เนื้อเพลง Life Got Cold คำอ่านไทย Girls Aloud

Oh oh yeah ooh
(โอ โอ เย่ อู้)

We text as we eat
(วี เท๊กซท์ แอส วี อี๊ท)
As we listen to the freaks
(แอส วี ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฟรี๊ค)
As we wait for the right of way
(แอส วี เว้ท ฟอร์ เดอะ ไร๊ท อ็อฝ เวย์)
We text as we talk
(วี เท๊กซท์ แอส วี ท๊อล์ค)
We’re running as we walk
(เวีย รันนิง แอส วี ว๊อล์ค)
Cos we’re several little souls away
(คอซ เวีย เซ๊ฝเฝอรัล ลิ๊ทเทิ่ล โซล อะเวย์)
We smoke as we choke
(วี สโม๊ค แอส วี โชค)
As we sink another Coke
(แอส วี ซิ๊งค อะน๊าเทร่อร์ โคค)
And we grin when it blows on mine
(แอนด์ วี กริน เว็น หนิด โบลว์ ออน ไมน์)
We skate as we date
(วี ซเคท แอส วี เดท)
As we slowly suffocate
(แอส วี ซโลลิ ซัฟโฟะเคท)
We’re running, we’re running, we’re running
(เวีย รันนิง , เวีย รันนิง , เวีย รันนิง)
Out of time
(เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

My life got cold
(มาย ไล๊ฟ ก็อท โคลด์)
It happened many years ago
(อิท แฮ๊พเพ่น เมนอิ เยียร์ อะโก)
When summer slipped away
(เว็น ซั๊มเม่อร์ สลิป อะเวย์)
So chill now oh
(โซ ชิล นาว โอ)
We’ve got many years to go
(หวีบ ก็อท เมนอิ เยียร์ ทู โก)
So take it day by day
(โซ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)

And on the go
(แอนด์ ออน เดอะ โก)
I lost my soul
(ไอ ล็อซท มาย โซล)
To some forgotten dream and
(ทู ซัม ฟอร์กอทเดน ดรีม แอนด์)
How was I supposed to know
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
It wasn’t what it seemed
(อิท วอสซึ้น ว๊อท ดิธ ซีม)
And even though the last to low
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ เดอะ ล๊าสท ทู โลว)
Has left me on the floor
(แฮ็ส เล๊ฟท มี ออน เดอะ ฟลอร์)
I don’t believe in Romeos or heroes anymore
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน โรมีโอ ออ อีโร แอนนี่มอ)

We spend as we mend
(วี สเพ็นด แอส วี เม็นด์)
Cos we’re happy to pretend
(คอซ เวีย แฮ๊พพี่ ทู พรีเท็นด์)
Everything’s gonna be OK
(เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โอเค)
We shake as we break
(วี เช้ค แอส วี เบร๊ค)
Never giving ’til we take
(เน๊เฝ่อร์ กีฝวิง ทิล วี เท้ค)
And we hate when we have to pay
(แอนด์ วี เฮท เว็น วี แฮ็ฝ ทู เพย์)
We flirt while we work
(วี ฟเลิท ไวล์ วี เวิ๊ร์ค)
To forget about the hurt
(ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ เฮิร์ท)
And the trash that we left behind
(แอนด์ เดอะ ทแร็ฌ แดท วี เล๊ฟท บีฮายน์)
We sink as we swim
(วี ซิ๊งค แอส วี สวิม)
The ice is wearing thin
(ดิ ไอ๊ซ์ อีส เวียริง ทริน)
We’re running, we’re running, we’re running
(เวีย รันนิง , เวีย รันนิง , เวีย รันนิง)
Out of time
(เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

My life got cold
(มาย ไล๊ฟ ก็อท โคลด์)
It happened many years ago
(อิท แฮ๊พเพ่น เมนอิ เยียร์ อะโก)
When summer slipped away
(เว็น ซั๊มเม่อร์ สลิป อะเวย์)
So chill now oh
(โซ ชิล นาว โอ)
We’ve got many years to go
(หวีบ ก็อท เมนอิ เยียร์ ทู โก)
So take it day by day
(โซ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)

And on the go
(แอนด์ ออน เดอะ โก)
I lost my soul
(ไอ ล็อซท มาย โซล)
To some forgotten dream and
(ทู ซัม ฟอร์กอทเดน ดรีม แอนด์)
How was I supposed to know
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
It wasn’t what it seemed
(อิท วอสซึ้น ว๊อท ดิธ ซีม)
And even though the last to low
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ เดอะ ล๊าสท ทู โลว)
Has left me on the floor
(แฮ็ส เล๊ฟท มี ออน เดอะ ฟลอร์)
I don’t believe in Romeos or heroes anymore
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน โรมีโอ ออ อีโร แอนนี่มอ)

My life got cold
(มาย ไล๊ฟ ก็อท โคลด์)
It happened many years ago
(อิท แฮ๊พเพ่น เมนอิ เยียร์ อะโก)
When summer slipped away
(เว็น ซั๊มเม่อร์ สลิป อะเวย์)
So chill now oh
(โซ ชิล นาว โอ)
We’ve got many years to go
(หวีบ ก็อท เมนอิ เยียร์ ทู โก)
So take it day by day
(โซ เท้ค อิท เดย์ บาย เดย์)

And on the go
(แอนด์ ออน เดอะ โก)
I lost my soul
(ไอ ล็อซท มาย โซล)
To some forgotten dream and
(ทู ซัม ฟอร์กอทเดน ดรีม แอนด์)
How was I supposed to know
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
It wasn’t what it seemed
(อิท วอสซึ้น ว๊อท ดิธ ซีม)
And even though the last to low
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ เดอะ ล๊าสท ทู โลว)
Has left me on the floor
(แฮ็ส เล๊ฟท มี ออน เดอะ ฟลอร์)
I don’t believe in Romeos or heroes anymore
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน โรมีโอ ออ อีโร แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Got Cold คำอ่านไทย Girls Aloud

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น