เนื้อเพลง Face of God คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

When my little girl gets that sleep in her eyes,
(เว็น มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล เก็ท แดท สลี๊พ อิน เฮอ อาย ,)
And she settles in with her head on my chest,
(แอนด์ ชี เซ็ทเทิ่ล ซิน วิธ เฮอ เฮด ออน มาย เชสทํ ,)
Why do I feel like my heart’s gonna burst?
(วาย ดู ไอ ฟีล ไล๊ค มาย ฮาร์ท กอนนะ เบิ๊ร์สท)
That I’m willing to die for this angel at rest?
(แดท แอม วีลลิง ทู ดาย ฟอร์ ดิส แอ๊งเจล แอ็ท เรสท)

And why am I filled with unshakeable faith,
(แอนด์ วาย แอ็ม ไอ ฟิลล วิธ unshakeable เฟท ,)
When I look at that child so fragile and sweet?
(เว็น นาย ลุ๊ค แกท แดท ชายลํดํ โซ แฟร๊กไจล์ แอนด์ สวี้ท)
There’s something eternal I see in her face,
(แดร์ ซัมติง อิทเท๊อร์น่อล ไอ ซี อิน เฮอ เฟซ ,)
Something much more than her mother and me.
(ซัมติง มัช โม แฑ็น เฮอ ม๊าเธ่อร์ แอนด์ มี)

Maybe I’m looking at the face of God.
(เมบี แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด)
Makes me think I may be looking at the face of God,
(เม้ค มี ทริ๊งค ไอ เมย์ บี ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด ,)
And He’s smiling back at me.
(แอนด์ อีส ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)

Why do I feel like the smallest of things,
(วาย ดู ไอ ฟีล ไล๊ค เดอะ สมองเลท อ็อฝ ทริง ,)
When I try to count all the stars in the sky?
(เว็น นาย ธราย ทู เค้าทํ ดอร์ เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย)
When I see the world that we’re in at it’s worst,
(เว็น นาย ซี เดอะ เวิลด แดท เวีย อิน แอ็ท อิทซ เวิ๊ร์สท ,)
Why do I feel like it’ll all be all right?
(วาย ดู ไอ ฟีล ไล๊ค อิว ออล บี ออล ไร๊ท)

I can’t see the wind as it moves through the trees.
(ไอ แค็นท ซี เดอะ วินด แอส ซิท มู๊ฝ ทรู เดอะ ทรี)
So how do I know that I know that I know,
(โซ ฮาว ดู ไอ โนว์ แดท ไอ โนว์ แดท ไอ โนว์ ,)
That somebody out there is speaking to me?
(แดท ซัมบอดี้ เอ๊าท แดร์ อีส ซพีคอิง ทู มี)
Saying: ” I love you and you’re not alone. ”
(เซอิง : ” ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ยัวร์ น็อท อะโลน “)

Maybe I’m looking at the face of God.
(เมบี แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด)
Makes me think I may be looking at the face of God,
(เม้ค มี ทริ๊งค ไอ เมย์ บี ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด ,)
And He’s smiling back at me.
(แอนด์ อีส ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)

Oh, I know that I know that I know that He’s out there.
(โอ , ไอ โนว์ แดท ไอ โนว์ แดท ไอ โนว์ แดท อีส เอ๊าท แดร์)
Somebody’s out there.
(ซัมบอดี้ เอ๊าท แดร์)
When I look at the beauty around me,
(เว็น นาย ลุ๊ค แกท เดอะ บิ๊วที่ อะราวนฺดฺ มี ,)
And the love that surrounds me.
(แอนด์ เดอะ ลัฝ แดท เซอร์ราวนด์ มี)

Maybe I’m looking at the face of God.
(เมบี แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด)
Makes me think I may be looking at the face of God,
(เม้ค มี ทริ๊งค ไอ เมย์ บี ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด ,)
And He’s smiling back at me.
(แอนด์ อีส ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)
Maybe I’m looking at the face of God.
(เมบี แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ เฟซ อ็อฝ ก๊อด)
And He’s smiling back at me.
(แอนด์ อีส ซไมลอิง แบ็ค แกท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face of God คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น