เนื้อเพลง Wearing a Raincoat คำอ่านไทย They Might Be Giants

Wearing a raincoat is flying around in a plane
( เวียริง อะ เรนโคท อีส ฟไลอิง อะราวนฺดฺ อิน อะ เพลน)
Made of a raincoat
(เมด อ็อฝ อะ เรนโคท)
But when you think of that
(บั๊ท เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ แดท)
You hurt your mind
(ยู เฮิร์ท ยุร ไมนด์)
And you’ll need a friend
(แอนด์ โยว นี๊ด อะ เฟรน)
To talk you down
(ทู ท๊อล์ค ยู เดาน)

Needing a friend to talk you down
(นี๊ดดิง อะ เฟรน ทู ท๊อล์ค ยู เดาน)
Is food that comes from a pipe
(อีส ฟู้ด แดท คัม ฟรอม มา ไพพ)
But when you hate the food
(บั๊ท เว็น ยู เฮท เดอะ ฟู้ด)
That comes from a pipe
(แดท คัม ฟรอม มา ไพพ)
You will turn to drugs
(ยู วิล เทิร์น ทู ดรัก)
To help you sleep
(ทู เฮ้ลพ ยู สลี๊พ)

Turning to drugs to help you sleep
(เทินนิง ทู ดรัก ทู เฮ้ลพ ยู สลี๊พ)
Will only lead to sleep
(วิล โอ๊นลี่ ลี๊ด ทู สลี๊พ)
And sleeping is a gateway drug
(แอนด์ ซลีพพิง อีส ซา เกทเว ดรัก)
To being awake, being awake, being awake again
(ทู บีอิง อะเว้ค , บีอิง อะเว้ค , บีอิง อะเว้ค อะเกน)

Being awake is swimming around in a lake
(บีอิง อะเว้ค อีส สวิมมิง อะราวนฺดฺ อิน อะ เล้ค)
Of the undead
(อ็อฝ ดิ อันเดรด)
And the undead are like
(แอนด์ ดิ อันเดรด อาร์ ไล๊ค)
A bunch of friends
(อะ บันช อ็อฝ เฟรน)
That demand constant attention
(แดท ดีมานด์ ค๊อนสแตนทํ แอ็ทเทนฌัน)

Demanding constant attention
(ดีแมนดิง ค๊อนสแตนทํ แอ็ทเทนฌัน)
Will only lead to attention
(วิล โอ๊นลี่ ลี๊ด ทู แอ็ทเทนฌัน)
And once they have your attention
(แอนด์ วั๊นซ เด แฮ็ฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
They use it to ask for attention
(เด ยู๊ส อิท ทู อาสคฺ ฟอร์ แอ็ทเทนฌัน)
And once they have that attention
(แอนด์ วั๊นซ เด แฮ็ฝ แดท แอ็ทเทนฌัน)
They use it to ask for attention
(เด ยู๊ส อิท ทู อาสคฺ ฟอร์ แอ็ทเทนฌัน)

Wearing a raincoat is flying around in a yellow rubber airplane
(เวียริง อะ เรนโคท อีส ฟไลอิง อะราวนฺดฺ อิน อะ เย๊ลโล่ว รั๊บเบ่อร์ แอพเลน)
Made out of a raincoat, yes but when you think of that
(เมด เอ๊าท อ็อฝ อะ เรนโคท , เย็ซ บั๊ท เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ แดท)
You hurt your mind
(ยู เฮิร์ท ยุร ไมนด์)
And you’ll need your mind
(แอนด์ โยว นี๊ด ยุร ไมนด์)
For later on
(ฟอร์ เลทเออะ ออน)

Needing a mind for later on
(นี๊ดดิง อะ ไมนด์ ฟอร์ เลทเออะ ออน)
Is a friend that comes at a price
(อีส ซา เฟรน แดท คัม แอ็ท ดา ไพร๊ซ์)
But when you hate the friend
(บั๊ท เว็น ยู เฮท เดอะ เฟรน)
That comes at a price
(แดท คัม แอ็ท ดา ไพร๊ซ์)
You will play the drums
(ยู วิล เพลย์ เดอะ ดรัม)
To help you sleep
(ทู เฮ้ลพ ยู สลี๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wearing a Raincoat คำอ่านไทย They Might Be Giants

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น