เนื้อเพลง Counting Bodies Like Sheep to The Rhythm of The War Drums คำอ่านไทย A Perfect Circle

Don’t fret precious I’m here, step away from the window
(ด้อนท์ ฟเร็ท พรีเชี๊ยส แอม เฮียร , สเท็พ อะเวย์ ฟรอม เดอะ วิ๊นโด้ว)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Safe from pain and truth and choice and other poison devils,
(เซฟ ฟรอม เพน แอนด์ ทรู๊ธ แอนด์ ช๊อยซํ แอนด์ อ๊อเธ่อร์ พ๊อยซั่น เด๊ฝิ้ล ,)
See, they don’t give a f*ck about you, like I do.
(ซี , เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยู , ไล๊ค ไก ดู)

Count the bodies like sheep
(เค้าทํ เดอะ บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
Count the bodies like sheep
(เค้าทํ เดอะ บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม)

Count the bodies like sheep
(เค้าทํ เดอะ บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go to sleep [x14]
(โก ทู สลี๊พ [ x14 ])
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม)

Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)
Go back to sleep
(โก แบ็ค ทู สลี๊พ)

Counting bodies like sheep
(เค๊าติง บอดีสฺ ไล๊ค ฌีพ)
To the rhythm of the war drums [x2]
(ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ วอร์ ดรัม [ x2 ])

I’ll be the one to protect you from your enemies and all your demons
(อิลล บี ดิ วัน ทู โพรเท๊คท ยู ฟรอม ยุร อียีมีสฺ แซน ออล ยุร ดีมัน)
I’ll be the one to protect you from a will to survive and a voice of reason
(อิลล บี ดิ วัน ทู โพรเท๊คท ยู ฟรอม มา วิล ทู เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ อะ ว๊อยซ์ อ็อฝ รี๊ซั่น)
I’ll be the one to protect you from your enemies and your choices son
(อิลล บี ดิ วัน ทู โพรเท๊คท ยู ฟรอม ยุร อียีมีสฺ แซน ยุร ช๊อยซํ ซัน)
They’re one in the same, I must isolate you…
(เดรว วัน อิน เดอะ เซม , ไอ มัสท์ ไอ๊โซเหลท ยู)
Isolate and save you from yourself…
(ไอ๊โซเหลท แอนด์ เซฝ ยู ฟรอม ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Counting Bodies Like Sheep to The Rhythm of The War Drums คำอ่านไทย A Perfect Circle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น