เนื้อเพลง Addy’s Tattoo คำอ่านไทย Megan Slankard

Addy gotta tattoo
( Addy กอททะ แท๊ททู)
She bought it with another month of working weekends
(ชี บอท ดิธ วิธ อะน๊าเทร่อร์ มั้นธ อ็อฝ เวิคกิง วี๊คเกน)
And it fits her like a glove
(แอนด์ ดิท ฟิท เฮอ ไล๊ค เก กลัฝ)
It’s smiling at the baby
(อิทซ ซไมลอิง แอ็ท เดอะ เบ๊บี้)
Looking at the needle work above his cute little head
(ลุคอิง แอ็ท เดอะ นี๊ดเดิ้ล เวิ๊ร์ค อะโบ๊ฝ ฮิส คยูท ลิ๊ทเทิ่ล เฮด)
As he’s sitting in the tub
(แอส อีส ซีททิง อิน เดอะ ทับ)

Dude, she even loved you while the hammer fell
(ดยูด , ชี อี๊เฝ่น ลัฝ ยู ไวล์ เดอะ แฮ๊มเมอร์ เฟ็ล)
Mark’d you where the bolt of Cupid dwells?
(Markd ยู แวร์ เดอะ โบ๊ลทฺ อ็อฝ คยูพิด ดเว็ล)
‘Twas in a print it made upon her skin
(เทหวาดสฺ ซิน อะ พริ๊นท ดิธ เมด อุพอน เฮอ สกิน)
She still blushes thinking it is sin
(ชี สทิลล blushes ติ้งกิง อิท อีส ซิน)

“He loves me, he loves me not
(“He ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี น็อท)
The paper says it’s over but he forgot the tattoo
(เดอะ เพ๊เพ่อร์ เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร บั๊ท ฮี เฟาะกอท เดอะ แท๊ททู)
He loves me, he loves me not”
(ฮี ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี not”)
She pulls the petals off and watch’ them drop
(ชี พูลล เดอะ เพเดว ออฟฟ แอนด์ ว๊อทช เด็ม ดรอพ)
And he forgot the tattoo
(แอนด์ ฮี เฟาะกอท เดอะ แท๊ททู)

She threw them in the washer
(ชี ธรู เด็ม อิน เดอะ วอฌเออะ)
But she couldn’t rid the pillows of his beautiful smell
(บั๊ท ชี คูดซึ่น ริด เดอะ พิ๊ลโล่ว อ็อฝ ฮิส บยูทิฟุล สเมลล์)
But she didn’t really want to
(บั๊ท ชี ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู)
She is drying off the baby
(ชี อีส ดรายอิง ออฟฟ เดอะ เบ๊บี้)
He’s looking way too close to daddy for comfort to tell
(อีส ลุคอิง เวย์ ทู โคลส ทู แดดดิ ฟอร์ ค๊อมฟอร์ท ทู เทลล)
She was hoping that he would too
(ชี วอส โฮพปิง แดท ฮี เวิด ทู)

Dude, she even loved you while the hammer fell
(ดยูด , ชี อี๊เฝ่น ลัฝ ยู ไวล์ เดอะ แฮ๊มเมอร์ เฟ็ล)
You loved her so but maybe not that well
(ยู ลัฝ เฮอ โซ บั๊ท เมบี น็อท แดท เวลล)
‘Twas in a print it made upon her skin
(เทหวาดสฺ ซิน อะ พริ๊นท ดิธ เมด อุพอน เฮอ สกิน)
She is still blush to think of it again
(ชี อีส สทิลล บลัฌ ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท อะเกน)

She said “you love me, you love me not
(ชี เซ็ด “you ลัฝ มี , ยู ลัฝ มี น็อท)
The paper says it’s over but you forgot the tattoo”
(เดอะ เพ๊เพ่อร์ เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร บั๊ท ยู เฟาะกอท เดอะ tattoo”)
He loves me, he loves me not
(ฮี ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี น็อท)
Pull the petals off and watch them rot
(พูลล เดอะ เพเดว ออฟฟ แอนด์ ว๊อทช เด็ม ร๊อท)
And he forgot Addy’s tattoo
(แอนด์ ฮี เฟาะกอท Addys แท๊ททู)

I would I were thy bird
(ไอ เวิด ดาย เวอ ไฑ เบิร์ด)
I would you were my home
(ไอ เวิด ยู เวอ มาย โฮม)
I would I were senseless
(ไอ เวิด ดาย เวอ เซนซเล็ซ)
I would I could make thee believe I love you
(ไอ เวิด ดาย เคิด เม้ค ฑี บีลี๊ฝ ไอ ลัฝ ยู)

She said “he loves me, he loves me not
(ชี เซ็ด “he ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี น็อท)
The hammer says it’s over but he forgot the tattoo
(เดอะ แฮ๊มเมอร์ เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร บั๊ท ฮี เฟาะกอท เดอะ แท๊ททู)
He loves me, he loves me not
(ฮี ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี น็อท)
Pull the petals off and watch them rot
(พูลล เดอะ เพเดว ออฟฟ แอนด์ ว๊อทช เด็ม ร๊อท)
And he forgot the tattoo
(แอนด์ ฮี เฟาะกอท เดอะ แท๊ททู)
The hammer says it’s over but he forgot
(เดอะ แฮ๊มเมอร์ เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร บั๊ท ฮี เฟาะกอท)
That he loves me so
(แดท ฮี ลัฝ มี โซ)
He thinks he loves me not
(ฮี ทริ๊งค ฮี ลัฝ มี น็อท)
He forgot the tattoo
(ฮี เฟาะกอท เดอะ แท๊ททู)

All inside of Addy’s tattoo
(ออล อิ๊นไซด์ อ็อฝ Addys แท๊ททู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Addy’s Tattoo คำอ่านไทย Megan Slankard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น