่ ฟเรนดลิ , ออ วอส ชี อะ คี๊พ)
Asked her if she wanted the same again to drink.
(อาสคฺ เฮอ อิ๊ฟ ชี ว้อนท เดอะ เซม อะเกน ทู ดริ๊งค)
Started to turn and get up out my seat.
(สท๊าร์ท ทู เทิร์น แอนด์ เก็ท อั๊พ เอ๊าท มาย ซีท)

I saw this thing on ITV the other week,
(ไอ ซอว์ ดิส ทริง ออน ITV ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ,)
said, that if she played with her hair, she’s probably keen
(เซ็ด , แดท อิ๊ฟ ชี เพลย์ วิธ เฮอ แฮร์ , ชี พรอบอับลิ คีน)
She’s playin with her hair, well regularly,
(ชี เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์ , เวลล เรกอิวเลอะลิ ,)
so i reckon i could well be in.
(โซ ไอ เรคคัน นาย เคิด เวลล บี อิน)

She said that her close mates all were
(ชี เซ็ด แดท เฮอ โคลส เหมท ซอร์ เวอ)
always the most important thing to her.
(ออลเว เดอะ โมซท อิมพอแท็นท ทริง ทู เฮอ)
I said I thought it was a bit more blurred.
(ไอ เซ็ด ดาย ธอท ดิธ วอส ซา บิท โม บอร์เรด)
She asked what I meant by that as she stirred.
(ชี อาสคฺ ว๊อท ไอ เม็นท บาย แดท แอส ชี stirred)
I told her about the money and what had occurred
(ไอ โทลด เฮอ อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ ว๊อท แฮ็ด ออคเคิด)
with it goin missing from the living room, so.
(วิธ อิท โกอิน มีซซิง ฟรอม เดอะ ลีฝอิง รูม , โซ)
With my best mates all there standin by,
(วิธ มาย เบ๊สท์ เหมท ซอร์ แดร์ แสตนดิน บาย ,)
right where I left it, under their eyes.
(ไร๊ท แวร์ ไอ เล๊ฟท ดิธ , อั๊นเด้อร แดร์ อาย)
So surely one of them might have spied
(โซ ฌูรลิ วัน อ็อฝ เด็ม ไมท แฮ็ฝ สพาย)
what happened to my money at that time.
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู มาย มั๊นนี่ แอ็ท แดท ไทม์)
I felt like they were all smilin on the side.
(ไอ เฟ็ลท ไล๊ค เด เวอ ออล สไมลิน ออน เดอะ ไซด์)
She was like ” fair play ” she couldn’t say why.
(ชี วอส ไล๊ค ” แฟร์ เพลย์ ” ชี คูดซึ่น เซย์ วาย)
She didn’t know what all my mates were like.
(ชี ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ดอร์ มาย เหมท เวอ ไล๊ค)
And I said she just might be right.
(แอนด์ ดาย เซ็ด ชี จั๊สท ไมท บี ไร๊ท)
Wish I had someone I could always rely,
(วิ๊ช ไอ แฮ็ด ซัมวัน ไอ เคิด ออลเว รีลาย ,)
someone to get lost chattin to all night.
(ซัมวัน ทู เก็ท ล็อซท ชาร์ดิน ทู ออล ไน๊ท)

I saw this thing on ITV the other week,
(ไอ ซอว์ ดิส ทริง ออน ITV ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ,)
said, that if she played with her hair, she’s probably keen
(เซ็ด , แดท อิ๊ฟ ชี เพลย์ วิธ เฮอ แฮร์ , ชี พรอบอับลิ คีน)
She’s playin with her hair, well regularly,
(ชี เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์ , เวลล เรกอิวเลอะลิ ,)
so i reckon i could well be in.
(โซ ไอ เรคคัน นาย เคิด เวลล บี อิน)

As I walked back with more drinks to our place,
(แอส ซาย ว๊อล์ค แบ็ค วิธ โม ดริ๊งค ทู เอ๊า เพลส ,)
she had her phone stuck to the side of her face.
(ชี แฮ็ด เฮอ โฟน ซทัค ทู เดอะ ไซด์ อ็อฝ เฮอ เฟซ)
I sat for a minute while she chatted away
(ไอ แซ็ท ฟอร์ รา มิ๊หนิท ไวล์ ชี chatted อะเวย์)
’bout somethin with her mom and her birthday.
(เบาท ซัมติน วิธ เฮอ มัม แอนด์ เฮอ เบริ์ดเดย์)
Played for a bit with the same ashtray,
(เพลย์ ฟอร์ รา บิท วิธ เดอะ เซม แอซเทรย์ ,)
thought about things while i sat and waited.
(ธอท อะเบ๊าท ทริง ไวล์ ไอ แซ็ท แอนด์ เว้ท)
It was nice to chat about the sh*t in my head,
(อิท วอส ไน๊ซ์ ทู แชท อะเบ๊าท เดอะ ฌะ *ที อิน มาย เฮด ,)
someone who just listens to you instead.
(ซัมวัน ฮู จั๊สท ลิ๊สซึ่น ทู ยู อินสเท๊ด)
I looked at the barman, wiping down again,
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท เดอะ barman , วายปิ้ง เดาน อะเกน ,)
looked at the football on the tv set,
(ลุ๊ค แอ็ท เดอะ ฟุทบอล ออน เดอะ ทีวี เซ็ท ,)
tryin to look like i weren’t just waitin there
(ทายอิน ทู ลุ๊ค ไล๊ค ไก เวินท์ จั๊สท เว๊ทดิน แดร์)
for her conversation to come to an end.
(ฟอร์ เฮอ คอนเฝอะเซฌัน ทู คัม ทู แอน เอ็นด)
I look at my watch and realized right then
(ไอ ลุ๊ค แกท มาย ว๊อทช แอนด์ รีแอะไลส ไร๊ท เด็น)
that, for three hours, been in conversation.
(แดท , ฟอร์ ทรี เอาเอ้อร์ , บีน อิน คอนเฝอะเซฌัน)
Before she put her phone down, she switched to silent,
(บีฟอร์ ชี พุท เฮอ โฟน เดาน , ชี สวิทช์ ทู ไซ๊เล่นท ,)
and we carried on chattin for more than that again.
(แอนด์ วี แคร์รี่ ออน ชาร์ดิน ฟอร์ โม แฑ็น แดท อะเกน)

I saw this thing on ITV the other week,
(ไอ ซอว์ ดิส ทริง ออน ITV ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ,)
said, that if she played with her hair, she’s probably keen
(เซ็ด , แดท อิ๊ฟ ชี เพลย์ วิธ เฮอ แฮร์ , ชี พรอบอับลิ คีน)
She’s playin with her hair, well regularly,
(ชี เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์ , เวลล เรกอิวเลอะลิ ,)
so i reckon i could well be in.
(โซ ไอ เรคคัน นาย เคิด เวลล บี อิน)

I saw this thing on ITV the other week,
(ไอ ซอว์ ดิส ทริง ออน ITV ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ,)
said, that if she played with her hair, she’s probably keen
(เซ็ด , แดท อิ๊ฟ ชี เพลย์ วิธ เฮอ แฮร์ , ชี พรอบอับลิ คีน)
She’s playin with her hair, well regularly,
(ชี เพลย์ยิน วิธ เฮอ แฮร์ , เวลล เรกอิวเลอะลิ ,)
so i reckon i could well be in.
(โซ ไอ เรคคัน นาย เคิด เวลล บี อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Could Well Be in คำอ่านไทย The Streets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น