เนื้อเพลง How Long Will They Mourn Me? คำอ่านไทย 2Pac

How long will they mourn me
( ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
Yeah! This for my n*gga Kato
(เย่ ! ดิส ฟอร์ มาย เอ็น *gga Kato)
It’s still on n*gga
(อิทซ สทิลล ออน เอ็น *gga)
Thug Life, Thugs for life
(ธัก ไล๊ฟ , ธัก ฟอร์ ไล๊ฟ)
Ha Ha yeah, how long will they mourn me
(ฮา ฮา เย่ , ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
Yeah n*gga
(เย่ เอ็น *gga)
2Pac in this muthaf*cka
(2Pac อิน ดิส muthaf*cka)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

All my homies drinking liquor
(ออล มาย โฮมี ดริงคิง ลิ๊เคว่อร)
Tears in everybody’s eyes
(เทียร์ ซิน เอวี่บอดี้ อาย)
N*ggas cried to mourn a homies homicide
(เอ็น *ggas คราย ทู โมน อะ โฮมี ฮอมอิไซด)
But I can’t cry
(บั๊ท ไอ แค็นท คราย)
instead I’m just a shoulder
(อินสเท๊ด แอม จั๊สท ดา โช๊ลเด้อร์)
Damn, why they take another soldier
(แดมนํ , วาย เด เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โซ๊ลเจ้อร์)
I load my clip before my eyes blurry, don’t worry
(ไอ โหลด มาย คลิพ บีฟอร์ มาย อาย บลูรี , ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
I’ll get them s*ckas back before your buried [sh*t]
(อิลล เก็ท เด็ม เอส *ckas แบ็ค บีฟอร์ ยุร เบ๊อรี่ [ ฌะ *ที ])
Retaliate and pull a 187
(รีแท๊ลลิเหลท แอนด์ พูลล อะ 187)
do real n*ggas get to go to heaven ?
(ดู เรียล เอ็น *ggas เก็ท ทู โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
How long will they mourn me, bury me a muthaf*ckin ‘G’
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี , เบ๊อรี่ มี อะ muthaf*ckin จี)
B*tch don’t wanna die
(บี *tch ด้อนท์ วอนนา ดาย)
then don’t f*ck with me
(เด็น ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี)
It’s kinda hard to be optimistic
(อิทซ กินดา ฮาร์ด ทู บี ออพทิมีซทิค)
When your homies lying dead on the pavement twisted
(เว็น ยุร โฮมี ลายยิง เด้ด ออน เดอะ เพฝเมนท ทวิสท)
Y’all don’t hear me doe, I’m trying hard to make amends
(ยอล ด้อนท์ เฮียร มี โด , แอม ทไรอิง ฮาร์ด ทู เม้ค อาเม็นด)
But I’m losing all my muthaf*ckin friends [damn]
(บั๊ท แอม โรซิง ออล มาย muthaf*ckin เฟรน [ แดมนํ ])
They should’ve shot me when I was born
(เด ชูดดิฝ ฌ็อท มี เว็น นาย วอส บอน)
Now I’m trapped in the muthaf*ckin’ storm
(นาว แอม แทร๊พ อิน เดอะ muthaf*ckin สทอร์ม)
How long will they mourn me ?
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
How long will they mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มาย บร๊าเท่อรํ)
[Got them n*ggas all dead and sh*t]
([ ก็อท เด็ม เอ็น *ggas ซอร์ เด้ด แอนด์ ฌะ *ที ])
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
How long will they mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มาย บร๊าเท่อรํ)
[Gotta keep this sh*t goin’ on, Yo Syke]
([ กอททะ คี๊พ ดิส ฌะ *ที โกอิน ออน , โย Syke ])

[Syke]
([ Syke ])

How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
Every muthaf*ckin’ day homie
(เอ๊เฝอร์รี่ muthaf*ckin เดย์ โฮมี)
You stayed down when tha other n*ggas didn’t know me
(ยู สเทย์ เดาน เว็น ท่า อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas ดิ๊นอิน โนว์ มี)
From my heart to the trigga you my f*ckin’ n*gga
(ฟรอม มาย ฮาร์ท ทู เดอะ trigga ยู มาย เอฟ *ckin เอ็น *gga)
And things won’t be the same without ya n*gga
(แอนด์ ทริง ว็อนท บี เดอะ เซม วิธเอ๊าท ยา เอ็น *gga)
I remember kickin’ back, you wanted to lack
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ คิคคิน แบ็ค , ยู ว้อนท ทู แล๊ค)
And goin’ half on a muthaf*ckin’ hundred sack
(แอนด์ โกอิน ฮาล์ฟ ออน อะ muthaf*ckin ฮั๊นเดร็ด แซ๊ค)
Smokin’ blunt after blunt and steady drinkin’
(สโมกิน บลันท แอ๊ฟเท่อร บลันท แอนด์ สเท๊ดี้ ดริงคิน)
Hung around so much, you knew what I was thinkin’
(ฮัง อะราวนฺดฺ โซ มัช , ยู นยู ว๊อท ไอ วอส ติ้งกิน)
Tell me Lord, why you take big Kato ?
(เทลล มี หลอร์ด , วาย ยู เท้ค บิ๊ก Kato)
So confused not knowing which way to go
(โซ คอนฟิ้วส น็อท โนอิง วิช เวย์ ทู โก)
I’m goin crazy and runnin’ out of f*ckin’ time
(แอม โกอิน คเรสิ แอนด์ รูนนิน เอ๊าท อ็อฝ เอฟ *ckin ไทม์)
I can’t take it, I’m losin’ my f*ckin’ mind
(ไอ แค็นท เท้ค อิท , แอม ลูซิน มาย เอฟ *ckin ไมนด์)
So day after day
(โซ เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)
ride after ride
(ไรด์ แอ๊ฟเท่อร ไรด์)
We’ll hook up on the other side
(เวลล ฮุ๊ค อั๊พ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
Watch over your family and your newborn
(ว๊อทช โอ๊เฝ่อร ยุร แฟ๊มิลี่ แอนด์ ยุร นิวบรอน)
Till we meet again homie
(ทิลล์ วี มี๊ท อะเกน โฮมี)
How long will they mourn me ?
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
[Yo Kato]
([ โย Kato ])
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
[It’s still on n*gga]
([ อิทซ สทิลล ออน เอ็น *gga ])
How long will they mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มาย บร๊าเท่อรํ)
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
[Yeah]
([ เย่ ])
How long will they mourn me
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)
How long will they mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มาย บร๊าเท่อรํ)
[Rated R, Double Jeopardy, Mack 10]
([ แร๊ท อาร์ , ดั๊บเบิ้ล เจ๊พาร์ดี้ , แมกคฺ 10 ])

[Rated R]
([ แร๊ท อาร์ ])

Damn a n*gga tired of feeling sad
(แดมนํ อะ เอ็น *gga ไทร์ อ็อฝ ฟีลอิง แซ้ด)
I’m tired of putting in work
(แอม ไทร์ อ็อฝ พูทดิง อิน เวิ๊ร์ค)
I’m tired of cryin while watching my homies leave the earth
(แอม ไทร์ อ็อฝ คายอิน ไวล์ วัทชิง มาย โฮมี ลี๊ฝ ดิ เอิร์ทร)
I know soon one day I’ll be in the dirt
(ไอ โนว์ ซูน วัน เดย์ อิลล บี อิน เดอะ เดิร์ท)
And my peoples’ll be mournin’
(แอนด์ มาย peoplesll บี mournin)
When they get a call from the coroner
(เว็น เด เก็ท ดา คอลลํ ฟรอม เดอะ คอโระเนอะ)
All n*ggas can say is that’s f*cked up
(ออล เอ็น *ggas แคน เซย์ อีส แด้ท เอฟ *cked อั๊พ)
And get tossed up
(แอนด์ เก็ท ท็อซ อั๊พ)
Reminiscing how we grew up [my n*gga]
(เรมินิสซิง ฮาว วี กรู อั๊พ [ มาย เอ็น *gga ])
Rest and love to my n*gga Kato
(เรสท แอนด์ ลัฝ ทู มาย เอ็น *gga Kato)
See you in the crossroads real soon
(ซี ยู อิน เดอะ คอสโรด เรียล ซูน)
For now let me pour out some brew
(ฟอร์ นาว เล็ท มี พาว เอ๊าท ซัม บรู)
I’ll be always thinkin’ of ya homie
(อิลล บี ออลเว ติ้งกิน อ็อฝ ยา โฮมี)
Rest in peace
(เรสท อิน พี๊ซ)
How long will they mourn me ?
(ฮาว ลอง วิล เด โมน มี)

Ya know life’s a f*ckin’ trip
(ยา โนว์ ไล๊ฟ ซา เอฟ *ckin ทริ๊พ)
And everybody gotta go
(แอนด์ เอวี่บอดี้ กอททะ โก)
But why the f*ck it have to be my n*gga Kato
(บั๊ท วาย เดอะ เอฟ *ck อิท แฮ็ฝ ทู บี มาย เอ็น *gga Kato)
Another n*gga fell victim to the chrome
(อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga เฟ็ล ฝิ๊คทิ่ม ทู เดอะ คโรม)
It’s enough to make you crazy
(อิทซ อีน๊าฟ ทู เม้ค ยู คเรสิ)
It’s f*ckin’ with my dome
(อิทซ เอฟ *ckin วิธ มาย โดม)
Ya only live once on this earth
(ยา โอ๊นลี่ ไล้ฝ วั๊นซ ออน ดิส เอิร์ทร)
A n*gga had it bad, since the day of my mutahf*ckin’ birth
(อะ เอ็น *gga แฮ็ด ดิท แบ้ด , ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย mutahf*ckin เบริ๊ท)
But n*ggas say they down and they always be my homie
(บั๊ท เอ็น *ggas เซย์ เด เดาน แอนด์ เด ออลเว บี มาย โฮมี)
But when a n*gga gone
(บั๊ท เว็น อะ เอ็น *gga กอน)
How long will ya mourn me ?
(ฮาว ลอง วิล ยา โมน มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yeah!
(เย่ !)
I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
[Mack 10 in this muthaf*cka]
([ แมกคฺ 10 อิน ดิส muthaf*cka ])
Yeah, how long will ya mourn me
(เย่ , ฮาว ลอง วิล ยา โมน มี)
How long will ya mourn my bother
(ฮาว ลอง วิล ยา โมน มาย บ๊อเทร่อรฺ)
[Thug Life boy, Nate blowin’ that sh*t,
([ ธัก ไล๊ฟ บอย , แนตชฺ โบลวิน แดท ฌะ *ที ,)
Nate Dogg do that sh*t n*gga]
(แนตชฺ ด๊อก ดู แดท ฌะ *ที เอ็น *gga ])
I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
Yeah! How long will ya mourn me
(เย่ ! ฮาว ลอง วิล ยา โมน มี)
How long will ya mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล ยา โมน มาย บร๊าเท่อรํ)
[This for my n*gga Kato and all his kids]
([ ดิส ฟอร์ มาย เอ็น *gga Kato แอนด์ ออล ฮิส คิด ])
How long will ya mourn me
(ฮาว ลอง วิล ยา โมน มี)
I wish it would have been another
(ไอ วิ๊ช อิท เวิด แฮ็ฝ บีน อะน๊าเทร่อร์)
How long will ya mourn my brother
(ฮาว ลอง วิล ยา โมน มาย บร๊าเท่อรํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Long Will They Mourn Me? คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น