เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย The Kooks

So hold your head, and hold your tongue
( โซ โฮลด์ ยุร เฮด , แอนด์ โฮลด์ ยุร ทั๊ง)
But only say what you have to
(บั๊ท โอ๊นลี่ เซย์ ว๊อท ยู แฮ็ฝ ทู)
And as a child yes I dreamed
(แอนด์ แอส ซา ชายลํดํ เย็ซ ซาย ดรีม)
Of holding her in the silver screen
(อ็อฝ โฮลดิง เฮอ อิน เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร สครีน)
She loved her man and loved him twice
(ชี ลัฝ เฮอ แมน แอนด์ ลัฝ ฮิม ทไวซ)
I wish I’d been that passenger
(ไอ วิ๊ช อาย บีน แดท แพซเซ็นเจอะ)
Having fun, fly my kite
(แฮฝวิ่ง ฟัน , ฟลาย มาย ไคท)
The devil inside won’t control my life
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์ ว็อนท คอนโทรล มาย ไล๊ฟ)
Too much love, so little hate
(ทู มัช ลัฝ , โซ ลิ๊ทเทิ่ล เฮท)
The devil inside won’t control my fate
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์ ว็อนท คอนโทรล มาย เฟ้ท)

Oh, if only, if only
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่)
Oh, he wasn’t so lonely
(โอ , ฮี วอสซึ้น โซ โลนลิ)
He’d have someone to play with
(ฮีด แฮ็ฝ ซัมวัน ทู เพลย์ วิธ)
Instead of bombing our neighbours
(อินสเท๊ด อ็อฝ bombings เอ๊า เนเบอะ)
Yeah, yeah…
(เย่ , เย่)

So here I go to see the world
(โซ เฮียร ไอ โก ทู ซี เดอะ เวิลด)
With my eyes and with my soul
(วิธ มาย อาย แซน วิธ มาย โซล)
And too much love, so little hate
(แอนด์ ทู มัช ลัฝ , โซ ลิ๊ทเทิ่ล เฮท)
The devil inside won’t control my fate
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์ ว็อนท คอนโทรล มาย เฟ้ท)

Oh, if only, if only
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่)
Oh, he wasn’t so lonely
(โอ , ฮี วอสซึ้น โซ โลนลิ)
He’d have someone to play with
(ฮีด แฮ็ฝ ซัมวัน ทู เพลย์ วิธ)
Instead of bombing our neighbours
(อินสเท๊ด อ็อฝ bombings เอ๊า เนเบอะ)
Yeah, yeah…
(เย่ , เย่)
Yeah!
(เย่ !)

So hold your head and run my time
(โซ โฮลด์ ยุร เฮด แอนด์ รัน มาย ไทม์)
The what of life no man can rhyme
(เดอะ ว๊อท อ็อฝ ไล๊ฟ โน แมน แคน ไรม)
So here we are and here we bleed
(โซ เฮียร วี อาร์ แอนด์ เฮียร วี บลีด)
To be a victim there’s no need
(ทู บี อะ ฝิ๊คทิ่ม แดร์ โน นี๊ด)
Having fun, I never fight
(แฮฝวิ่ง ฟัน , ไอ เน๊เฝ่อร์ ไฟ้ท)
The devil inside controls my life
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์ คอนโทรล มาย ไล๊ฟ)
Too much love so little hate
(ทู มัช ลัฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล เฮท)
The devil inside controls my fate
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์ คอนโทรล มาย เฟ้ท)

Oh, if only, if only
(โอ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่)
Oh, he wasn’t so lonely
(โอ , ฮี วอสซึ้น โซ โลนลิ)
He’d have someone to play with
(ฮีด แฮ็ฝ ซัมวัน ทู เพลย์ วิธ)
Instead of bombing our neighbours
(อินสเท๊ด อ็อฝ bombings เอ๊า เนเบอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย The Kooks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น