เนื้อเพลง Bachelor Boy คำอ่านไทย Cliff Richard

It’s been so long
( อิทซ บีน โซ ลอง)
You say you’ve had fun
(ยู เซย์ ยู๊ฟ แฮ็ด ฟัน)
And you’ve been happy with the things you’ve done
(แอนด์ ยู๊ฟ บีน แฮ๊พพี่ วิธ เดอะ ทริง ยู๊ฟ ดัน)
Now you feel strange and a little unreal
(นาว ยู ฟีล สเทร๊งจ แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อันรีแอ็ล)
Well I can understand the way you feel
(เวลล ไอ แคน อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เวย์ ยู ฟีล)
You’re just a little in love
(ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])
You’re just a little in love
(ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

Well I can see what’s happening to you
(เวลล ไอ แคน ซี ว๊อท แฮพเพะนิง ทู ยู)
You fell in love but it’s just not true
(ยู เฟ็ล อิน ลัฝ บั๊ท อิทซ จั๊สท น็อท ทรู)
And there’s one thing you ought to know
(แอนด์ แดร์ วัน ทริง ยู อ๊อธ ทู โนว์)
I need you so I’m just a little in love
(ไอ นี๊ด ยู โซ แอม จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])
I’m just a little in love
(แอม จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

You know sometimes you look somewhere
(ยู โนว์ ซัมไทม์ ยู ลุ๊ค ซัมแวร์)
You’re not stone
(ยัวร์ น็อท สโทน)
But there’s no one there
(บั๊ท แดร์ โน วัน แดร์)
No one to turn to
(โน วัน ทู เทิร์น ทู)
No one to see the way you’re feeling
(โน วัน ทู ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ ฟีลอิง)
A-just like me
(อะ จั๊สท ไล๊ค มี)
Just a little in love
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])
You’re just a little in love
(ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
[Just a little]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

You say you’re willing to learn
(ยู เซย์ ยัวร์ วีลลิง ทู เลิร์น)
You need a friend
(ยู นี๊ด อะ เฟรน)
A friend who will help you
(อะ เฟรน ฮู วิล เฮ้ลพ ยู)

‘Cos you’re just a little in love
(คอซ ยัวร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
Oh yeah a little in love
(โอ เย่ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
You are a little in love
(ยู อาร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
With someone you just like to see
(วิธ ซัมวัน ยู จั๊สท ไล๊ค ทู ซี)
Like me, you’re in love
(ไล๊ค มี , ยัวร์ อิน ลัฝ)
Oh yeah, a little in love
(โอ เย่ , อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิน ลัฝ)
You’re in love
(ยัวร์ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bachelor Boy คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น