เนื้อเพลง True Friends คำอ่านไทย Bring Me The Horizon

I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
Cause I’ll forget but I’ll never forgive you
(ค๊อส อิลล ฟอร์เก๊ท บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Don’t you know, don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ด้อนท์ ยู โนว์)
True friends stab you in the front?
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)

It’s funny how things work out
(อิทซ ฟันนิ ฮาว ทริง เวิ๊ร์ค เอ๊าท)
Such a bitter irony
(ซัช อะ บิ๊ทเท่อร์ ไอ๊ออนนี่)
Like a kick right to the teeth
(ไล๊ค เก คิ๊ค ไร๊ท ทู เดอะ ทีท)
It fell apart right from the start
(อิท เฟ็ล อะพาร์ท ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
But I couldn’t even see the forest for the trees
(บั๊ท ไอ คูดซึ่น อี๊เฝ่น ซี เดอะ ฟ๊อเรสท ฟอร์ เดอะ ทรี)
[I’m afraid you asked for this]
([ แอม อะเฟรด ยู อาสคฺ ฟอร์ ดิส ])

You’ve got a lot of nerve, but not a lot of spine
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ , บั๊ท น็อท ดา ล็อท อ็อฝ ซไพน)
You made your bed when you worried about mine
(ยู เมด ยุร เบ๊ด เว็น ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ไมน์)
This ends now
(ดิส เอ็นด นาว)

I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
Cause I’ll forget but I’ll never forgive you
(ค๊อส อิลล ฟอร์เก๊ท บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Don’t you know, don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ด้อนท์ ยู โนว์)
True friends stab you in the front?
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)
I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
You broke my heart & there’s nothing you can do
(ยู บโรค มาย ฮาร์ท & แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู)
And now you know, now you know
(แอนด์ นาว ยู โนว์ , นาว ยู โนว์)
True friends stab you in the front
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)

It’s kind of sad cause what we had
(อิทซ ไคนด์ อ็อฝ แซ้ด ค๊อส ว๊อท วี แฮ็ด)
Well it could have been something
(เวลล อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ซัมติง)
I guess it wasn’t meant to be
(ไอ เกสส ซิท วอสซึ้น เม็นท ทู บี)
[So how dare you] Try and steal my flame
([ โซ ฮาว แดร์ ยู ] ธราย แอนด์ สทีล มาย เฟลม)
Just cause yours faded
(จั๊สท ค๊อส ยุร แฟ็ด)
Well hate is gasoline
(เวลล เฮท อีส แกซโอะลีน)
A fire fuelling all my dreams
(อะ ไฟเออะร fuellings ออล มาย ดรีม)
[I’m afraid you asked for this]
([ แอม อะเฟรด ยู อาสคฺ ฟอร์ ดิส ])

You’ve got a lot of nerve, but not a lot of spine
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิ๊ร์ฝ , บั๊ท น็อท ดา ล็อท อ็อฝ ซไพน)
You made your bed when you worried about mine
(ยู เมด ยุร เบ๊ด เว็น ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ไมน์)
This ends now
(ดิส เอ็นด นาว)

I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
Cause I’ll forget but I’ll never forgive you
(ค๊อส อิลล ฟอร์เก๊ท บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Don’t you know, don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ด้อนท์ ยู โนว์)
True friends stab you in the front?
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)
I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
You broke my heart & there’s nothing you can do
(ยู บโรค มาย ฮาร์ท & แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู)
And now you know, now you know
(แอนด์ นาว ยู โนว์ , นาว ยู โนว์)
True friends stab you in the front
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)

You can run, but you can’t hide
(ยู แคน รัน , บั๊ท ยู แค็นท ไฮด์)
Time won’t help you
(ไทม์ ว็อนท เฮ้ลพ ยู)
Cause karma has no deadline
(ค๊อส ค๊าร์ม่า แฮ็ส โน เดสไลน์)
You can run, but you can’t hide
(ยู แคน รัน , บั๊ท ยู แค็นท ไฮด์)
Time won’t help you
(ไทม์ ว็อนท เฮ้ลพ ยู)
Cause karma has no deadline
(ค๊อส ค๊าร์ม่า แฮ็ส โน เดสไลน์)

I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
Cause I’ll forget but I’ll never forgive you
(ค๊อส อิลล ฟอร์เก๊ท บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ ยู)
Don’t you know, don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์ , ด้อนท์ ยู โนว์)
True friends stab you in the front?
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)
I wouldn’t hold my breath if I was you
(ไอ วูดดึ่น โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู)
You broke my heart & there’s nothing you can do
(ยู บโรค มาย ฮาร์ท & แดร์ นัธอิง ยู แคน ดู)
And now you know, now you know
(แอนด์ นาว ยู โนว์ , นาว ยู โนว์)
True friends stab you in the front
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)

And now you know, now you know
(แอนด์ นาว ยู โนว์ , นาว ยู โนว์)
True friends stab you in the front
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)
And now you know, now you know
(แอนด์ นาว ยู โนว์ , นาว ยู โนว์)
True friends stab you in the front
(ทรู เฟรน ซแท็บ ยู อิน เดอะ ฟร๊อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Friends คำอ่านไทย Bring Me The Horizon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น