เนื้อเพลง Am I Getting Through (Part I & II) คำอ่านไทย Sheryl Crow

Part I:
( พาร์ท ไอ :)

I am strong
(ไอ แอ็ม สทรอง)
I am able
(ไอ แอ็ม เอ๊เบิ้ล)
I spill milk on your table
(ไอ สพิลล มิลค์ ออน ยุร เท๊เบิ้ล)
Then I crawl like a baby
(เด็น นาย ครอล ไล๊ค เก เบ๊บี้)
Just to see if you save me
(จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ ยู เซฝ มี)

I am sweet
(ไอ แอ็ม สวี้ท)
I am ugly
(ไอ แอ็ม อั๊กลี่)
I am mean if you love me
(ไอ แอ็ม มีน อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I’ll try hard just to please you
(อิลล ธราย ฮาร์ด จั๊สท ทู พลีซ ยู)
When I say I don’t need you
(เว็น นาย เซย์ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)

I dress up with a conscience
(ไอ เดรส อั๊พ วิธ อะ คอนเฌ็นซ)
When I think you’ll be watching
(เว็น นาย ทริ๊งค โยว บี วัทชิง)
I say all the right things
(ไอ เซย์ ออล เดอะ ไร๊ท ทริง)
I don’t know what I mean
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ มีน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Am I
(แอ็ม ไอ)
Am I
(แอ็ม ไอ)
Getting Through
(เกดดดิ้ง ทรู)
Am I
(แอ็ม ไอ)
Am I
(แอ็ม ไอ)
Getting Through
(เกดดดิ้ง ทรู)

I am ignorant and rude
(ไอ แอ็ม อีกโนะแร็นท แอนด์ รู๊ด)
I am fashionably crude
(ไอ แอ็ม แฟฌอะนับลิ ครู๊ด)
And sometimes when it’s quiet
(แอนด์ ซัมไทม์ เว็น อิทซ ไคว๊เอ้ท)
I’m an angel in white
(แอม แอน แอ๊งเจล อิน ไว๊ท)

When I pose in the mirror
(เว็น นาย โพส อิน เดอะ มิเร่อร์)
I want everyone near me
(ไอ ว้อนท เอ๊วี่วัน เนียร์ มี)
I am scared that I’m weird
(ไอ แอ็ม ซคา แดท แอม เวี๊ยด)
I’m afraid I am queer
(แอม อะเฟรด ดาย แอ็ม เควียร์)

I am lovely and weak
(ไอ แอ็ม ลัฝลิ แอนด์ วี๊ค)
I am foul when I speak
(ไอ แอ็ม เฟาล เว็น นาย สพี๊ค)
I am strange when I’m kind
(ไอ แอ็ม สเทร๊งจ เว็น แอม ไคนด์)
I am frying my mind
(ไอ แอ็ม ฟลายอิง มาย ไมนด์)

Chorus
(ค๊อรัส)

I don’t care, I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ ด้อนท์ แคร์)

Jesus loves me I know
(จีสัซ ลัฝ มี ไอ โนว์)
For my mom told me so
(ฟอร์ มาย มัม โทลด มี โซ)
I’m a loser at love
(แอม มา ลูสเออะ แรท ลัฝ)
I’m a flower in the mud
(แอม มา ฟล๊าวเว่อร์ อิน เดอะ มัด)

Chorus Twice
(ค๊อรัส ทไวซ)

Part II:
(พาร์ท ทรู :)

Don’t you hate it
(ด้อนท์ ยู เฮท อิท)
When the money starts to running out
(เว็น เดอะ มั๊นนี่ สท๊าร์ท ทู รันนิง เอ๊าท)
Your esoteric rants
(ยุร เอสโซเทลิค แร็นท)
Were made to twist and shout
(เวอ เมด ทู ทวิสท แอนด์ เช๊าท)
I heard you moved
(ไอ เฮิด ยู มู๊ฝ)
Now you’re hangin on the Moulin Rouge
(นาว ยัวร์ แฮนจิ้น ออน เดอะ มูแลง รูฉ)
Don’t you know no matter where you go
(ด้อนท์ ยู โนว์ โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก)
Somebody’s always watching you
(ซัมบอดี้ ออลเว วัทชิง ยู)
That’s what they say
(แด้ท ว๊อท เด เซย์)
That’s what they say
(แด้ท ว๊อท เด เซย์)
When the pages fade the love you made
(เว็น เดอะ เพจ เฟด เดอะ ลัฝ ยู เมด)
Will seem one hundred light years away
(วิล ซีม วัน ฮั๊นเดร็ด ไล๊ท เยียร์ อะเวย์)

That’s what they say
(แด้ท ว๊อท เด เซย์)
That’s what they say
(แด้ท ว๊อท เด เซย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Am I Getting Through (Part I & II) คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น