เนื้อเพลง Crush With Eyeliner คำอ่านไทย R.E.M.

I know you
(ไอ โนว์ ยู)
I know you’ve seen her
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ ซีน เฮอ)
She’s a sad tomato
(ชี ซา แซ้ด โทะเมโท)
She’s three miles of bad road
(ชี ทรี ไมล อ็อฝ แบ้ด โร้ด)
Walking down the street
(วอคกิง เดาน เดอะ สทรีท)
Will I never meet her?
(วิล ไอ เน๊เฝ่อร์ มี๊ท เฮอ)
She’s a real woman-child
(ชี ซา เรียล วู๊แม่น ชายลํดํ)
Oh my kiss breath turpentine
(โอ มาย คิซ บรี๊ทฺรฺ เทอเพ็นไทน)

I am smitten
(ไอ แอ็ม smitten)
I’m the real thing [I’m the real thing]
(แอม เดอะ เรียล ทริง [ แอม เดอะ เรียล ทริง ])
Have you seen her come around?
(แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ คัม อะราวนฺดฺ)
My crush with eyeliner
(มาย ครัช วิธ eyeliner)

I’m imbibed
(แอม อิมไบบ)
I’m infatuated
(แอม อินแฟชอิวเอท)
It’s all too much passion
(อิทซ ซอร์ ทู มัช แพ๊ชชั่น)
She’s all that I can take
(ชี ซอร์ แดท ไอ แคน เท้ค)
What position should I wear?
(ว๊อท โพซิ๊ชั่น เชิด ดาย แวร์)
Cop an attitude? [Fake her]
(ค็อพ แอน แอ๊ททิจูด [ เฟ้ค เฮอ ])
How can I convince her? [Fake her]
(ฮาว แคน นาย คอนฝิ๊นซํ เฮอ [ เฟ้ค เฮอ ])
That I’m invented too, yeah
(แดท แอม อินเฝ๊นท ทู , เย่)

I am smitten
(ไอ แอ็ม smitten)
I’m the real thing [I’m the real thing]
(แอม เดอะ เรียล ทริง [ แอม เดอะ เรียล ทริง ])
We all invent ourselves
(วี ออล อินเฝ๊นท เอารเซลฝส)
and you know me
(แอนด์ ยู โนว์ มี)

Yeah, she’s a sad tomato
(เย่ , ชี ซา แซ้ด โทะเมโท)
She’s three miles of bad road
(ชี ทรี ไมล อ็อฝ แบ้ด โร้ด)
She’s her own invention [She’s her own invention]
(ชี เฮอ โอว์น อินเฝนฌัน [ ชี เฮอ โอว์น อินเฝนฌัน ])
That gets me in the throat
(แดท เก็ท มี อิน เดอะ โธร๊ท)
What can I make myself be?
(ว๊อท แคน นาย เม้ค ไมเซลฟ บี)
Life is strange, yeah [Life is strange]
(ไล๊ฟ อีส สเทร๊งจ , เย่ [ ไล๊ฟ อีส สเทร๊งจ ])
What can I make myself be [Fake her]
(ว๊อท แคน นาย เม้ค ไมเซลฟ บี [ เฟ้ค เฮอ ])
To make her mine?
(ทู เม้ค เฮอ ไมน์)

I am smitten
(ไอ แอ็ม smitten)
I’ll do anything [I’ll do anything]
(อิลล ดู เอนอิธิง [ อิลล ดู เอนอิธิง ])
A kiss breath turpentine,
(อะ คิซ บรี๊ทฺรฺ เทอเพ็นไทน ,)
my crush with eyeliner
(มาย ครัช วิธ eyeliner)

I am smitten
(ไอ แอ็ม smitten)
You know me [Yeah, you know me]
(ยู โนว์ มี [ เย่ , ยู โนว์ มี ])
I could be your Frankenstein
(ไอ เคิด บี ยุร Frankenstein)
my crush with eyeliner
(มาย ครัช วิธ eyeliner)

I am smitten
(ไอ แอ็ม smitten)
I’m the real thing [I’m the real thing]
(แอม เดอะ เรียล ทริง [ แอม เดอะ เรียล ทริง ])
Won’t you be my valentine?
(ว็อนท ยู บี มาย แฝลเอ็นไทน)
My crush with eyeliner
(มาย ครัช วิธ eyeliner)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crush With Eyeliner คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น