เนื้อเพลง Designer Skyline คำอ่านไทย Owl City

Affection, the gifted architect
( แอ็ฟเฟคฌัน , เดอะ กิฟท อ๊าร์ชิเถ็คท)
Is making a draft and beautiful design
(อีส เมคอิง อะ ดรัฟท แอนด์ บยูทิฟุล ดีไซนํ)
The options and possibilities
(ดิ อ๊อพชั่น แซน โพซบิวลีที่)
Are endless when we connect and re-align
(อาร์ เอ็นเล็ซ เว็น วี คอนเน็คท แอนด์ รี อะไลน)
Collections of books and documents
(ค็อลเลคฌัน อ็อฝ บุ๊ค แซน ด๊อคคิวเม้นท)
Arise and parade around my cluttered desk
(อะไร๊ส แอนด์ พาเหรด อะราวนฺดฺ มาย คลัทเทอะ เดสคํ)
Reworking the math and measurements
(Reworkings เดอะ แมตซฺ แอนด์ เมฉเออะเม็นท)
Until I’m convinced these plans are picturesque
(อันทิล แอม คอนฝิ๊นซํ ฑิส แพลน แซร์ พิคเชอะเรซค)
Like mountains in the Midwest
(ไล๊ค เม๊าเท่น ซิน เดอะ มิดเวส)

Reaction creates the columns dark
(ริแอคฌัน คริเอท เดอะ ค๊อลลั่มนํ ด๊าร์ค)
And wide like the roads around Fort Lauderdale
(แอนด์ ไวด์ ไล๊ค เดอะ โร้ด อะราวนฺดฺ โฟท Lauderdale)
The structures begin to take their shape
(เดอะ สทรั๊คเจ่อร บีกิน ทู เท้ค แดร์ เชพ)
Before I’ve designed the public monorail
(บีฟอร์ แอฝ ดีไซนํ เดอะ พับลิค monorail)
The turnpike and high-speed motorway
(เดอะ turnpike แอนด์ ไฮฮ สพี๊ด มอเทอเว)
Connect and enclose the quaint suburban streets
(คอนเน็คท แอนด์ เอ็นโคลส เดอะ คเวนท ซะเบอแบ็น สทรีท)
The airport, the broad suspension bridge
(ดิ แอร์พอร์ท , เดอะ บรอด ซัซเพนฌัน บริดจ)
The lake and the beach where several rivers meet
(เดอะ เล้ค แอนด์ เดอะ บีช แวร์ เซ๊ฝเฝอรัล ริ๊เฝ่อร์ มี๊ท)
Compounded from the spreadsheet
(ค๊อมพาวนดํ ฟรอม เดอะ spreadsheet)

A city sparkles in the night
(อะ ซิ๊ที่ สปาคเกิล ซิน เดอะ ไน๊ท)
How can it glow so bright?
(ฮาว แคน หนิด กโล โซ ไบร๊ท)
The neighborhoods surround the soft florescent light
(เดอะ เนเบอะฮุด เซอร์ราวนด์ เดอะ ซ๊อฟท florescent ไล๊ท)
Designer skyline in my head
(ดิไสนเนอะ สกายไลน์ อิน มาย เฮด)
Abstract and still well-read
(แอ๊บสแทรคทฺ แอนด์ สทิลล เวลล รี๊ด)
You went from numbered lines to buildings overhead
(ยู เว็นท ฟรอม นั๊มเบ้อร์ ไลน์ ทู บีลดิง โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Designer Skyline คำอ่านไทย Owl City

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น