เนื้อเพลง Bad Romance (Grum Remix) คำอ่านไทย Lady Gaga

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your ugly
(ไอ ว้อนท ยุร อั๊กลี่)
I want your disease
(ไอ ว้อนท ยุร ดีซี๊ส)
I want your everything
(ไอ ว้อนท ยุร เอ๊วี่ติง)
As long as its free
(แอส ลอง แอส อิทซ ฟรี)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)

I want your drama
(ไอ ว้อนท ยุร ดร๊าม่า)
The touch of your hand
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮนด์)
I want you leather studded kiss in the scene
(ไอ ว้อนท ยู เล๊เธ่อร์ ซทัดดิด คิซ ซิน เดอะ ซีน)
And I want your love
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)

You know that I want you
(ยู โนว์ แดท ไอ ว้อนท ยู)
And you know that I need you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ นี๊ด ยู)
I want a bad,your bad romance
(ไอ ว้อนท ดา แบ้ด , ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
All your love is revenge
(ออล ยุร ลัฝ อีส รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your horror
(ไอ ว้อนท ยุร ฮอเรอะ)
I want your design
(ไอ ว้อนท ยุร ดีไซนํ)
Cause youre a criminal
(ค๊อส ยัวร์ อะ ครีมอิแน็ล)
As long as your mine
(แอส ลอง แอส ยุร ไมน์)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)

I want your psycho
(ไอ ว้อนท ยุร ไซโคะ)
Your vertical stick
(ยุร เฝ๊อร์ทิค่อล สทิ๊ค)
Want you in my room
(ว้อนท ยู อิน มาย รูม)
When your baby is sick
(เว็น ยุร เบ๊บี้ อีส ซิ๊ค)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)

You know that I want you
(ยู โนว์ แดท ไอ ว้อนท ยู)
And you know that I need you
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ไอ นี๊ด ยู)
I want a bad,your bad romance
(ไอ ว้อนท ดา แบ้ด , ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
All your love is revenge
(ออล ยุร ลัฝ อีส รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

Walk walk fashion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แฟ๊ชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค อิท)
Move that b*tch crazy
(มู๊ฝ แดท บี *tch คเรสิ)

Walk walk fashion baby
(ว๊อล์ค ว๊อล์ค แฟ๊ชั่น เบ๊บี้)
Work it
(เวิ๊ร์ค อิท)
I’m a Freak b*tch baby
(แอม มา ฟรี๊ค บี *tch เบ๊บี้)

I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
And I want your revenge
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร รีเฝ้นจ)
I want your love
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝ)
I dont wanna be friends
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)

J’veux ton amour
(Jveux ท็อง อะมูร)
Et je veux ton revenge
(Et จี เวิก ท็อง รีเฝ้นจ)
J’veux ton amour
(Jveux ท็อง อะมูร)
I don’t wanna be friends
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
I dont wanna be friends
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฟรน)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
I want your loving
(ไอ ว้อนท ยุร ลัฝอิง)
and all your love is revenge
(แอนด์ ออล ยุร ลัฝ อีส รีเฝ้นจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอนด์ มี เคิด ไร๊ท อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ้ด โรแม๊นซ์)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Roma-Roma-ma-ah!
(Roma Roma มา อา !)
Ga-ga-ooh-la-la!
(Ga ga อู้ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว้อนท ยุร แบ้ด โรแม๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Romance (Grum Remix) คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น