เนื้อเพลง Learning To Live Again คำอ่านไทย Garth Brooks

[Stephanie Davis, Don Schlitz]
([ Stephanie เดวิส , ด็อน Schlitz ])

I burned my hand, I cut my face
(ไอ เบิร์น มาย แฮนด์ , ไอ คัท มาย เฟซ)
Heaven knows how long it’s been
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ ฮาว ลอง อิทซ บีน)
Since I’ve felt so out of place
(ซิ๊นซ แอฝ เฟ็ลท โซ เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
I’m wonderin’ if I’ll fit in
(แอม วันเดอริน อิ๊ฟ อิลล ฟิท อิน)

Debbie and Charley said they’d be here by nine
(เด๊บบี้ แอนด์ Charley เซ็ด เดยฺ บี เฮียร บาย ไนน)
And Deb said she might bring a friend
(แอนด์ เด็บ เซ็ด ชี ไมท บริง อะ เฟรน)
Just my luck, they’re right on time
(จั๊สท มาย ลัค , เดรว ไร๊ท ออน ไทม์)
So here I go again
(โซ เฮียร ไอ โก อะเกน)

I’m gonna smile my best smile
(แอม กอนนะ สไมล์ มาย เบ๊สท์ สไมล์)
And I’m gonna laugh like it’s going out of style
(แอนด์ แอม กอนนะ ล๊าฟ ไล๊ค อิทซ โกอิ้ง เอ๊าท อ็อฝ สไทล์)
Look into her eyes and pray that she don’t see
(ลุ๊ค อิ๊นทู เฮอ อาย แซน เพรย์ แดท ชี ด้อนท์ ซี)
That learning to live again is killing me
(แดท เลอนิง ทู ไล้ฝ อะเกน อีส คีลลิง มี)

Little cafe, table for four
(ลิ๊ทเทิ่ล แคะเฟ , เท๊เบิ้ล ฟอร์ โฟ)
But there’s just conversation for three
(บั๊ท แดร์ จั๊สท คอนเฝอะเซฌัน ฟอร์ ทรี)
I like the way she let me get the door
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ชี เล็ท มี เก็ท เดอะ ดอร์)
I wonder what she thinks of me
(ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ชี ทริ๊งค อ็อฝ มี)

Debbie just whispered, ” You’re doin’ fine ”
(เด๊บบี้ จั๊สท วิสเพ่อร์ , ” ยัวร์ โดย ไฟน “)
And I wish that I felt the same
(แอนด์ ดาย วิ๊ช แดท ไอ เฟ็ลท เดอะ เซม)
She’s asked me to dance, now her hand’s in mine
(ชี อาสคฺ มี ทู แด๊นซ์ , นาว เฮอ แฮนด์ ซิน ไมน์)
Oh, my god, I’ve forgotten her name
(โอ , มาย ก๊อด , แอฝ ฟอร์กอทเดน เฮอ เนม)

But I’m gonna smile my best smile
(บั๊ท แอม กอนนะ สไมล์ มาย เบ๊สท์ สไมล์)
And I’m gonna laugh like it’s going out of style
(แอนด์ แอม กอนนะ ล๊าฟ ไล๊ค อิทซ โกอิ้ง เอ๊าท อ็อฝ สไทล์)
Look into her eyes and pray that she don’t see
(ลุ๊ค อิ๊นทู เฮอ อาย แซน เพรย์ แดท ชี ด้อนท์ ซี)
That learning to live again is killing me
(แดท เลอนิง ทู ไล้ฝ อะเกน อีส คีลลิง มี)

Now here we are beneath her porch light
(นาว เฮียร วี อาร์ บีนี๊ทร เฮอ โพช ไล๊ท)
And I say what a great time it’s been
(แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท ดา เกรท ไทม์ อิทซ บีน)
A kiss on the cheek, a whisper goodnight
(อะ คิซ ออน เดอะ ชีค , อะ วิสเพ่อร์ กู๊ดไนท์)
And I say, ” can I see you again ”
(แอนด์ ดาย เซย์ , ” แคน นาย ซี ยู อะเกน “)

And she just smiles her best smile
(แอนด์ ชี จั๊สท สไมล์ เฮอ เบ๊สท์ สไมล์)
And she laughs like it’s going out of style
(แอนด์ ชี ล๊าฟ ไล๊ค อิทซ โกอิ้ง เอ๊าท อ็อฝ สไทล์)
Looks into my eyes and says, ” We’ll see ”
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย แซน เซย์ , ” เวลล ซี “)
Oh this learning to live again is killing me
(โอ ดิส เลอนิง ทู ไล้ฝ อะเกน อีส คีลลิง มี)
God this learning to live again is killing me
(ก๊อด ดิส เลอนิง ทู ไล้ฝ อะเกน อีส คีลลิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Learning To Live Again คำอ่านไทย Garth Brooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น