เนื้อเพลง Blaze of Glory คำอ่านไทย The Alarm

It’s funny how they shoot you down when your
( อิทซ ฟันนิ ฮาว เด ชู๊ท ยู เดาน เว็น ยุร)
hands are held up high and you open up your
(แฮนด์ แซร์ เฮ็ลด อั๊พ ไฮฮ แอนด์ ยู โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร)
heart and sould but that’s not enough for most.
(ฮาร์ท แอนด์ โซด บั๊ท แด้ท น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ โมซท)
I remember this much there is nothing you
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดิส มัช แดร์ อีส นัธอิง ยู)
shouldn’t speak of if you’ve got something to say
(ชูดดึ่น สพี๊ค อ็อฝ อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง ทู เซย์)
and there is no one to be scared of jsut get them
(แอนด์ แดร์ อีส โน วัน ทู บี ซคา อ็อฝ jsut เก็ท เด็ม)
out of the way. GOING OUT IN A BLAZE OF
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เวย์ โกอิ้ง เอ๊าท อิน อะ เบลซ อ็อฝ)
GLORY my heart is open wide you can take
(กล๊อรี่ มาย ฮาร์ท อีส โอ๊เพ่น ไวด์ ยู แคน เท้ค)
anything you want from me there is nothing left
(เอนอิธิง ยู ว้อนท ฟรอม มี แดร์ อีส นัธอิง เล๊ฟท)
to hide GOING OUT IN A BLAZE OF GLORY my
(ทู ไฮด์ โกอิ้ง เอ๊าท อิน อะ เบลซ อ็อฝ กล๊อรี่ มาย)
hands are held up high. I’m learning how to hit
(แฮนด์ แซร์ เฮ็ลด อั๊พ ไฮฮ แอม เลอนิง ฮาว ทู ฮิท)
back. I’m learning how to fight. THe law of the
(แบ็ค แอม เลอนิง ฮาว ทู ไฟ้ท เดอะ ลอว์ อ็อฝ เดอะ)
jungle says that you look after yourself but I remeber
(จั๊งเกิ้ล เซย์ แดท ยู ลุ๊ค แอ๊ฟเท่อร ยุรเซลฟ บั๊ท ไอ remeber)
this much I love as I’d be loved myself. Don’t
(ดิส มัช ไอ ลัฝ แอส อาย บี ลัฝ ไมเซลฟ ด้อนท์)
forget what I told you now when the question
(ฟอร์เก๊ท ว๊อท ไอ โทลด ยู นาว เว็น เดอะ เคว๊สชั่น)
keeps on coming and it’s ” How much more can
(คี๊พ ออน คัมอิง แอนด์ อิทซ ” ฮาว มัช โม แคน)
you take ” when they’ve ripped you clothes to
(ยู เท้ค ” เว็น เดวฟ ริพ ยู คโลฑ ทู)
peices ” Shouldn’t you be gone by now. ” But you
(เพลซ ” ชูดดึ่น ยู บี กอน บาย นาว ” บั๊ท ยู)
keep on GOING OUT IN A BLAZE OF GLORY
(คี๊พ ออน โกอิ้ง เอ๊าท อิน อะ เบลซ อ็อฝ กล๊อรี่)
setting your sughtts for the sky. THey ocan offer you
(เซททิง ยุร sughtts ฟอร์ เดอะ สกาย เด ocan อ๊อฟเฟ่อร์ ยู)
anything at all but your dreams must not be sold.
(เอนอิธิง แอ็ท ดอร์ บั๊ท ยุร ดรีม มัสท์ น็อท บี โซลด)
GOING OUT IN A BLAZE OF GLORY no price is
(โกอิ้ง เอ๊าท อิน อะ เบลซ อ็อฝ กล๊อรี่ โน ไพร๊ซ์ อีส)
hight enough. I’m fighting back with feeling I’m
(hight อีน๊าฟ แอม ไฟท์ดิง แบ็ค วิธ ฟีลอิง แอม)
fighting back with love. When the nails are biting
(ไฟท์ดิง แบ็ค วิธ ลัฝ เว็น เดอะ เนล แซร์ ไบดิ้ง)
into your hands and the cross is heavy on your
(อิ๊นทู ยุร แฮนด์ แซน เดอะ ครอสสํ ซิส เฮ๊ฝฝี่ ออน ยุร)
heart now is the time to really make a stnad. MY
(ฮาร์ท นาว อีส เดอะ ไทม์ ทู ริแอ็ลลิ เม้ค เก stnad มาย)
HANDS ARE EHLD UP HIGH
(แฮนด์ แซร์ EHLD อั๊พ ไฮฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blaze of Glory คำอ่านไทย The Alarm

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น