เนื้อเพลง Don’t Look Back คำอ่านไทย Robert Plant

You both made your bed and now
(ยู โบทรฺ เมด ยุร เบ๊ด แอนด์ นาว)
You’re gonna have to sleep there
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู สลี๊พ แดร์)
Old Man Blues is goin’ to try
(โอลด์ แมน บลู ซิส โกอิน ทู ธราย)
Try to find you everywhere
(ธราย ทู ไฟนด์ ยู เอวี่แวร์)
[Don’t look back] oh, you better not look now
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] โอ , ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค นาว)
[Don’t look back] he’s coming for you
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] อีส คัมอิง ฟอร์ ยู)
[Don’t look back] keep on running
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] คี๊พ ออน รันนิง)
Running till the end of time, oh yeah
(รันนิง ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์ , โอ เย่)
If you both have faith you’ll find
(อิ๊ฟ ยู โบทรฺ แฮ็ฝ เฟท โยว ไฟนด์)
A sunny day
(อะ ซันนิ เดย์)
Don’t be bothered by what
(ด้อนท์ บี บ๊อเทร่อรฺ บาย ว๊อท)
Smaller minds have got to say, just
(สเมลเลอ ไมนด์ แฮ็ฝ ก็อท ทู เซย์ , จั๊สท)
[Don’t look back] oh, you better not look now
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] โอ , ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค นาว)
[Don’t look back] he’s coming after you
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] อีส คัมอิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
[Don’t look back] you gotta keep running, yeah
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] ยู กอททะ คี๊พ รันนิง , เย่)
Running till the end of time, yeah
(รันนิง ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์ , เย่)
[One thing I wanna say]
([ วัน ทริง ไอ วอนนา เซย์ ])
[One thing I wanna say] wanna say now
([ วัน ทริง ไอ วอนนา เซย์ ] วอนนา เซย์ นาว)
[One thing I wanna say] oh yeah
([ วัน ทริง ไอ วอนนา เซย์ ] โอ เย่)
[One thing I wanna say]
([ วัน ทริง ไอ วอนนา เซย์ ])
Talk, talk, talk, talking trash
(ท๊อล์ค , ท๊อล์ค , ท๊อล์ค , ทอคอิง ทแร็ฌ)
Talk, talk, talking trash
(ท๊อล์ค , ท๊อล์ค , ทอคอิง ทแร็ฌ)
Truth is the light [truth is the light]
(ทรู๊ธ อีส เดอะ ไล๊ท [ ทรู๊ธ อีส เดอะ ไล๊ท ])
The light is the way [light is the way]
(เดอะ ไล๊ท อีส เดอะ เวย์ [ ไล๊ท อีส เดอะ เวย์ ])
The less folk know [the less they know]
(เดอะ เลซ โฟล้ค โนว์ [ เดอะ เลซ เด โนว์ ])
The more they’ve got to say [yeah, yeah]
(เดอะ โม เดวฟ ก็อท ทู เซย์ [ เย่ , เย่ ])
And if you want me to [uh-huh]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู [ อา ฮู ])
Here’s what I’ll do for you [all right]
(เฮียร ว๊อท อิลล ดู ฟอร์ ยู [ ออล ไร๊ท ])
I’ll light a candle and I’ll pray
(อิลล ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล แอนด์ อิลล เพรย์)
The Lord will bless you
(เดอะ หลอร์ด วิล เบล๊ส ยู)
I hope that someday He will understand
(ไอ โฮพ แดท ซัมเดย์ ฮี วิล อั๊นเด้อรสแทนด)
But till they do
(บั๊ท ทิลล์ เด ดู)
[Don’t look back] oh, you better not look now
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] โอ , ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค นาว)
[Don’t look back] he’s coming after you
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] อีส คัมอิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
[Don’t look back] you gotta keep running, yeah
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] ยู กอททะ คี๊พ รันนิง , เย่)
Running till the end of time, oh yeah
(รันนิง ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์ , โอ เย่)
[Don’t look back] oh, you better not look now
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] โอ , ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท ลุ๊ค นาว)
[Don’t look back] he’s coming after you
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] อีส คัมอิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
[Don’t look back] you’d better keep running, yeah
([ ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค ] ยูต เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ รันนิง , เย่)
Running till the end of time, oh yeah
(รันนิง ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์ , โอ เย่)
Truth is the light
(ทรู๊ธ อีส เดอะ ไล๊ท)
The light is the way
(เดอะ ไล๊ท อีส เดอะ เวย์)
The less folk know
(เดอะ เลซ โฟล้ค โนว์)
The more they have to say
(เดอะ โม เด แฮ็ฝ ทู เซย์)

[Non-album tracks]
([ นอน อั๊ลบั้ม แทร็ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Look Back คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น