เนื้อเพลง Whenever You Remember คำอ่านไทย Carrie Underwood

When you look back on times we had
(เว็น ยู ลุ๊ค แบ็ค ออน ไทม์ วี แฮ็ด)
I hope you smile
(ไอ โฮพ ยู สไมล์)
And know that through the good and through the bad
(แอนด์ โนว์ แดท ทรู เดอะ กู๊ด แอนด์ ทรู เดอะ แบ้ด)
I was on your side when nobody could hold us down
(ไอ วอส ออน ยุร ไซด์ เว็น โนบอดี้ เคิด โฮลด์ อัซ เดาน)
We claimed the brightest star
(วี เคลม เดอะ ไบท์เดซ สทาร์)
And we, we came so far
(แอนด์ วี , วี เคม โซ ฟาร์)
And no they won’t forget
(แอนด์ โน เด ว็อนท ฟอร์เก๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Whenever you remember times gone by
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ กอน บาย)
Remember how we held our heads so high
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี เฮ็ลด เอ๊า เฮด โซ ไฮฮ)
When all this world was there for us
(เว็น ออล ดิส เวิลด วอส แดร์ ฟอร์ อัซ)
And we believe that we could touch the sky
(แอนด์ วี บีลี๊ฝ แดท วี เคิด ทั๊ช เดอะ สกาย)
Whenever you remember, I’ll be there
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ , อิลล บี แดร์)
Remember how we reached that dream together
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี รี๊ช แดท ดรีม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Whenever you remember
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์)

When you think back on all we’ve done
(เว็น ยู ทริ๊งค แบ็ค ออน ออล หวีบ ดัน)
I hope you’re proud
(ไอ โฮพ ยัวร์ พเราด)
When you look back and see how far we’ve come
(เว็น ยู ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ ซี ฮาว ฟาร์ หวีบ คัม)
It was our time to shine
(อิท วอส เอ๊า ไทม์ ทู ไชน์)
And nobody could hold us down
(แอนด์ โนบอดี้ เคิด โฮลด์ อัซ เดาน)
They thought they’d see us fall
(เด ธอท เดยฺ ซี อัซ ฟอลล์)
But we, we stood so tall
(บั๊ท วี , วี ซทูด โซ ทอลล์)
And no we won’t forget
(แอนด์ โน วี ว็อนท ฟอร์เก๊ท)

Whenever you remember times gone by
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ กอน บาย)
Remember how we held our heads so high
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี เฮ็ลด เอ๊า เฮด โซ ไฮฮ)
When all this world was there for us
(เว็น ออล ดิส เวิลด วอส แดร์ ฟอร์ อัซ)
And we believe that we could touch the sky
(แอนด์ วี บีลี๊ฝ แดท วี เคิด ทั๊ช เดอะ สกาย)
Whenever you remember, I’ll be there
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ , อิลล บี แดร์)
Remember how we reached that dream together
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี รี๊ช แดท ดรีม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Whenever you remember
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์)

Yeahhh, Ooohh
(เย้ , อู้)

We claimed the brightest star
(วี เคลม เดอะ ไบท์เดซ สทาร์)
And we, we came so far
(แอนด์ วี , วี เคม โซ ฟาร์)
And know that we showed them all
(แอนด์ โนว์ แดท วี โชว์ เด็ม ออล)
And no they won’t forget
(แอนด์ โน เด ว็อนท ฟอร์เก๊ท)

Yeahhh
(เย้)

Whenever you remember times gone by
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ กอน บาย)
Remember how we held our heads so high
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี เฮ็ลด เอ๊า เฮด โซ ไฮฮ)
When all this world was there for us
(เว็น ออล ดิส เวิลด วอส แดร์ ฟอร์ อัซ)
And we believe that we could touch the sky
(แอนด์ วี บีลี๊ฝ แดท วี เคิด ทั๊ช เดอะ สกาย)
Whenever you remember, I’ll be there
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์ , อิลล บี แดร์)
Remember how we reached that dream together
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี รี๊ช แดท ดรีม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Whenever you remember
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์)

Whenever you remember
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์)

Ooohh, whenever you remember
(อู้ , ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีเม๊มเบ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whenever You Remember คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น