เนื้อเพลง No Clouds คำอ่านไทย Liberty X

Oooh
(อู้)
Woke up this morning
(โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Opened up my curtains
(โอ๊เพ่น อั๊พ มาย เค๊อร์เท่น)
What do I see
(ว๊อท ดู ไอ ซี)
What a lovely day
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เดย์)
Sunshine and crown
(ซันชาย แอนด์ คราวน์)
No sign of the clouds
(โน ซายน อ็อฝ เดอะ คลาวดํ)
Don’t wanna go to work
(ด้อนท์ วอนนา โก ทู เวิ๊ร์ค)
Cos I got to play
(คอซ ซาย ก็อท ทู เพลย์)
Call all my peeps
(คอลลํ ออล มาย พีพ)
And head for the beach
(แอนด์ เฮด ฟอร์ เดอะ บีช)
Do a whole lot of nothing all day long
(ดู อะ โฮล ล็อท อ็อฝ นัธอิง ออล เดย์ ลอง)
I don’t care about the 9-5
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท เดอะ 9 5)
Right here’s where I belong
(ไร๊ท เฮียร แวร์ ไอ บีลอง)

And I gotta funny feeling that
(แอนด์ ดาย กอททะ ฟันนิ ฟีลอิง แดท)
Things are gonna go my way
(ทริง แซร์ กอนนะ โก มาย เวย์)
Whoa
(โว้ว)

Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม)
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ)
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

There was a time
(แดร์ วอส ซา ไทม์)
When you always would deny
(เว็น ยู ออลเว เวิด ดีนาย)
You were sly
(ยู เวอ ซไล)
You were hiding things from me
(ยู เวอ ไฮดอิง ทริง ฟรอม มี)
Leaving every lie
(ลีฝอิงส เอ๊เฝอร์รี่ ไล)
Never listened to my own mind
(เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู มาย โอว์น ไมนด์)
I’ve opened my eyes
(แอฝ โอ๊เพ่น มาย อาย)
Now I really see
(นาว ไอ ริแอ็ลลิ ซี)
Without you here
(วิธเอ๊าท ยู เฮียร)
The way is clear
(เดอะ เวย์ อีส เคลียร์)
Live my life the way I wanna be
(ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ เดอะ เวย์ ไอ วอนนา บี)
All that matters is right here, right now
(ออล แดท แม๊ทเท่อร์ ซิส ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว)
My life’s ahead of me
(มาย ไล๊ฟ อะเฮด อ็อฝ มี)

Now I ain’t gonna worry about the time
(นาว ไอ เอน กอนนะ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
This day is mine
(ดิส เดย์ อีส ไมน์)
Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)

Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม)
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ)
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more [be no clouds]
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม [ บี โน คลาวดํ ])
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday [all I see is sunshine]
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ [ ออล ไอ ซี อีส ซันชาย ])
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

[Rap]
([ แร็พ ])
Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
I got myself a positive mentality
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ โพ๊สิถีฝ เม็นแทลอิทิ)
I’m Miss Congeniality
(แอม มิซ ค็อนจินิแอลอิทิ)
Thinking about the things that I’d like to do
(ติ้งกิง อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท อาย ไล๊ค ทู ดู)
When You were in my life, I never got the chance to do
(เว็น ยู เวอ อิน มาย ไล๊ฟ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ก็อท เดอะ แช้นซํ ทู ดู)
It was hard for me to see I only needed me
(อิท วอส ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู ซี ไอ โอ๊นลี่ นี๊ด มี)
You make a tipply
(ยู เม้ค เก tipply)
Make me think that I couln’t be what I wanted to be
(เม้ค มี ทริ๊งค แดท ไอ coulnt บี ว๊อท ไอ ว้อนท ทู บี)
But now that I’m free I realised
(บั๊ท นาว แดท แอม ฟรี ไอ รีโอราย)
That my life is mine
(แดท มาย ไล๊ฟ อีส ไมน์)
This is my own time
(ดิส ซิส มาย โอว์น ไทม์)

Oooooh
(อูฮู)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)
Oooooh
(อูฮู)

[Don’t Care]
([ ด้อนท์ แคร์ ])
Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more [gon’ be no clouds]
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม [ ก็อน บี โน คลาวดํ ])
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday [the way I’m holding on]
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ [ เดอะ เวย์ แอม โฮลดิง ออน ])
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow [Never No More]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว [ เน๊เฝ่อร์ โน โม ])

Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more [no clouds]
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม [ โน คลาวดํ ])
All I can see is sunshine [no clouds]
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย [ โน คลาวดํ ])
There’s one thing I know for sure [I know for sure]
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์ [ ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์ ])
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday [I’m holding onto yesterday]
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ [ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ ])
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

[Don’t Care]
([ ด้อนท์ แคร์ ])
Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more [Oh]
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม [ โอ ])
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ)
No more [No More]
(โน โม [ โน โม ])
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

Ain’t gonna be no clouds
(เอน กอนนะ บี โน คลาวดํ)
Hanging over my head no more
(แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด โน โม)
All I can see is sunshine
(ออล ไอ แคน ซี อีส ซันชาย)
There’s one thing I know for sure
(แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
That
(แดท)
No way I’m holding onto yesterday
(โน เวย์ แอม โฮลดิง ออนทู เยซเทอะดิ)
No more
(โน โม)
Living for today
(ลีฝอิง ฟอร์ ทูเดย์)
I don’t care ’bout tomorrow
(ไอ ด้อนท์ แคร์ เบาท ทูม๊อโร่ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Clouds คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น