เนื้อเพลง Moments คำอ่านไทย Tove Lo

I grew up with a lot of green
(ไอ กรู อั๊พ วิธ อะ ล็อท อ็อฝ กรีน)
Nice things round me
(ไน๊ซ์ ทริง ราวนด มี)
I was safe, I was fine
(ไอ วอส เซฟ , ไอ วอส ไฟน)

I grew up with a lot of dreams
(ไอ กรู อั๊พ วิธ อะ ล็อท อ็อฝ ดรีม)
Plans who to be
(แพลน ฮู ทู บี)
None of them none were mine
(นัน อ็อฝ เด็ม นัน เวอ ไมน์)

I love freaks, I don’t care if you’re a wild one
(ไอ ลัฝ ฟรี๊ค , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อะ ไวลด์ วัน)
I love freaks, I don’t care if you’re a wild one
(ไอ ลัฝ ฟรี๊ค , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อะ ไวลด์ วัน)
And me
(แอนด์ มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I
(ไอ)
I’m not the prettiest you’ve ever seen
(แอม น็อท เดอะ พรีดีเอส ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
But I have my moments, I have my moments
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ มาย โม๊เม้นท , ไอ แฮ็ฝ มาย โม๊เม้นท)
Not the flawless one, I’ve never been
(น็อท เดอะ ฟลอเล็ซ วัน , แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน)
But I have my moments, I have my moments
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ มาย โม๊เม้นท , ไอ แฮ็ฝ มาย โม๊เม้นท)
I can get a little drunk, I get into all the don’ts
(ไอ แคน เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดรั๊งค , ไอ เก็ท อิ๊นทู ออล เดอะ ด้อนท์)
But on good days I am charming as fuck
(บั๊ท ออน กู๊ด เดย์ ซาย แอ็ม ชามิง แอส ฟัค)
I can get a little drunk, I get into all the don’ts
(ไอ แคน เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดรั๊งค , ไอ เก็ท อิ๊นทู ออล เดอะ ด้อนท์)
But on good days I am charming as fuck
(บั๊ท ออน กู๊ด เดย์ ซาย แอ็ม ชามิง แอส ฟัค)

I can’t be the perfect one
(ไอ แค็นท บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท วัน)
But I’ll make you come
(บั๊ท อิลล เม้ค ยู คัม)
And I’m locked in your mind
(แอนด์ แอม ล๊อค อิน ยุร ไมนด์)

You can say I don’t belong
(ยู แคน เซย์ ไอ ด้อนท์ บีลอง)
That I’m so wrong
(แดท แอม โซ รอง)
I can tell, tell you lie
(ไอ แคน เทลล , เทลล ยู ไล)

I love freaks, I don’t care if you’re a wild one
(ไอ ลัฝ ฟรี๊ค , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อะ ไวลด์ วัน)
I love freaks, I don’t care if you’re a wild one
(ไอ ลัฝ ฟรี๊ค , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อะ ไวลด์ วัน)
And
(แอนด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Rough around the edges, memories and baggage
(รั๊ฟ อะราวนฺดฺ ดิ เอจ , เมรโมรี แซน แบกกิจ)
You know me
(ยู โนว์ มี)
Never play the safe card, when I go I go hard
(เน๊เฝ่อร์ เพลย์ เดอะ เซฟ ค้าร์ด , เว็น นาย โก ไอ โก ฮาร์ด)
Now you know
(นาว ยู โนว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moments คำอ่านไทย Tove Lo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น