เนื้อเพลง Open Arms คำอ่านไทย Amy Grant

Guess I’ve got a lot of learning to do
(เกสส แอฝ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เลอนิง ทู ดู)
About the way that you love.
(อะเบ๊าท เดอะ เวย์ แดท ยู ลัฝ)
If it had been left up to me,
(อิ๊ฟ อิท แฮ็ด บีน เล๊ฟท อั๊พ ทู มี ,)
I’d given up a long time ago.
(อาย กีฝเอ็น อั๊พ อะ ลอง ไทม์ อะโก)
But you’ve got a way of wooing me,
(บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท ดา เวย์ อ็อฝ wooings มี ,)
Tender and true,
(เท๊นเด้อร์ แอนด์ ทรู ,)
And though I don’t deserve it,
(แอนด์ โธ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท ,)
I’m falling into your
(แอม ฟ๊อลิง อิ๊นทู ยุร)

Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
Your love has taken hold,
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เทคเอ็น โฮลด์ ,)
And I can’t fight it;
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ 😉
I’m giving in to your
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยุร)
Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
They pull me to you;
(เด พูลล มี ทู ยู 😉
They wrap your love around me;
(เด แร๊พ ยุร ลัฝ อะราวนฺดฺ มี 😉
I’ll rest in your open arms.
(อิลล เรสท อิน ยุร โอ๊เพ่น อาร์ม)

Only yesterday the thought came the to me,
(โอ๊นลี่ เยซเทอะดิ เดอะ ธอท เคม เดอะ ทู มี ,)
Is your love as deep as they say?
(อีส ยุร ลัฝ แอส ดี๊พ แอส เด เซย์)
Wonder where those questions come from.
(วั๊นเด้อร แวร์ โฑส เคว๊สชั่น คัม ฟรอม)
Soon as I learn, I’ll chase them away.
(ซูน แอส ซาย เลิร์น , อิลล เชส เด็ม อะเวย์)
’cause I’ve had a taste of tenderness,
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด อะ เท๊ซท อ็อฝ เทนเดอะเน็ซ ,)
Simple and true,
(ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ ทรู ,)
It drives away the doubting
(อิท ไดร๊ฝ อะเวย์ เดอะ ดาวดิง)
And draws me into your
(แอนด์ ดรอว์ มี อิ๊นทู ยุร)

Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
Your love has taken hold,
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เทคเอ็น โฮลด์ ,)
And I can’t fight it.
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ)
I’m giving in to your
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยุร)
Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
They pull me to you;
(เด พูลล มี ทู ยู 😉
They wrap your love around me;
(เด แร๊พ ยุร ลัฝ อะราวนฺดฺ มี 😉
I’ll rest in your open arms.
(อิลล เรสท อิน ยุร โอ๊เพ่น อาร์ม)

Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
Your love has taken hold,
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เทคเอ็น โฮลด์ ,)
And I can’t fight it.
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ)
I’m giving in to your
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยุร)
Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
They pull me to;
(เด พูลล มี ทู 😉
They wrap your love around me;
(เด แร๊พ ยุร ลัฝ อะราวนฺดฺ มี 😉
I’ll rest in your open,
(อิลล เรสท อิน ยุร โอ๊เพ่น ,)

Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
Your love has taken hold,
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เทคเอ็น โฮลด์ ,)
And I can’t fight it.
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ)
I’m giving in to your
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยุร)
Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
They pull me to you;
(เด พูลล มี ทู ยู 😉
They wrap your love around me;
(เด แร๊พ ยุร ลัฝ อะราวนฺดฺ มี 😉
I’ll rest in your open…[open arms].
(อิลล เรสท อิน ยุร โอ๊เพ่น [ โอ๊เพ่น อาร์ม ])

I know, I know, I know,
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ,)
And I can’t fight it.
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟ้ท ดิธ)
I’m giving in to your
(แอม กีฝวิง อิน ทู ยุร)
Open arms.
(โอ๊เพ่น อาร์ม)
They pull me to;
(เด พูลล มี ทู 😉
They wrap love around me;
(เด แร๊พ ลัฝ อะราวนฺดฺ มี 😉
I’ll rest in your open arms [open arms].
(อิลล เรสท อิน ยุร โอ๊เพ่น อาร์ม [ โอ๊เพ่น อาร์ม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Arms คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น