เนื้อเพลง Levels คำอ่านไทย Nick Jonas

Levels, levels, levels, levels
(เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล)

Get on my elevator, baby we’re going up
(เก็ท ออน มาย เอลอิเฝเทอะ , เบ๊บี้ เวีย โกอิ้ง อั๊พ)
Give me that now and later, I can’t get enough
(กี๊ฝ มี แดท นาว แอนด์ เลทเออะ , ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
So much to discover, please don’t stop me now [don’t stop me]
(โซ มัช ทู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ , พลีซ ด้อนท์ สท๊อพ มี นาว [ ด้อนท์ สท๊อพ มี ])
Every time I touch you, you lift right off the ground
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ทั๊ช ยู , ยู ลิฟท ไร๊ท ออฟฟ เดอะ กราวนด์)

Let them go, all the one’s tryna get in the door
(เล็ท เด็ม โก , ออล ดิ วัน ทายนา เก็ท อิน เดอะ ดอร์)
I’m a go where they all couldn’t go
(แอม มา โก แวร์ เด ออล คูดซึ่น โก)
Up a floor, up a floor, up a floor, oh
(อั๊พ อะ ฟลอร์ , อั๊พ อะ ฟลอร์ , อั๊พ อะ ฟลอร์ , โอ)

I know, we can get higher
(ไอ โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
Yeah, there’s levels to your love
(เย่ , แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I know, we can get higher
(แอนด์ ดาย โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I keep on climbing up
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน ไคลบบิง อั๊พ)

[Rooftop]
([ รูฟทอบ ])
[Up-up-up, up-up-up, up-up-up]…
([ อั๊พ อั๊พ อั๊พ , อั๊พ อั๊พ อั๊พ , อั๊พ อั๊พ อั๊พ ])

Aw yeah, just walking up on the ceiling, dancing up on the wall
(อาว เย่ , จั๊สท วอคกิง อั๊พ ออน เดอะ ซี๊ลิ่ง , แด็นซิง อั๊พ ออน เดอะ วอลล์)
You and that drug you’re dealing, should be against the law
(ยู แอนด์ แดท ดรัก ยัวร์ ดีลลิง , เชิด บี อะเก๊นสท เดอะ ลอว์)
All this heat keep rising, make you stop, drop, and roll
(ออล ดิส ฮีท คี๊พ ไรสอิง , เม้ค ยู สท๊อพ , ดรอพ , แอนด์ โรลล)
I’m bottling up the lightning, supernatural
(แอม bottlings อั๊พ เดอะ ไล๊ทนิ่ง , ซยูเออะแนชเออะแร)

Let them go, all the one’s tryna get in the door
(เล็ท เด็ม โก , ออล ดิ วัน ทายนา เก็ท อิน เดอะ ดอร์)
I’m a go where they all couldn’t go
(แอม มา โก แวร์ เด ออล คูดซึ่น โก)
Up a floor, up a floor, up a floor, yeah
(อั๊พ อะ ฟลอร์ , อั๊พ อะ ฟลอร์ , อั๊พ อะ ฟลอร์ , เย่)

I know, we can get higher
(ไอ โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
Yeah, there’s levels to your love
(เย่ , แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I know, we can get higher
(แอนด์ ดาย โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I keep on climbing up
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน ไคลบบิง อั๊พ)

Levels, levels, levels, levels
(เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล)
Levels to your love
(เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
Yeah, heaven can’t reach us
(เย่ , เฮ๊ฝเฝ่น แค็นท รี๊ช อัซ)
Yeah, we’re high-fiving Jesus
(เย่ , เวีย ไฮฮ fivings จีสัซ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

And I know, we can get higher
(แอนด์ ดาย โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
Yeah, there’s levels to your love
(เย่ , แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I know, we can get higher
(แอนด์ ดาย โนว์ , วี แคน เก็ท ไฮเออะ)
There’s levels to your love
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ)
And I keep on climbing up
(แอนด์ ดาย คี๊พ ออน ไคลบบิง อั๊พ)

[Take them to the rooftop]
([ เท้ค เด็ม ทู เดอะ รูฟทอบ ])
Oh, levels
(โอ , เล๊เฝ่ล)
There’s levels to your love, yeah, yeah
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ , เย่ , เย่)
Levels, levels, levels, levels
(เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล , เล๊เฝ่ล)
Oh, oh, yeah, get on my level
(โอ , โอ , เย่ , เก็ท ออน มาย เล๊เฝ่ล)
There’s levels to your love and I keep on climbing up
(แดร์ เล๊เฝ่ล ทู ยุร ลัฝ แอนด์ ดาย คี๊พ ออน ไคลบบิง อั๊พ)
Levels
(เล๊เฝ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Levels คำอ่านไทย Nick Jonas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น