เนื้อเพลง Zero Tolerance คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

The war on drugs is a war on me and if its not then let me be home of the brave land
(เดอะ วอร์ ออน ดรัก ซิส ซา วอร์ ออน มี แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ น็อท เด็น เล็ท มี บี โฮม อ็อฝ เดอะ เบร๊ฝ แลนด์)
of the free Its just a plant so let freedom ring
(อ็อฝ เดอะ ฟรี อิทซ จั๊สท ดา แพล๊นท โซ เล็ท ฟรีดัม ริง)

I’m sick of these snitches droppin dimes on my block to my small sack slangers to my indoor
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ฑิส สนิทเชด ดรอพปิน ไดม ออน มาย บล๊อค ทู มาย สมอลล์ แซ๊ค slangers ทู มาย อิ๊นดอร์)
crops or our cash money business or my late night stops or anything about this old school pimp
(ครอพ ออ เอ๊า แค๊ช มั๊นนี่ บีสเน็ซ ออ มาย เหลท ไน๊ท สท๊อพ ออ เอนอิธิง อะเบ๊าท ดิส โอลด์ สคูล พิมพ)
called pops
(คอลลํ พ็อพ)

Yeah! Sh*t f*ck Piss
(เย่ ! ฌะ *ที เอฟ *ck พิซ)
I can’t stand the cops they’re always on my d*ck trying to snatch my crops but they’ll never
(ไอ แค็นท สแทนด์ เดอะ ค็อพ เดรว ออลเว ออน มาย ดี *ck ทไรอิง ทู ซแน็ช มาย ครอพ บั๊ท เด๊ว เน๊เฝ่อร์)
gonna get ’em cause givem to my pops then I fail out of town in my matha f*cking dodge
(กอนนะ เก็ท เอ็ม ค๊อส givem ทู มาย พ็อพ เด็น นาย เฟล เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ อิน มาย matha เอฟ *คิง ด็อจ)

You can’t catch me so please stop trying there’s no denyin that the cops are lie’en
(ยู แค็นท แค็ทช มี โซ พลีซ สท๊อพ ทไรอิง แดร์ โน ดีนายเอน แดท เดอะ ค็อพ แซร์ lieen)
Not me because I not you can’t relate when I look you in the face I can tell that you’re a
(น็อท มี บิคอส ไอ น็อท ยู แค็นท รีเหลท เว็น นาย ลุ๊ค ยู อิน เดอะ เฟซ ไอ แคน เทลล แดท ยัวร์ อะ)
fake. Ha! Ha! Ha!
(เฟ้ค ฮา ! ฮา ! ฮา !)

Zero Tolerance I got zero tolerance
(ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ ไอ ก็อท ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ)

Just because you’re a you fat wanna be stinky ass matha f*cka
(จั๊สท บิคอส ยัวร์ อะ ยู แฟท วอนนา บี stinky อาซ matha เอฟ *cka)
Tryin to get my sh*t but you can’t you s*ck get the hell out my face?
(ทายอิน ทู เก็ท มาย ฌะ *ที บั๊ท ยู แค็นท ยู เอส *ck เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท มาย เฟซ)
Cause your breath stinks bad your badge is dirty you cricked as fag
(ค๊อส ยุร บรี๊ทฺรฺ ซทิงค แบ้ด ยุร แบ็จ อีส เดอทิ ยู cricked แอส แฟ็ก)

I’m here to free all the people that are livin in fear
(แอม เฮียร ทู ฟรี ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท อาร์ ลีฝอิน อิน เฟียร์)
The modern day Paul Revere, Just lend me your ear
(เดอะ โม๊เดิ่ร์น เดย์ พอล รีเฝียร์ , จั๊สท เล็นด มี ยุร เอียร)
Cause they’re comin, in fact they’re already right here
(ค๊อส เดรว คัมอิน , อิน แฟคท เดรว ออลเร๊ดี้ ไร๊ท เฮียร)
You know how much they spent in the war on drugs simply last year?
(ยู โนว์ ฮาว มัช เด ซเพ็นท อิน เดอะ วอร์ ออน ดรัก ซีมพลิ ล๊าสท เยียร์)
Eleven-Billion Dollars straight down the drain
(อิเลฝเอ็น บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ สเทร๊ท เดาน เดอะ ดเรน)
The war on drugs has cost a lot, you shouldn’t worry about me, or my bag of pot
(เดอะ วอร์ ออน ดรัก แฮ็ส คอสทํ ดา ล็อท , ยู ชูดดึ่น ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท มี , ออ มาย แบ๊ก อ็อฝ พ๊อท)
Not hurtin’ nobody, not polluting the youth
(น็อท ฮาร์ดิน โนบอดี้ , น็อท พอลลูดิง เดอะ ยู๊ธ)
Not sellin no lies, I’m only giving out truth
(น็อท เซลลิน โน ไล , แอม โอ๊นลี่ กีฝวิง เอ๊าท ทรู๊ธ)
Try to tell me what to do, I won’t listen to you,
(ธราย ทู เทลล มี ว๊อท ทู ดู , ไอ ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู ยู ,)
I’ll smoke weed till I die, out of joints, pipes, tubes
(อิลล สโม๊ค วี ทิลล์ ไอ ดาย , เอ๊าท อ็อฝ จอยนท , ไพพ , ทิ้วบ์)

well I’m rymin and I’m stealin – dealin time after time – rhyme patterns designed to enlighten
(เวลล แอม rymin แอนด์ แอม สติลลิน ดิลลิน ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ ไรม แพ๊ทเทอร์น ดีไซนํ ทู เอไลเดน)
your mind – legalize the word freedom till the plants not a crime and when the plants not a
(ยุร ไมนด์ ลีแกะไลส เดอะ เวิร์ด ฟรีดัม ทิลล์ เดอะ แพล๊นท น็อท ดา ไคร์ม แอนด์ เว็น เดอะ แพล๊นท น็อท ดา)
crime well all be livin divine zero tolerance is ignorance we’re drawin the line…
(ไคร์ม เวลล ออล บี ลีฝอิน ดิไฝน ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ อีส อีกโนะแร็นซ เวีย ดอวอิน เดอะ ไลน์)

Zero Tolerance the war on drugs is a waste of time how could a plant be a crime- you got the
(ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ เดอะ วอร์ ออน ดรัก ซิส ซา เวซท อ็อฝ ไทม์ ฮาว เคิด อะ แพล๊นท บี อะ ไคร์ม ยู ก็อท เดอะ)
bombs to kill off our kind- Arrest and seize we get jailed F*cked-w/-Find – free the plant
(บอมบฺ ทู คิลล์ ออฟฟ เอ๊า ไคนด์ อะเร๊สท แอนด์ ซี๊ซ วี เก็ท เจล เอฟ *cked ดับบิว / ไฟนด์ ฟรี เดอะ แพล๊นท)

Zero Tolerance I got zero tolerance
(ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ ไอ ก็อท ซี๊โร่ ทอลเออะแร็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zero Tolerance คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น