เนื้อเพลง Where’s The Party คำอ่านไทย Madonna

Working Monday through Friday
(เวิคกิง มันดิ ทรู ฟไรดิ)
Takes up all of my time
(เท้ค อั๊พ ออล อ็อฝ มาย ไทม์)
If I can get to the weekend
(อิ๊ฟ ฟาย แคน เก็ท ทู เดอะ วี๊คเกน)
Everything will work out just fine
(เอ๊วี่ติง วิล เวิ๊ร์ค เอ๊าท จั๊สท ไฟน)
That’s when I can go crazy
(แด้ท เว็น นาย แคน โก คเรสิ)
That’s when I can have fun
(แด้ท เว็น นาย แคน แฮ็ฝ ฟัน)
Time to be with my baby
(ไทม์ ทู บี วิธ มาย เบ๊บี้)
Time to come undone
(ไทม์ ทู คัม อั๊นดัน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
I want to free my soul
(ไอ ว้อนท ทู ฟรี มาย โซล)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
I want to lose control
(ไอ ว้อนท ทู ลู้ส คอนโทรล)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
I want to free my soul
(ไอ ว้อนท ทู ฟรี มาย โซล)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
I want to lose control
(ไอ ว้อนท ทู ลู้ส คอนโทรล)

Couldn’t wait to get older
(คูดซึ่น เว้ท ทู เก็ท โอลเดอะ)
Thought I’d have so much fun
(ธอท อาย แฮ็ฝ โซ มัช ฟัน)
I guess I’m one of the grown-ups
(ไอ เกสส แอม วัน อ็อฝ เดอะ กโรน อัพสฺ)
Now I have to get the job done
(นาว ไอ แฮ็ฝ ทู เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน)
People give me the business
(พี๊เพิ่ล กี๊ฝ มี เดอะ บีสเน็ซ)
I’m not living in fear
(แอม น็อท ลีฝอิง อิน เฟียร์)
I’m just living in chaos
(แอม จั๊สท ลีฝอิง อิน เค๊ออส)
Gotta get away from here
(กอททะ เก็ท อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

Don’t want to grow old too fast
(ด้อนท์ ว้อนท ทู โกรว์ โอลด์ ทู ฟาสท)
Don’t want to let the system get me down
(ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท เดอะ ซิ๊สเท่ม เก็ท มี เดาน)
I’ve got to find a way to make the good times last
(แอฝ ก็อท ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค เดอะ กู๊ด ไทม์ ล๊าสท)
And if you show me how, I’m ready now
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โชว์ มี ฮาว , แอม เร๊ดี้ นาว)

Slow down you move too fast
(สโลว์ เดาน ยู มู๊ฝ ทู ฟาสท)
Gonna make the good times last
(กอนนะ เม้ค เดอะ กู๊ด ไทม์ ล๊าสท)
Gonna let my hair hang down
(กอนนะ เล็ท มาย แฮร์ แฮง เดาน)
I’m ready now
(แอม เร๊ดี้ นาว)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Someone tell me
(ซัมวัน เทลล มี)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Come stai [Italian for ” how are you? ” ]
(คัม stai [ อิแทลแย็น ฟอร์ ” ฮาว อาร์ ยู ” ])
Oh yeah
(โอ เย่)

[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Slow down you move too fast
(สโลว์ เดาน ยู มู๊ฝ ทู ฟาสท)
Gonna make the good times last
(กอนนะ เม้ค เดอะ กู๊ด ไทม์ ล๊าสท)
Gonna let my hair hang down
(กอนนะ เล็ท มาย แฮร์ แฮง เดาน)
I’m ready now
(แอม เร๊ดี้ นาว)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Someone tell me
(ซัมวัน เทลล มี)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Where’s the party [where’s the party]
(แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ [ แวร์ เดอะ พ๊าร์ที่ ])

We can make it all right
(วี แคน เม้ค อิท ดอร์ ไร๊ท)
We can make you dance
(วี แคน เม้ค ยู แด๊นซ์)
We can make a party last all night
(วี แคน เม้ค เก พ๊าร์ที่ ล๊าสท ดอร์ ไน๊ท)
[repeat 7 times]
([ รีพี๊ท 7 ไทม์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where’s The Party คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น