เนื้อเพลง Path Of The Right Love คำอ่านไทย Gloria Estefan

Love Love Love Love Love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Say The Word So Very Losely
(เซย์ เดอะ เวิร์ด โซ เฝ๊รี่ Losely)
Where We Come From Is Love Love Pure Love
(แวร์ วี คัม ฟรอม อีส ลัฝ ลัฝ เพียวร์ ลัฝ)
And We’re On Our Way Back Home
(แอนด์ เวีย ออน เอ๊า เวย์ แบ็ค โฮม)
And On That Way You Never Look Back
(แอนด์ ออน แดท เวย์ ยู เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)
’cause There’s Nothing There To See
(ค๊อส แดร์ นัธอิง แดร์ ทู ซี)
Just Look Around You
(จั๊สท ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู)
There’s Always Someone That’s In Need
(แดร์ ออลเว ซัมวัน แด้ท ซิน นี๊ด)
Of Maybe Just Kindness
(อ็อฝ เมบี จั๊สท ไคนดเน็ซ)
As We Watch Each Other Bleed
(แอส วี ว๊อทช อีช อ๊อเธ่อร์ บลีด)
From Wounds We Choose
(ฟรอม วูนด์ วี ชู๊ส)
We Never Lose
(วี เน๊เฝ่อร์ ลู้ส)

Love Love Love Love Love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Misunderstood Yet So Desired
(มิซันเดิซทูด เย๊ท โซ ดีไซรํ)
We Pay The Cost For Love Love Real Love
(วี เพย์ เดอะ คอสทํ ฟอร์ ลัฝ ลัฝ เรียล ลัฝ)
But We Get Back So Much More So Much More
(บั๊ท วี เก็ท แบ็ค โซ มัช โม โซ มัช โม)
So Many Questions
(โซ เมนอิ เคว๊สชั่น)
Begining To Unfold
(บีเกนนิง ทู อันโฟลด)
I Look For The Answers
(ไอ ลุ๊ค ฟอร์ ดิ แอ๊นเซ่อร)
In The Middle Of My Soul
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย โซล)
I Know You’re Out There
(ไอ โนว์ ยัวร์ เอ๊าท แดร์)
And It’s Not Like I’ve Been Told
(แอนด์ อิทซ น็อท ไล๊ค แอฝ บีน โทลด)
So I Run To You
(โซ ไอ รัน ทู ยู)
I Run To You
(ไอ รัน ทู ยู)

To Find The Path Of The Right Love
(ทู ไฟนด์ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
We’re On The Path Of The One Love
(เวีย ออน เดอะ พาธ อ็อฝ ดิ วัน ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)

Love Love Love Love Love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
All Around Yet So Elusive
(ออล อะราวนฺดฺ เย๊ท โซ อิลยูซิฝ)
If We Don’t Reach Out For Love Love This Love
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ รี๊ช เอ๊าท ฟอร์ ลัฝ ลัฝ ดิส ลัฝ)
We’re All Just Wasting Time Precious Time
(เวีย ออล จั๊สท เวซทิง ไทม์ พรีเชี๊ยส ไทม์)

When In The Long Run
(เว็น อิน เดอะ ลอง รัน)
What’s Meant To Be Will Be
(ว๊อท เม็นท ทู บี วิล บี)
Those Things We Ask For
(โฑส ทริง วี อาสคฺ ฟอร์)
Become Our Destiny
(บีคัม เอ๊า เดซทินิ)
But While We’re Living
(บั๊ท ไวล์ เวีย ลีฝอิง)
Our Souls Can Not Be Free
(เอ๊า โซล แคน น็อท บี ฟรี)
Eventually We Will Come To See
(อีเฝ๊นชวลลี่ วี วิล คัม ทู ซี)

To Find The Path Of The Right Love Right Love Right Love
(ทู ไฟนด์ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ ไร๊ท ลัฝ ไร๊ท ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
We’re On The Path Of The One Love Yeah Yeah
(เวีย ออน เดอะ พาธ อ็อฝ ดิ วัน ลัฝ เย่ เย่)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)

And That Love Love Love True Love
(แอนด์ แดท ลัฝ ลัฝ ลัฝ ทรู ลัฝ)
Must Surely Be Good Must Surely Be Kind
(มัสท์ ฌูรลิ บี กู๊ด มัสท์ ฌูรลิ บี ไคนด์)
And That Love Sweet Love Strong Love
(แอนด์ แดท ลัฝ สวี้ท ลัฝ สทรอง ลัฝ)
Is Meant To Be Yours Is Meant To Be Mine
(อีส เม็นท ทู บี ยุร ซิส เม็นท ทู บี ไมน์)
And I Do Believe If We Share This Life
(แอนด์ ดาย ดู บีลี๊ฝ อิ๊ฟ วี แชร์ ดิส ไล๊ฟ)
We Must Learn To Share All It’s Pain And Strife
(วี มัสท์ เลิร์น ทู แชร์ ออล อิทซ เพน แอนด์ ซทไรฟ)

To Find The Path Of The Right Love
(ทู ไฟนด์ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
We’re On The Path Of The One Love
(เวีย ออน เดอะ พาธ อ็อฝ ดิ วัน ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)

To Find The Path Of The Right Love
(ทู ไฟนด์ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)
We’re On The Path Of The One Love
(เวีย ออน เดอะ พาธ อ็อฝ ดิ วัน ลัฝ)
Oh Yeah The Path Of The Right Love
(โอ เย่ เดอะ พาธ อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ลัฝ)

Aspire To Your Inevitable Bliss
(แอสไพร์ ทู ยุร อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล บลิซ)
And Every Grace Will Be Given You
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกร๊ซ วิล บี กีฝเอ็น ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Path Of The Right Love คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น