เนื้อเพลง Kill with Your Smile คำอ่านไทย Mark Owen

You just start me up,
( ยู จั๊สท สท๊าร์ท มี อั๊พ ,)
Anytime,
(เอนี่ไทม์ ,)
I’m a dog, I’m a slag, I’m a disco queen,
(แอม มา ด้อกก , แอม มา ซแล็ก , แอม มา ดิสโค ควีน ,)
You’re so on that you make me shine,
(ยัวร์ โซ ออน แดท ยู เม้ค มี ไชน์ ,)
And I, I dig your music
(แอนด์ ดาย , ไอ ดีกกํ ยุร มิ๊วสิค)
Stand out you’re a chemical, [come on up]
(สแทนด์ เอ๊าท ยัวร์ อะ เคมอิแค็ล , [ คัมมอน อั๊พ ])
Sweet Lord, you’re a miracle
(สวี้ท หลอร์ด , ยัวร์ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
And your eyes,
(แอนด์ ยุร อาย ,)
Apologise for your wonder,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร วั๊นเด้อร ,)
Apologise for your style,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร สไทล์ ,)
And you kill with your smile, yeah
(แอนด์ ยู คิลล์ วิธ ยุร สไมล์ , เย่)
You just f*ck me up,
(ยู จั๊สท เอฟ *ck มี อั๊พ ,)
Every time
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
You’re a smoke, you’re a choke, you’re the nicotine,
(ยัวร์ อะ สโม๊ค , ยัวร์ อะ โชค , ยัวร์ เดอะ นีคโอะทีน ,)
You’re my bloody valentine
(ยัวร์ มาย บลัดอิ แฝลเอ็นไทน)
And I, I didn’t choose it,
(แอนด์ ดาย , ไอ ดิ๊นอิน ชู๊ส อิท ,)
Take off you’re a radical, [come on up]
(เท้ค ออฟฟ ยัวร์ อะ แรดอิแค็ล , [ คัมมอน อั๊พ ])
Touch down you’re a miracle
(ทั๊ช เดาน ยัวร์ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
And your eyes,
(แอนด์ ยุร อาย ,)
Apologise for your wonder,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร วั๊นเด้อร ,)
Apologise for your style,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร สไทล์ ,)
And you kill with your smile, yeah
(แอนด์ ยู คิลล์ วิธ ยุร สไมล์ , เย่)
And your eyes,
(แอนด์ ยุร อาย ,)
Apologise for your wonder,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร วั๊นเด้อร ,)
Apologise for your style,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร สไทล์ ,)
You’re killing me still with your smile
(ยัวร์ คีลลิง มี สทิลล วิธ ยุร สไมล์)
And I can see me,
(แอนด์ ดาย แคน ซี มี ,)
Lying on the floor
(ลายยิง ออน เดอะ ฟลอร์)
And you’re beating me up,
(แอนด์ ยัวร์ บืดิงสฺ มี อั๊พ ,)
Trying to bring me back
(ทไรอิง ทู บริง มี แบ็ค)
And I don’t know where I’m going
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม โกอิ้ง)
And your eyes,
(แอนด์ ยุร อาย ,)
Apologise for your wonder,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร วั๊นเด้อร ,)
Apologise for your style,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร สไทล์ ,)
And you kill with your smile
(แอนด์ ยู คิลล์ วิธ ยุร สไมล์)
Kill with your smile
(คิลล์ วิธ ยุร สไมล์)
And your eyes,
(แอนด์ ยุร อาย ,)
Apologise for your wonder,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร วั๊นเด้อร ,)
Apologise for your style,
(อพอโรไจซ์ ฟอร์ ยุร สไทล์ ,)
Killing me still with your smile,
(คีลลิง มี สทิลล วิธ ยุร สไมล์ ,)
And you kill with your smile
(แอนด์ ยู คิลล์ วิธ ยุร สไมล์)
And you kill with your,
(แอนด์ ยู คิลล์ วิธ ยุร ,)
Kill with your,
(คิลล์ วิธ ยุร ,)
Kill with your smile
(คิลล์ วิธ ยุร สไมล์)
You just start me up
(ยู จั๊สท สท๊าร์ท มี อั๊พ)
[Stand out you’re a chemical]
([ สแทนด์ เอ๊าท ยัวร์ อะ เคมอิแค็ล ])
Any time
(เอ๊นี่ ไทม์)
[Sweet Lord, you’re a miracle]
([ สวี้ท หลอร์ด , ยัวร์ อะ มิ๊ราเคิ่ล ])
Stand out you’re a chemical
(สแทนด์ เอ๊าท ยัวร์ อะ เคมอิแค็ล)
Come on up
(คัมมอน อั๊พ)
Sweet Lord you’re a miracle
(สวี้ท หลอร์ด ยัวร์ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
Come on up
(คัมมอน อั๊พ)
Stand out you’re a chemical
(สแทนด์ เอ๊าท ยัวร์ อะ เคมอิแค็ล)
Come on up
(คัมมอน อั๊พ)
Sweet Lord you’re a miracle
(สวี้ท หลอร์ด ยัวร์ อะ มิ๊ราเคิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill with Your Smile คำอ่านไทย Mark Owen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น