เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Justin Bieber

You gotta go and get
(ยู กอททะ โก แอนด์ เก็ท)
Angry at all of my honesty
(แองกริ แอ็ท ดอร์ อ็อฝ มาย ออนเอ็ซทิ)
You know I try but I don’t do too well with apologies
(ยู โนว์ ไอ ธราย บั๊ท ไอ ด้อนท์ ดู ทู เวลล วิธ อโพโลไจซ์)
I hope I don’t run out of time, could someone call the referee?
(ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์ , เคิด ซัมวัน คอลลํ เดอะ เรเฟอะรี)
Cause I just need one more shot at forgiveness
(ค๊อส ไอ จั๊สท นี๊ด วัน โม ฌ็อท แอ็ท ฟอร์กีพเหนด)

I know you know that I
(ไอ โนว์ ยู โนว์ แดท ไอ)
Made those mistakes maybe once or twice
(เมด โฑส มิสเท้ค เมบี วั๊นซ ออ ทไวซ)
And by once or twice I Mean
(แอนด์ บาย วั๊นซ ออ ทไวซ ไอ มีน)
Maybe a couple a hundred times
(เมบี อะ คั๊พเพิ่ล อะ ฮั๊นเดร็ด ไทม์)
So let me oh let me
(โซ เล็ท มี โอ เล็ท มี)
Redeem oh redeem oh myself tonight
(รีดีม โอ รีดีม โอ ไมเซลฟ ทูไน๊ท)
Cause I just need one more shot at second chances
(ค๊อส ไอ จั๊สท นี๊ด วัน โม ฌ็อท แอ็ท เซ๊คคั่น แช้นซํ)

Yeah
(เย่)
Is it too late now to say sorry?
(อีส ซิท ทู เหลท นาว ทู เซย์ ซ๊อรี่)
Cause I’m missing more than just your body
(ค๊อส แอม มีซซิง โม แฑ็น จั๊สท ยุร บ๊อดี้)
Is it too late now to say sorry?
(อีส ซิท ทู เหลท นาว ทู เซย์ ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)
I’m sorry yeah
(แอม ซ๊อรี่ เย่)
Sorry yeah
(ซ๊อรี่ เย่)
Sorry
(ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)

I’ll take every single piece of the blame
(อิลล เท้ค เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ เบลม)
If you want me too
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู)
But you know that there is no innocent one in this game for two
(บั๊ท ยู โนว์ แดท แดร์ อีส โน อิ๊นโนเซ้นท วัน อิน ดิส เกม ฟอร์ ทู)
I’ll go I’ll go and then
(อิลล โก อิลล โก แอนด์ เด็น)
You go you go out and spill the truth
(ยู โก ยู โก เอ๊าท แอนด์ สพิลล เดอะ ทรู๊ธ)
Can we both say the words, say forget this?
(แคน วี โบทรฺ เซย์ เดอะ เวิร์ด , เซย์ ฟอร์เก๊ท ดิส)

Yeah
(เย่)
Is it too late now to say sorry?
(อีส ซิท ทู เหลท นาว ทู เซย์ ซ๊อรี่)
Cause I’m missing more than just your body
(ค๊อส แอม มีซซิง โม แฑ็น จั๊สท ยุร บ๊อดี้)
Is it too late now to say sorry?
(อีส ซิท ทู เหลท นาว ทู เซย์ ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)

I’m not just trying to get you back on me
(แอม น็อท จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท ยู แบ็ค ออน มี)
Cause I’m missing more than just your body
(ค๊อส แอม มีซซิง โม แฑ็น จั๊สท ยุร บ๊อดี้)
Is it too late now to say sorry?
(อีส ซิท ทู เหลท นาว ทู เซย์ ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)

I’m sorry [yeah]
(แอม ซ๊อรี่ [ เย่ ])
Sorry [oh]
(ซ๊อรี่ [ โอ ])
Sorry
(ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)

I’m sorry [yeah]
(แอม ซ๊อรี่ [ เย่ ])
Sorry [oh]
(ซ๊อรี่ [ โอ ])
Sorry
(ซ๊อรี่)
Yeah I know that I let you down
(เย่ ไอ โนว์ แดท ไอ เล็ท ยู เดาน)
Is it too late to say I’m sorry now?
(อีส ซิท ทู เหลท ทู เซย์ แอม ซ๊อรี่ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น