เนื้อเพลง My Love Grows Deeper Part 1 คำอ่านไทย Nelly Furtado

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
My love grows deeper every day and takes a little piece of me
(มาย ลัฝ โกรว์ ดิพเพอ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เท้ค ซา ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ มี)
My love grows deeper every day and takes a little piece of me
(มาย ลัฝ โกรว์ ดิพเพอ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เท้ค ซา ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ มี)
My love grows deeper every day, deep into the sea
(มาย ลัฝ โกรว์ ดิพเพอ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , ดี๊พ อิ๊นทู เดอะ ซี)
But takes a little piece of me, a little piece of me
(บั๊ท เท้ค ซา ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ มี , อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ มี)

Oh it’s so beautiful out and I can’t see why we’re not allowed to be
(โอ อิทซ โซ บยูทิฟุล เอ๊าท แอนด์ ดาย แค็นท ซี วาย เวีย น็อท อะลาว ทู บี)
Up in the sky with the birds counting the flowers
(อั๊พ อิน เดอะ สกาย วิธ เดอะ เบิร์ด เค๊าติง เดอะ ฟล๊าวเว่อร์)
Oh my powers have failed me again when I can’t see beginning to end
(โอ มาย พ๊าวเว่อร์ แฮ็ฝ เฟล มี อะเกน เว็น นาย แค็นท ซี บีกีนนิง ทู เอ็นด)
And I try to test it again through the hours
(แอนด์ ดาย ธราย ทู เทสท์ ดิธ อะเกน ทรู เดอะ เอาเอ้อร์)
I get so stuck on leaving but I guess I think I’ll stay
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส บั๊ท ไอ เกสส ซาย ทริ๊งค อิลล สเทย์)
I’ll be hanging around here anyway
(อิลล บี แฮงอิง อะราวนฺดฺ เฮียร เอนอิเว)
I get so stuck on leaving, hell I think I’ll go
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส , เฮ็ลล ไอ ทริ๊งค อิลล โก)
Cuz they don’t want me around here, no, no
(คัซ เด ด้อนท์ ว้อนท มี อะราวนฺดฺ เฮียร , โน , โน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oh why can’t I be green as the grass beneath my feet
(โอ วาย แค็นท ไอ บี กรีน แอส เดอะ กราซ บีนี๊ทร มาย ฟีท)
As fresh as the dew hits the ground in the morning
(แอส เฟรช แอส เดอะ ดิว ฮิท เดอะ กราวนด์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
And not yellow like bumble bees, please take me off my knees
(แอนด์ น็อท เย๊ลโล่ว ไล๊ค bumble บี , พลีซ เท้ค มี ออฟฟ มาย นี)
Cuz I don’t wanna be red forever
(คัซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เร้ด ฟอเร๊เฝ่อร)
I get so stuck on leaving but I guess I think I’ll stay
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส บั๊ท ไอ เกสส ซาย ทริ๊งค อิลล สเทย์)
I’ll be hanging around here anyway
(อิลล บี แฮงอิง อะราวนฺดฺ เฮียร เอนอิเว)
I get so stuck on leaving so hell I think I’ll go
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส โซ เฮ็ลล ไอ ทริ๊งค อิลล โก)
Cuz they don’t want me around here, no no
(คัซ เด ด้อนท์ ว้อนท มี อะราวนฺดฺ เฮียร , โน โน)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Traveling far, all up in the blue, traveling far,
(แทฝเวอลิงค์ ฟาร์ , ออล อั๊พ อิน เดอะ บลู , แทฝเวอลิงค์ ฟาร์ ,)
could not be born because of you
(เคิด น็อท บี บอน บิคอส อ็อฝ ยู)
Traveling far, up in the blue, could not be born because of you,
(แทฝเวอลิงค์ ฟาร์ , อั๊พ อิน เดอะ บลู , เคิด น็อท บี บอน บิคอส อ็อฝ ยู ,)
because of you you you you you you you
(บิคอส อ็อฝ ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู)
I get so stuck on leaving, I guess I think I’ll stay
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส , ไอ เกสส ซาย ทริ๊งค อิลล สเทย์)
I’ll be hanging around here anyway
(อิลล บี แฮงอิง อะราวนฺดฺ เฮียร เอนอิเว)
I get so stuck on leaving, hell I think I’ll go
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส , เฮ็ลล ไอ ทริ๊งค อิลล โก)
You don’t want me around here no more
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)

I get so stuck on leaving, I get so stuck on leaving
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส , ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส)
I get so stuck on leaving, stuck on leaving
(ไอ เก็ท โซ ซทัค ออน ลีฝอิงส , ซทัค ออน ลีฝอิงส)
Stuck on leaving, I gotta go
(ซทัค ออน ลีฝอิงส , ไอ กอททะ โก)
You cut my wings long time ago
(ยู คัท มาย วิง ลอง ไทม์ อะโก)
You cut my wings long time ago
(ยู คัท มาย วิง ลอง ไทม์ อะโก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love Grows Deeper Part 1 คำอ่านไทย Nelly Furtado

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น