เนื้อเพลง Love Crimes คำอ่านไทย Ruff Endz

I’m so sorry babe, so sorry, so sorry babe.
(แอม โซ ซ๊อรี่ เบ้บ , โซ ซ๊อรี่ , โซ ซ๊อรี่ เบ้บ)
Ohh, forgive me, ok, I miss you, call me babe.
(โอ้ , ฟอร์กี๊ฝ มี , โอเค , ไอ มิซ ยู , คอลลํ มี เบ้บ)

How big of a fool could I have been,
(ฮาว บิ๊ก อ็อฝ อะ ฟูล เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน ,)
To construct a fortress of love,
(ทู คอนสทรั๊คท ดา ฟอทเร็ซ อ็อฝ ลัฝ ,)
And tear it all down again, baby.
(แอนด์ เทียร์ อิท ดอร์ เดาน อะเกน , เบ๊บี้)
Good things don’t come easy,
(กู๊ด ทริง ด้อนท์ คัม อีสอิ ,)
And I shoulda realized that fact.
(แอนด์ ดาย โช๊วดา รีแอะไลส แดท แฟคท)
Now I’d risk my whole life,
(นาว อาย ริ๊ซค มาย โฮล ไล๊ฟ ,)
To regain my kingdom back, oh.
(ทู รีเกน มาย คีงดัม แบ็ค , โอ)

If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

Listen babe,
(ลิ๊สซึ่น เบ้บ ,)
Look down on me now,
(ลุ๊ค เดาน ออน มี นาว ,)
But please don’t shut me out,
(บั๊ท พลีซ ด้อนท์ ชั๊ท มี เอ๊าท ,)
Because a king ruling without his queen,
(บิคอส อะ คิง รูลอิง วิธเอ๊าท ฮิส ควีน ,)
Is unheard about.
(อีส unheard อะเบ๊าท)
I can’t run this race, without you.
(ไอ แค็นท รัน ดิส เร้ซ , วิธเอ๊าท ยู)
Cause I’ve lost before I’ve began.
(ค๊อส แอฝ ล็อซท บีฟอร์ แอฝ บิแกน)
And with you, I know the battle is won.
(แอนด์ วิธ ยู , ไอ โนว์ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อีส ว็อน)

If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

I can’t, I’m so sorry,
(ไอ แค็นท , แอม โซ ซ๊อรี่ ,)
Cause then it just won’t do.
(ค๊อส เด็น หนิด จั๊สท ว็อนท ดู)
How can I show that I love you,
(ฮาว แคน นาย โชว์ แดท ไอ ลัฝ ยู ,)
And not make it up to you.
(แอนด์ น็อท เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
To even think that I’m a liar,
(ทู อี๊เฝ่น ทริ๊งค แดท แอม มา ไลอ้าร ,)
And my heart is untrue.
(แอนด์ มาย ฮาร์ท อีส อันทรู)
[How can I show you that my heart is true.]
([ ฮาว แคน นาย โชว์ ยู แดท มาย ฮาร์ท อีส ทรู ])
How can I show, that I really really really love you baby!
(ฮาว แคน นาย โชว์ , แดท ไอ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู เบ๊บี้ !)

If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

I know I was wrong, forgive me.
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง , ฟอร์กี๊ฝ มี)
Please take me babe, please take baby.
(พลีซ เท้ค มี เบ้บ , พลีซ เท้ค เบ๊บี้)
I can’t go on, can’t go on babe,
(ไอ แค็นท โก ออน , แค็นท โก ออน เบ้บ ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
Please take me babe, please take baby,
(พลีซ เท้ค มี เบ้บ , พลีซ เท้ค เบ๊บี้ ,)
I can’t go on, I can’t go on babe,
(ไอ แค็นท โก ออน , ไอ แค็นท โก ออน เบ้บ ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)
If loving you’s a crime,
(อิ๊ฟ ลัฝอิง ยู ซา ไคร์ม ,)
Then I’m criminal.
(เด็น แอม ครีมอิแน็ล)
I’d thought to do some time,
(อาย ธอท ทู ดู ซัม ไทม์ ,)
Unconditional, the love I have for you,
(อันค็อนดีฌอะแน็ล , เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู ,)
Girl please forgive me,
(เกิร์ล พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ,)
Because my heart is true.
(บิคอส มาย ฮาร์ท อีส ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Crimes คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น