เนื้อเพลง Goin’ on คำอ่านไทย The Flaming Lips

We hold our breath ’till the morning comes
(วี โฮลด์ เอ๊า บรี๊ทฺรฺ ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
And the last the sun shines through
(แอนด์ เดอะ ล๊าสท เดอะ ซัน ไชน์ ทรู)
But the night’s so hard and it seems impossible
(บั๊ท เดอะ ไน๊ท โซ ฮาร์ด แอนด์ ดิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
But what else can we do?
(บั๊ท ว๊อท เอ๊ลส แคน วี ดู)

Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Listen, you’ll hear it
(ลิ๊สซึ่น , โยว เฮียร อิท)
We’re gettin’ near it
(เวีย เกดดิน เนียร์ อิท)
It’s gone and I can feel it
(อิทซ กอน แอนด์ ดาย แคน ฟีล อิท)
‘Cause I know you are going away
(ค๊อส ไอ โนว์ ยู อาร์ โกอิ้ง อะเวย์)
Listen you’ll hear it
(ลิ๊สซึ่น โยว เฮียร อิท)
We’re gettin’ near it
(เวีย เกดดิน เนียร์ อิท)
I know i really fear it
(ไอ โนว์ ไอ ริแอ็ลลิ เฟียร์ อิท)
But we pretend it’s just another day
(บั๊ท วี พรีเท็นด์ อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)

We tell ourselves it’s all just normal
(วี เทลล เอารเซลฝส อิทซ ซอร์ จั๊สท น๊อร์มอล)
The worst of it is gone
(เดอะ เวิ๊ร์สท อ็อฝ อิท อีส กอน)
And you get up
(แอนด์ ยู เก็ท อั๊พ)
And you get up
(แอนด์ ยู เก็ท อั๊พ)
And you just cant take it
(แอนด์ ยู จั๊สท แค็นท เท้ค อิท)
How we keep goin’ on
(ฮาว วี คี๊พ โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)
Goin’ on
(โกอิน ออน)
We’re goin’ on
(เวีย โกอิน ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goin’ on คำอ่านไทย The Flaming Lips

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น