เนื้อเพลง Mathletics คำอ่านไทย Foals

calling all kids
( คอลลิง ออล คิด)
this is a snare
(ดิส ซิส ซา ซแน)
its some trap to call yourself
(อิทซ ซัม แถร๊บ ทู คอลลํ ยุรเซลฟ)
a hero now
(อะ ฮีโร่ นาว)
a hero then
(อะ ฮีโร่ เด็น)
can wind yourself like sine waves
(แคน วินด ยุรเซลฟ ไล๊ค sine เว๊ฝ)
cosine waves
(cosine เว๊ฝ)
wave length there
(เว๊ฝ เล้นธ แดร์)

like some kind of ocean takes you there
(ไล๊ค ซัม ไคนด์ อ็อฝ โอ๊เชี่ยน เท้ค ยู แดร์)
takes you there
(เท้ค ยู แดร์)
takes you there
(เท้ค ยู แดร์)
takes you there
(เท้ค ยู แดร์)

turn the academy down
(เทิร์น ดิ อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
for good
(ฟอร์ กู๊ด)

turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)
turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)
turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)

turn the academy down
(เทิร์น ดิ อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
for good
(ฟอร์ กู๊ด)

count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)
count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)
count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)

sine waves
(sine เว๊ฝ)
or consine waves
(ออ consine เว๊ฝ)
calling all kids on and on
(คอลลิง ออล คิด ออน แอนด์ ออน)
and on and on and on and on
(แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)

sine waves
(sine เว๊ฝ)
or cosine waves
(ออ cosine เว๊ฝ)
calling all kids
(คอลลิง ออล คิด)
on and on and on and on……
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)

cosine waves consine waves
(cosine เว๊ฝ consine เว๊ฝ)
sine waves sine waves
(sine เว๊ฝ sine เว๊ฝ)
waves away
(เว๊ฝ อะเวย์)
wheres sine waves
(แวร์ sine เว๊ฝ)
cosine waves are waves which s*ck
(cosine เว๊ฝ แซร์ เว๊ฝ วิช เอส *ck)
s*ck s*ck
(เอส *ck เอส *ck)
cosine waves cosine waves are waves are away
(cosine เว๊ฝ cosine เว๊ฝ แซร์ เว๊ฝ แซร์ อะเวย์)
waves that s*ck
(เว๊ฝ แดท เอส *ck)
waves that s*ck
(เว๊ฝ แดท เอส *ck)
waves that s*ck
(เว๊ฝ แดท เอส *ck)
they s*ck they s*ck they s*ck
(เด เอส *ck เด เอส *ck เด เอส *ck)

turn the academy down
(เทิร์น ดิ อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
for good
(ฟอร์ กู๊ด)

turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)
turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)
turn it down
(เทิร์น หนิด เดาน)

turn the academy down
(เทิร์น ดิ อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
academy down
(อะคาเด๊มี่ เดาน)
for good
(ฟอร์ กู๊ด)

count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)
count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)
count me out
(เค้าทํ มี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mathletics คำอ่านไทย Foals

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น