เนื้อเพลง Blink of an Eye คำอ่านไทย Damageplan

Seems like only yesterday the dream became so clear
(ซีม ไล๊ค โอ๊นลี่ เยซเทอะดิ เดอะ ดรีม บิเคม โซ เคลียร์)
All was possible and God it felt so near
(ออล วอส พ๊อซซิเบิ้ล แอนด์ ก๊อด ดิท เฟ็ลท โซ เนียร์)
So I suffered and I bled, I truly did believe
(โซ ไอ ซั๊ฟเฟ่อร์ แอนด์ ดาย บเล็ด , ไอ ทรูลิ ดิด บีลี๊ฝ)
Years have come and gone, but just where has it brought me
(เยียร์ แฮ็ฝ คัม แอนด์ กอน , บั๊ท จั๊สท แวร์ แฮ็ส ซิท บรอท มี)

In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Seems like minutes as the years fly by
(ซีม ไล๊ค มิ๊หนิท แอส เดอะ เยียร์ ฟลาย บาย)
In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Afraid to stop because I can’t stop time
(อะเฟรด ทู สท๊อพ บิคอส ไอ แค็นท สท๊อพ ไทม์)

Strobing snapshots of my past become a blurring flash
(Strobings snapshots อ็อฝ มาย พาสท์ บีคัม อะ blurrings แฟลช)
Just one thing can make it all come flooding back
(จั๊สท วัน ทริง แคน เม้ค อิท ดอร์ คัม ฟลอดิง แบ็ค)

If I’d stopped just once to look back maybe I would see
(อิ๊ฟ อาย สต๊อปพฺ จั๊สท วั๊นซ ทู ลุ๊ค แบ็ค เมบี ไอ เวิด ซี)
Just how far I’ve come, but it took it’s toll on my
(จั๊สท ฮาว ฟาร์ แอฝ คัม , บั๊ท ดิธ ทุค อิทซ โทลล ออน มาย)

In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Seems like minutes as the years fly by
(ซีม ไล๊ค มิ๊หนิท แอส เดอะ เยียร์ ฟลาย บาย)
In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Afraid to stop because I can’t stop time
(อะเฟรด ทู สท๊อพ บิคอส ไอ แค็นท สท๊อพ ไทม์)

Blink of an eye
(บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)

That’s just how fast your life can change
(แด้ท จั๊สท ฮาว ฟาสท ยุร ไล๊ฟ แคน เช้งจํ)
In the blink of an eye, everything erased
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย , เอ๊วี่ติง อีเรส)

In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Seems like minutes as the years fly by
(ซีม ไล๊ค มิ๊หนิท แอส เดอะ เยียร์ ฟลาย บาย)
In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Don’t ever stop because you can’t stop time
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ สท๊อพ บิคอส ยู แค็นท สท๊อพ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blink of an Eye คำอ่านไทย Damageplan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น