เนื้อเพลง Girl Act Right คำอ่านไทย Eamon

Yeah, uh, common
( เย่ , อา , ค๊อมมอน)

When i first met you
(เว็น นาย เฟิร์สท เม็ท ยู)
You were so unique
(ยู เวอ โซ ยูนี๊ค)
Like what i seen
(ไล๊ค ว๊อท ไอ ซีน)
Let a few weeks go
(เล็ท ดา ฟิว วี๊ค โก)
You had me crazy
(ยู แฮ็ด มี คเรสิ)
When we would meet
(เว็น วี เวิด มี๊ท)
Why you gonna act like
(วาย ยู กอนนะ แอ๊คท ไล๊ค)
You ain`t been trained yet
(ยู ain`t บีน เทรน เย๊ท)
But boot i bet
(บั๊ท บู๊ท ไอ เบ๊ท)
If i take you out
(อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู เอ๊าท)
You won`t act like my lady should
(ยู won`t แอ๊คท ไล๊ค มาย เล๊ดี้ เชิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)

You should know by now
(ยู เชิด โนว์ บาย นาว)
When I take you out
(เว็น นาย เท้ค ยู เอ๊าท)
You act proper
(ยู แอ๊คท พร๊อพเพ่อร์)
When you at places
(เว็น ยู แอ็ท เพลส)
You know your place
(ยู โนว์ ยุร เพลส)
When ho’s holler
(เว็น โฮซ ฮอลเลอะ)
F*ck that sh*t
(เอฟ *ck แดท ฌะ *ที)
You know the rules
(ยู โนว์ เดอะ รูล)
Every girl that i f*ck
(เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล แดท ไอ เอฟ *ck)
Is put through school
(อีส พุท ทรู สคูล)
But i still feel like you won`t
(บั๊ท ไอ สทิลล ฟีล ไล๊ค ยู won`t)
Act like my lady should
(แอ๊คท ไล๊ค มาย เล๊ดี้ เชิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)

Hey trick
(เฮ ทริ๊ค)
Better start acting right [oh]
(เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท แอคทิง ไร๊ท [ โอ ])
Swallow
(สว๊อลโล่ว)
You will never taste it right [oh]
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท อิท ไร๊ท [ โอ ])
Hey trick
(เฮ ทริ๊ค)
Better start acting right [oh]
(เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท แอคทิง ไร๊ท [ โอ ])
Swallow
(สว๊อลโล่ว)
You will never taste it right [oh]
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท อิท ไร๊ท [ โอ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)

Hey trick
(เฮ ทริ๊ค)
Better start acting right [oh]
(เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท แอคทิง ไร๊ท [ โอ ])
Swallow
(สว๊อลโล่ว)
You will never taste it right [oh]
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท อิท ไร๊ท [ โอ ])
Hey trick
(เฮ ทริ๊ค)
Better start acting right [oh]
(เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท แอคทิง ไร๊ท [ โอ ])
Swallow
(สว๊อลโล่ว)
You will never taste it right [oh]
(ยู วิล เน๊เฝ่อร์ เท๊ซท อิท ไร๊ท [ โอ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)
When you come please girl act right
(เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
Don`t try none of your crazy sh*t tonight
(โด้น ธราย นัน อ็อฝ ยุร คเรสิ ฌะ *ที ทูไน๊ท)
So when you come please girl act right
(โซ เว็น ยู คัม พลีซ เกิร์ล แอ๊คท ไร๊ท)
I don`t give a f*ck you been acting up
(ไอ โด้น กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ยู บีน แอคทิง อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Act Right คำอ่านไทย Eamon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น