เนื้อเพลง Action This Day (Taylor) คำอ่านไทย Queen

Action
( แอคฌัน)
This street honey is a mean street
(ดิส สทรีท ฮั๊นนี่ อีส ซา มีน สทรีท)
Living in thsi street honey needsa a mean
(ลีฝอิง อิน thsi สทรีท ฮั๊นนี่ needsa อะ มีน)
streak
(สทรี๊ค)
We’ve got criminals living in this street
(หวีบ ก็อท ครีมอิแน็ล ลีฝอิง อิน ดิส สทรีท)
But there’s a heartbeet pulse that keeps on
(บั๊ท แดร์ ซา heartbeet พั๊ลส์ แดท คี๊พ ออน)
pumping
(พัมปิง)
Like a jukebox playing the same dead record
(ไล๊ค เก จยูคบ็อคซ พเลนิ่ง เดอะ เซม เด้ด เร๊คขอร์ด)
Or a radio in the corner keeps blaring
(ออ รา เร๊ดิโอ อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ คี๊พ บลาริง)
I gotta feeling, this world is using me
(ไอ กอททะ ฟีลอิง , ดิส เวิลด อีส ยูสซิง มี)
This town honey is a dead town
(ดิส ทาวน์ ฮั๊นนี่ อีส ซา เด้ด ทาวน์)
Living in this town honey is a showdown
(ลีฝอิง อิน ดิส ทาวน์ ฮั๊นนี่ อีส ซา โชว์ดาวนฺ)
But there’s a heartbeat pulse that keep in
(บั๊ท แดร์ ซา ฮาร์ทบีท พั๊ลส์ แดท คี๊พ อิน)
pumping
(พัมปิง)
Some sunshine ray through a crack in a
(ซัม ซันชาย เรย์ ทรู อะ แคร๊ค อิน อะ)
shutter
(ฌัทเทอะ)
Or a sight of a light at
(ออ รา ไซ๊ท อ็อฝ อะ ไล๊ท แอ็ท)
The end of a tunnel
(ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ ทั๊นเน่ล)
Still there’s a feeling, this world is using me
(สทิลล แดร์ ซา ฟีลอิง , ดิส เวิลด อีส ยูสซิง มี)
Action this day
(แอคฌัน ดิส เดย์)
Action this night
(แอคฌัน ดิส ไน๊ท)
We’ve gotta learn to learn to live to love
(หวีบ กอททะ เลิร์น ทู เลิร์น ทู ไล้ฝ ทู ลัฝ)
You can’t say it ain’t right
(ยู แค็นท เซย์ อิท เอน ไร๊ท)
Action this day
(แอคฌัน ดิส เดย์)
Action this night
(แอคฌัน ดิส ไน๊ท)
You’ve got the power, you’ve got the power
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์)
You’ve got the power to love and to live
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู ลัฝ แอนด์ ทู ไล้ฝ)
You can’t say it ain’t right
(ยู แค็นท เซย์ อิท เอน ไร๊ท)
Your mind honey is a bleak place
(ยุร ไมนด์ ฮั๊นนี่ อีส ซา บลี๊ค เพลส)
Living in your mind’s living in a bleak place
(ลีฝอิง อิน ยุร ไมนด์ ลีฝอิง อิน อะ บลี๊ค เพลส)
Your mind is coming from a rat racce
(ยุร ไมนด์ อีส คัมอิง ฟรอม มา แร๊ท racce)
But there’s a heartbeet pulse that keeps on
(บั๊ท แดร์ ซา heartbeet พั๊ลส์ แดท คี๊พ ออน)
pumping
(พัมปิง)
Like a jukebox playing the same dead record
(ไล๊ค เก จยูคบ็อคซ พเลนิ่ง เดอะ เซม เด้ด เร๊คขอร์ด)
Or a radio in the corner keeps blaring
(ออ รา เร๊ดิโอ อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ คี๊พ บลาริง)
I gotta feeling that just won’t quit, this
(ไอ กอททะ ฟีลอิง แดท จั๊สท ว็อนท ควิท , ดิส)
world is using me
(เวิลด อีส ยูสซิง มี)
Action this day
(แอคฌัน ดิส เดย์)
Action this night
(แอคฌัน ดิส ไน๊ท)
We’ve gotta learn to learn to live to love
(หวีบ กอททะ เลิร์น ทู เลิร์น ทู ไล้ฝ ทู ลัฝ)
We can’t say it ain’t right
(วี แค็นท เซย์ อิท เอน ไร๊ท)
Action this day
(แอคฌัน ดิส เดย์)
Action this night
(แอคฌัน ดิส ไน๊ท)
You’ve got the power, you’ve got the power
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์)
You’ve got the power to love, to live
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู ลัฝ , ทู ไล้ฝ)
You can’t say it ain’t right
(ยู แค็นท เซย์ อิท เอน ไร๊ท)
Action
(แอคฌัน)
Action this day
(แอคฌัน ดิส เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Action This Day (Taylor) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น