เนื้อเพลง We Are The Young คำอ่านไทย McFly

Listen!
( ลิ๊สซึ่น !)
We’ve got a situation
(หวีบ ก็อท ดา ซิ๊ทูเอชั่น)
There always putting us down
(แดร์ ออลเว พูทดิง อัซ เดาน)
We are the generation
(วี อาร์ เดอะ เจเนอะเรฌัน)
Can’t keep us underground
(แค็นท คี๊พ อัซ อันเดิกเรานด)

Is it my imagination
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน)
Or do you feel good
(ออ ดู ยู ฟีล กู๊ด)

Were on a one way mission
(เวอ ออน อะ วัน เวย์ มิ๊ชชั่น)
We can take it all down
(วี แคน เท้ค อิท ดอร์ เดาน)
We are the sunshine nation
(วี อาร์ เดอะ ซันชาย เน๊ชั่น)
Can’t take the satalites
(แค็นท เท้ค เดอะ satalites)

Is it my imagination
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน)
Or do you feel good
(ออ ดู ยู ฟีล กู๊ด)

What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, these are the days
(ว๊อท ดา เดย์ , ฑิส อาร์ เดอะ เดย์)

Running the world its the time of our lives
(รันนิง เดอะ เวิลด อิทซ เดอะ ไทม์ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
baby we will never die
(เบ๊บี้ วี วิล เน๊เฝ่อร์ ดาย)
cos we’re the young we’re alright
(คอซ เวีย เดอะ ยัง เวีย ออลไร๊ท)

We’ve gotta stop this feeling
(หวีบ กอททะ สท๊อพ ดิส ฟีลอิง)
Cos i don’t wanna live twice
(คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ทไวซ)
we better start believing
(วี เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท บีลีฝวิง)
before we run out of time
(บีฟอร์ วี รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)

Is it my imagination
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน)
Or do you feel good
(ออ ดู ยู ฟีล กู๊ด)

What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, What a day, What a day
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
What a day, these are the days
(ว๊อท ดา เดย์ , ฑิส อาร์ เดอะ เดย์)

Running the world its the time of our lives
(รันนิง เดอะ เวิลด อิทซ เดอะ ไทม์ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
baby we will never die
(เบ๊บี้ วี วิล เน๊เฝ่อร์ ดาย)
cos we’re the young we’re alright
(คอซ เวีย เดอะ ยัง เวีย ออลไร๊ท)

alright, hey
(ออลไร๊ท , เฮ)

Running the world its the time of our lives
(รันนิง เดอะ เวิลด อิทซ เดอะ ไทม์ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
baby we will never die
(เบ๊บี้ วี วิล เน๊เฝ่อร์ ดาย)
Fight till we fall
(ไฟ้ท ทิลล์ วี ฟอลล์)
Standing tall
(ซแทนดิง ทอลล์)
Cos time is on our side
(คอซ ไทม์ อีส ออน เอ๊า ไซด์)
Cos we’re the young we’re alright
(คอซ เวีย เดอะ ยัง เวีย ออลไร๊ท)

yeah we’re alright
(เย่ เวีย ออลไร๊ท)
yeah we’re alright
(เย่ เวีย ออลไร๊ท)
yeah we’re alright
(เย่ เวีย ออลไร๊ท)

Is it my imagination [Noo!]
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน [ นู ! ])
Is it my imagination [Noo!]
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน [ นู ! ])
Is it my imagination [Noo!]
(อีส ซิท มาย อิแมจิเนฌัน [ นู ! ])

We’re the young we’re alright
(เวีย เดอะ ยัง เวีย ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Are The Young คำอ่านไทย McFly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น