เนื้อเพลง Dibs คำอ่านไทย Kelsea Ballerini

I know everybody wants you
(ไอ โนว์ เอวี่บอดี้ ว้อนท ยู)
That ain’t no secret
(แดท เอน โน ซี๊เขร็ท)
Hey baby what’s your status?
(เฮ เบ๊บี้ ว๊อท ยุร สเท๊ทัซ)
And tell me are you trynna keep it?
(แอนด์ เทลล มี อาร์ ยู ทายนา คี๊พ อิท)
Well, they can all back off
(เวลล , เด แคน ออล แบ็ค ออฟฟ)
‘Cause I know what I want
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
And while I’ve got your attention
(แอนด์ ไวล์ แอฝ ก็อท ยุร แอ็ทเทนฌัน)
Did I mention:
(ดิด ดาย เม๊นชั่น :)

If you got a kiss on your lips that you’re looking for somebody to take
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา คิซ ออน ยุร ลิพ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู เท้ค)
If you got a heart that ain’t afraid of love ain’t afraid to break
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา ฮาร์ท แดท เอน อะเฟรด อ็อฝ ลัฝ เอน อะเฟรด ทู เบร๊ค)
If you’ve got a Friday night free and a shotgun seat
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟไรดิ ไน๊ท ฟรี แอนด์ อะ ชอทกัน ซีท)
Well I’m just saying, I ain’t got nowhere to be
(เวลล แอม จั๊สท เซอิง , ไอ เอน ก็อท โนแวร์ ทู บี)
So baby I’ll take whatever it is you’ve got to give
(โซ เบ๊บี้ อิลล เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ยู๊ฟ ก็อท ทู กี๊ฝ)
Yeah
(เย่)

I’ll calling dibs
(อิลล คอลลิง dibs)
On your lips
(ออน ยุร ลิพ)
On your kiss
(ออน ยุร คิซ)
On your time
(ออน ยุร ไทม์)
Boy, I’m calling dibs
(บอย , แอม คอลลิง dibs)
On your hand
(ออน ยุร แฮนด์)
On your heart
(ออน ยุร ฮาร์ท)
All mine
(ออล ไมน์)

Make everybody jealous
(เม้ค เอวี่บอดี้ เจลอัซ)
When I take you off the market
(เว็น นาย เท้ค ยู ออฟฟ เดอะ ม๊าร์เก๊ต)
And get my lipstick on your right cheek
(แอนด์ เก็ท มาย ลิพซทิค ออน ยุร ไร๊ท ชีค)
‘Cause boy I’ve got to mark it
(ค๊อส บอย แอฝ ก็อท ทู ม๊าร์ค อิท)
Oooh
(อู้)
So they can all back off
(โซ เด แคน ออล แบ็ค ออฟฟ)
Yeah
(เย่)
‘Cause I know what I want
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
And while I’ve got you listening
(แอนด์ ไวล์ แอฝ ก็อท ยู ลิเซินนิง)
Come on and show me what I’m missing
(คัมมอน แอนด์ โชว์ มี ว๊อท แอม มีซซิง)
Yeah
(เย่)

If you you’ve got a kiss on your lips that you’re looking for somebody to take
(อิ๊ฟ ยู ยู๊ฟ ก็อท ดา คิซ ออน ยุร ลิพ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู เท้ค)
If you’ve got a heart that ain’t afraid to love ain’t afraid to break
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ฮาร์ท แดท เอน อะเฟรด ทู ลัฝ เอน อะเฟรด ทู เบร๊ค)
If you’ve got a Friday night free and a shotgun seat
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟไรดิ ไน๊ท ฟรี แอนด์ อะ ชอทกัน ซีท)
Well I’m just saying I ain’t got nowhere to be
(เวลล แอม จั๊สท เซอิง ไอ เอน ก็อท โนแวร์ ทู บี)
So baby I’ll take whatever it is you’ve got to give
(โซ เบ๊บี้ อิลล เท้ค ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ยู๊ฟ ก็อท ทู กี๊ฝ)
Yeah, I’m calling dibs
(เย่ , แอม คอลลิง dibs)

If you’ve got a kiss on your lips that you’re looking for somebody to take
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา คิซ ออน ยุร ลิพ แดท ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู เท้ค)
Hey, if you’ve got a heart that ain’t afraid to love ain’t afraid to break
(เฮ , อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ฮาร์ท แดท เอน อะเฟรด ทู ลัฝ เอน อะเฟรด ทู เบร๊ค)
Heyyy, if you’ve got a Friday night free and a shotgun seat
(เฮ้ , อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟไรดิ ไน๊ท ฟรี แอนด์ อะ ชอทกัน ซีท)
Well I’m just saying I ain’t got nowhere to be
(เวลล แอม จั๊สท เซอิง ไอ เอน ก็อท โนแวร์ ทู บี)
So baby I’ll whatever it is you’ve got to give
(โซ เบ๊บี้ อิลล ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ยู๊ฟ ก็อท ทู กี๊ฝ)
Yeah
(เย่)

I’m calling dibs
(แอม คอลลิง dibs)
On your lips
(ออน ยุร ลิพ)
On your kiss
(ออน ยุร คิซ)
On your time
(ออน ยุร ไทม์)
Boy, I’m calling dibs
(บอย , แอม คอลลิง dibs)
On your hand
(ออน ยุร แฮนด์)
On your heart
(ออน ยุร ฮาร์ท)
All mine
(ออล ไมน์)

Yeah, boy I’m calling dibs
(เย่ , บอย แอม คอลลิง dibs)
On your lips
(ออน ยุร ลิพ)
On your kiss
(ออน ยุร คิซ)
On your time
(ออน ยุร ไทม์)
Boy, I’m calling dibs
(บอย , แอม คอลลิง dibs)
On your hand
(ออน ยุร แฮนด์)
On your heart
(ออน ยุร ฮาร์ท)
All mine, yeah
(ออล ไมน์ , เย่)

I’m calling dibs on your lips, on your kiss on your time, boy
(แอม คอลลิง dibs ออน ยุร ลิพ , ออน ยุร คิซ ออน ยุร ไทม์ , บอย)
I’m just trynna make you mine, boy
(แอม จั๊สท ทายนา เม้ค ยู ไมน์ , บอย)
Ooooh
(อู้)
Dibs
(Dibs)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dibs คำอ่านไทย Kelsea Ballerini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น