เนื้อเพลง Color Blind คำอ่านไทย Ice Cube

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Here’s another day at the stoplight
(เฮียร อะน๊าเทร่อร์ เดย์ แอ็ท เดอะ stoplight)
I’m lookin in my mirror so I can see who can see me
(แอม ลุคกิน อิน มาย มิเร่อร์ โซ ไอ แคน ซี ฮู แคน ซี มี)
South Central is puttin Ice Cube to the test
(เซ๊าธ เซนทแร็ล อีส พันดิน ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ทู เดอะ เทสท์)
With four brothas in the SS
(วิธ โฟ บอตดา ซิน เดอะ SS)
I can’t go around and can’t back up
(ไอ แค็นท โก อะราวนฺดฺ แอนด์ แค็นท แบ็ค อั๊พ)
So I gotta peep game layin in the cut
(โซ ไอ กอททะ พีพ เกม เลย์อิน อิน เดอะ คัท)
Is this a jack or a kidnap?
(อีส ดิส ซา แจ็ค ออ รา คิ๊ดแน๊พ)
Since I’m never ever slippin I fully strapped
(ซิ๊นซ แอม เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ สลิปพิน นาย ฟูลลิ สแตปชฺ)
I grab my gat out the glove
(ไอ แกร๊บ มาย แกท เอ๊าท เดอะ กลัฝ)
Now, do these fools got a problem with me?
(นาว , ดู ฑิส ฟูล ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ มี)
Or do they got love?
(ออ ดู เด ก็อท ลัฝ)
So when the light turns green, I don’t bone out
(โซ เว็น เดอะ ไล๊ท เทิร์น กรีน , ไอ ด้อนท์ โบน เอ๊าท)
I wanna see what these black men are all about
(ไอ วอนนา ซี ว๊อท ฑิส แบล๊ค เม็น อาร์ ออล อะเบ๊าท)
Cuz if it’s my time, I’m just short
(คัซ อิ๊ฟ อิทซ มาย ไทม์ , แอม จั๊สท ช๊อร์ท)
If not, I’m pluggin they Super Sport
(อิ๊ฟ น็อท , แอม pluggin เด ซู๊เพ้อร์ สพอร์ท)
First they get behind my ride…
(เฟิร์สท เด เก็ท บีฮายน์ มาย ไรด์)
Then they switch lanes to the left side
(เด็น เด สวิทช์ เลน ทู เดอะ เล๊ฟท ไซด์)
I’m scopin out the one smokin indo
(แอม scopin เอ๊าท ดิ วัน สโมกิน อีนโดะ)
Comin up fast, rollin down his window
(คัมอิน อั๊พ ฟาสท , โรลลิน เดาน ฮิส วิ๊นโด้ว)
He threw up a sign, I put away my nine
(ฮี ธรู อั๊พ อะ ซายน , ไอ พุท อะเวย์ มาย ไนน)
Fool, cuz I’m color blind
(ฟูล , คัซ แอม คัลเออะ ไบลนฺดฺ)

[Threat]
([ เทร๊ท ])
Killa Cali, the state where they kill
(คิวลา กาลี , เดอะ สเทท แวร์ เด คิลล์)
Over colors cuz brothas don’t know the deal
(โอ๊เฝ่อร คัลเออะ คัซ บอตดา ด้อนท์ โนว์ เดอะ ดีล)
And they’ll cap you, not if they have to
(แอนด์ เด๊ว แค๊พ ยู , น็อท อิ๊ฟ เด แฮ็ฝ ทู)
But if they want to, first they might confront you
(บั๊ท อิ๊ฟ เด ว้อนท ทู , เฟิร์สท เด ไมท คอนฟร้อนทํ ยู)
But every n*gga on my block can’t stop
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga ออน มาย บล๊อค แค็นท สท๊อพ)
And he won’t stop and he don’t stop
(แอนด์ ฮี ว็อนท สท๊อพ แอนด์ ฮี ด้อนท์ สท๊อพ)
Not to the bang bang boogie, but they like to gangbang
(น็อท ทู เดอะ แบง แบง บูกี , บั๊ท เด ไล๊ค ทู gangbang)
And rookies ain’t the only ones that drop
(แอนด์ รูคอิ เอน ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ดรอพ)
Some say the little locs are gettin a little too loc’ed
(ซัม เซย์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ลอคซฺ แซร์ เกดดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู loced)
And when it comes to dust, they kick up the most
(แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู ดัสท , เด คิ๊ค อั๊พ เดอะ โมซท)
Say the wrong word
(เซย์ เดอะ รอง เวิร์ด)
then whistle down the street to your homies like a bird
(เด็น วิสเทิ่ล เดาน เดอะ สทรีท ทู ยุร โฮมี ไล๊ค เก เบิร์ด)
Bust a u-turn, come back and get served n*gga
(บัซท ดา ยู เทิร์น , คัม แบ็ค แอนด์ เก็ท เซิร์ฝ เอ็น *gga)
For the women, it don’t matter how loud they blouse get
(ฟอร์ เดอะ วีมเอิน , อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ฮาว เลาด เด บเลาซ เก็ท)
But men, the wrong color outfit, could get your mouth split
(บั๊ท เม็น , เดอะ รอง คัลเออะ เอ้าฟิท , เคิด เก็ท ยุร เม๊าธ สพลิ๊ท)
It’s a shame, but it ain’t no thang to me
(อิทซ ซา เชม , บั๊ท ดิธ เอน โน เตง ทู มี)
Cuz I slang these thangs like a G
(คัซ ไอ ซแล็ง ฑิส เตง ไล๊ค เก จี)
It’s on, is anybody killin for the summertime
(อิทซ ออน , อีส เอนอิบอดิ คิลลิน ฟอร์ เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
I gotta get another nine, even though I’m colorblind
(ไอ กอททะ เก็ท อะน๊าเทร่อร์ ไนน , อี๊เฝ่น โธ แอม คัลเลอร์บายดฺ)

[KAM]
([ KAM ])
I’m fresh outta county on bail
(แอม เฟรช เอ๊าตา เคานทิ ออน เบล)
And no sooner do I get out, seems like I’m right back in jail
(แอนด์ โน ซูเนอร์ ดู ไอ เก็ท เอ๊าท , ซีม ไล๊ค แอม ไร๊ท แบ็ค อิน เจล)
For some gang related activity
(ฟอร์ ซัม แก๊ง รีเหลท แอ็คทีฝอิทิ)
Cuz everyday, different fools try to get with me
(คัซ เอวี่เดย์ , ดีฟเฟอะเร็นท ฟูล ธราย ทู เก็ท วิธ มี)
For no more than a color, or territory
(ฟอร์ โน โม แฑ็น อะ คัลเออะ , ออ เท๊อริโทรี่)
Can’t rehabilitate ’em, that’s the sheriff’s story
(แค็นท รีฮะบีลอิเทท เอ็ม , แด้ท เดอะ เช๊อริฟฟ์ สท๊อรี่)
So what’s left, the judge goes deaf
(โซ ว๊อท เล๊ฟท , เดอะ จั๊ดจ โกซ ดี๊ฟ)
When you try to tell your side
(เว็น ยู ธราย ทู เทลล ยุร ไซด์)
And you ain’t blue eyed
(แอนด์ ยู เอน บลู อาย)
Boy you better duck cuz the book is comin’
(บอย ยู เบ๊ทเท่อร์ ดั๊ค คัซ เดอะ บุ๊ค อีส คัมอิน)
And just hand your car keys over to your woman
(แอนด์ จั๊สท แฮนด์ ยุร คารํ คีย์ โอ๊เฝ่อร ทู ยุร วู๊แม่น)
Because it aint no sunshine where you headed
(บิคอส อิท เอน โน ซันชาย แวร์ ยู เฮด)
And the sh*t’ll drive you crazy if you let it
(แอนด์ เดอะ ฌะ *tll ไดร๊ฝ ยู คเรสิ อิ๊ฟ ยู เล็ท ดิธ)
But now, I got time to think
(บั๊ท นาว , ไอ ก็อท ไทม์ ทู ทริ๊งค)
Because they hit me with everything but the kitchen sink
(บิคอส เด ฮิท มี วิธ เอ๊วี่ติง บั๊ท เดอะ คิ๊ทเช่น ซิ๊งค)
And I ain’t even shed a tear
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น ชี อะ เทียร์)
Cuz believe it or not, they got more love for me here
(คัซ บีลี๊ฝ อิท ออ น็อท , เด ก็อท โม ลัฝ ฟอร์ มี เฮียร)
Now picture that, but on a black and white photograph
(นาว พิ๊คเจ้อร์ แดท , บั๊ท ออน อะ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท โฟ๊โทกร๊าฟ)
Cuz brothas, you don’t know the half
(คัซ บอตดา , ยู ด้อนท์ โนว์ เดอะ ฮาล์ฟ)
On the streets I was damn near outta my mind
(ออน เดอะ สทรีท ซาย วอส แดมนํ เนียร์ เอ๊าตา มาย ไมนด์)
But ever since I’ve been down
(บั๊ท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ แอฝ บีน เดาน)
I’m colorblind
(แอม คัลเลอร์บายดฺ)

[WC]
([ WC ])
Now here’s the game plan, yo, at a quarter to nine
(นาว เฮียร เดอะ เกม แพลน , โย , แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู ไนน)
I was told to peel a cap on the other side
(ไอ วอส โทลด ทู พีล อะ แค๊พ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
Yo, young and dumb, full of come up, a baby loc
(โย , ยัง แอนด์ ดัมบ , ฟูล อ็อฝ คัม อั๊พ , อะ เบ๊บี้ loc)
I gotta put in work for the hood and that ain’t no joke
(ไอ กอททะ พุท อิน เวิ๊ร์ค ฟอร์ เดอะ ฮุด แอนด์ แดท เอน โน โจ้ก)

[Coolio]
([ Coolio ])
Stable and able but I’m not ready and willin
(สเท๊เบิ้ล แอนด์ เอ๊เบิ้ล บั๊ท แอม น็อท เร๊ดี้ แอนด์ วิลลิน)
Cuz I’m only 13 and I ain’t never did a killin
(คัซ แอม โอ๊นลี่ 13 แอนด์ ดาย เอน เน๊เฝ่อร์ ดิด อะ คิลลิน)
Grabbed the A.K. and jumped in the G ride
(แกรบเบด ดิ อะ เค แอนด์ จั๊มพ อิน เดอะ จี ไรด์)
Started up the bucket and headed for the other side
(สท๊าร์ท อั๊พ เดอะ บัคเค็ท แอนด์ เฮด ฟอร์ ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

[WC]
([ WC ])
Yo, spotted the enemies, now I’m on a creep tip
(โย , ซพอททิด ดิ อียีมีสฺ , นาว แอม ออน อะ ครีพ ทิพ)
Hit the 5 dollar stick and then I put in my clip
(ฮิท เดอะ 5 ดอลเลอะ สทิ๊ค แอนด์ เด็น นาย พุท อิน มาย คลิพ)

[Coolio]
([ Coolio ])
So, I jumped out the car and no matter what the cost
(โซ , ไอ จั๊มพ เอ๊าท เดอะ คารํ แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ คอสทํ)
I had my mind set on sendin n*ggaz to Harrison Ross
(ไอ แฮ็ด มาย ไมนด์ เซ็ท ออน เซ็นดิน เอ็น *ggaz ทู แฮรีเซิน หรอช)

[WC]
([ WC ])
Caught one from the back and I looked in eyes
(คอท วัน ฟรอม เดอะ แบ็ค แอนด์ ดาย ลุ๊ค อิน อาย)
Thinkin should I peel his cap, or should I let him survive
(ติ้งกิน เชิด ดาย พีล ฮิส แค๊พ , ออ เชิด ดาย เล็ท ฮิม เซอร์ไฝ๊ฝ)
Yo, I’m trapped in the plan designed by another side
(โย , แอม แทร๊พ อิน เดอะ แพลน ดีไซนํ บาย อะน๊าเทร่อร์ ไซด์)

[Coolio]
([ Coolio ])
I ain’t contributin to genocide [why?]
(ไอ เอน contributin ทู เจนโอะไซด [ วาย ])
Cuz I’m colorblind
(คัซ แอม คัลเลอร์บายดฺ)

[King Tee]
([ คิง ที ])
N*ggaz in the hood ain’t changed
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ ฮุด เอน เช้งจํ)
And I’ve finally figure out that we’re not in the same gang
(แอนด์ แอฝ ไฟแน็ลลิ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท แดท เวีย น็อท อิน เดอะ เซม แก๊ง)
Cuz, I walk the alleys of Compton with nowhere to turn
(คัซ , ไอ ว๊อล์ค ดิ แอลลิ อ็อฝ คอมตัน วิธ โนแวร์ ทู เทิร์น)
Every which way I get burned baby
(เอ๊เฝอร์รี่ วิช เวย์ ไอ เก็ท เบิร์น เบ๊บี้)
Lou wears blue, Big Fred wears red
(ลู แวร์ บลู , บิ๊ก เฟรด แวร์ เร้ด)
Put ’em together and we color ’em dead
(พุท เอ็ม ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ วี คัลเออะ เอ็ม เด้ด)
Dead, dyin, gettin smoked like part of the fun
(เด้ด , ดายอิน , เกดดิน สโม๊ค ไล๊ค พาร์ท อ็อฝ เดอะ ฟัน)
They get smoked just to show how many come to the funeral
(เด เก็ท สโม๊ค จั๊สท ทู โชว์ ฮาว เมนอิ คัม ทู เดอะ ฟิ๊วเนอร่อล)

[J-Dee [Lench Mob]]
([ เจ ดี [ Lench ม๊อบ ] ])
I understand how all my homeboys feel
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ฮาว ออล มาย โฮมบอย ฟีล)
Cuz I was shot and to this day, I pack my steel
(คัซ ไอ วอส ฌ็อท แอนด์ ทู ดิส เดย์ , ไอ แพ็ค มาย สทีล)
Cuz I was born in a certain territory
(คัซ ไอ วอส บอน อิน อะ เซ๊อร์เท่น เท๊อริโทรี่)
Where you don’t talk only the streets tell stories
(แวร์ ยู ด้อนท์ ท๊อล์ค โอ๊นลี่ เดอะ สทรีท เทลล สตอยสฺ)
With blue and red bandanas on the street
(วิธ บลู แอนด์ เร้ด แบนดานา ออน เดอะ สทรีท)
And if you slippin, you’ll be six feet deep
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู สลิปพิน , โยว บี ซิกซ์ ฟีท ดี๊พ)
Cuz me and T-bone, we pay it no mind
(คัซ มี แอนด์ ที โบน , วี เพย์ อิท โน ไมนด์)
And for the rest of the mob, we stay color blind. . .
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ ม๊อบ , วี สเทย์ คัลเออะ ไบลนฺดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Color Blind คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น