เนื้อเพลง New Dress คำอ่านไทย Depeche Mode

Sex jibe husband murders wife
(เซ็กซ ไจบ ฮั๊สแบนด์ เม๊อร์เด้อร์ ไว๊ฟ)
Bomb blast victim fights for life
(บอมบฺ บลาสทํ ฝิ๊คทิ่ม ไฟ้ท ฟอร์ ไล๊ฟ)
Girl Thirteen attacked with knife
(เกิร์ล เทร๊อทีน แอทแท๊ค วิธ ไน๊ฟ)

Princess Di is wearing a new dress
(พรีนเซ็ซ ได อีส เวียริง อะ นิว เดรส)

Jet airliner shot from sky
(เจ๊ต airliner ฌ็อท ฟรอม สกาย)
Famine horror, millions die
(แฟ๊ไมน์ ฮอเรอะ , มิ๊ลเลี่ยน ดาย)
Earthquake terror figures rise
(เอิทเควก เท๊อร์เร่อร์ ฟิ๊กเก้อร ไร๊ส)

Princes Di is wearing a new dress
(พริ๊นซ์ ได อีส เวียริง อะ นิว เดรส)

You can’t change the world
(ยู แค็นท เช้งจํ เดอะ เวิลด)
But you can change the facts
(บั๊ท ยู แคน เช้งจํ เดอะ แฟคท)
And when you change the facts
(แอนด์ เว็น ยู เช้งจํ เดอะ แฟคท)
You change points of view
(ยู เช้งจํ พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
If you change points of view
(อิ๊ฟ ยู เช้งจํ พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
You may change a vote
(ยู เมย์ เช้งจํ อะ โฝท)
And when you change a vote
(แอนด์ เว็น ยู เช้งจํ อะ โฝท)
You may change the world
(ยู เมย์ เช้งจํ เดอะ เวิลด)

In black townships fires blaze
(อิน แบล๊ค townships ไฟเออะร เบลซ)
Prospects better premier says
(พร๊อสเพ็คท เบ๊ทเท่อร์ พรี๊เหมี่ยร์ เซย์)
Within sight are golden days
(วิธอิน ไซ๊ท อาร์ โกลเด็น เดย์)

Princess Di is wearing a New Dress
(พรีนเซ็ซ ได อีส เวียริง อะ นิว เดรส)

You can’t change the world
(ยู แค็นท เช้งจํ เดอะ เวิลด)
But you can change the facts
(บั๊ท ยู แคน เช้งจํ เดอะ แฟคท)
And when you change the facts
(แอนด์ เว็น ยู เช้งจํ เดอะ แฟคท)
You change points of view
(ยู เช้งจํ พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
If you change points of view
(อิ๊ฟ ยู เช้งจํ พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
You may change a vote
(ยู เมย์ เช้งจํ อะ โฝท)
And when you change a vote
(แอนด์ เว็น ยู เช้งจํ อะ โฝท)
You may change the world
(ยู เมย์ เช้งจํ เดอะ เวิลด)

Princess Di is wearing a New Dress
(พรีนเซ็ซ ได อีส เวียริง อะ นิว เดรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Dress คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น