เนื้อเพลง On A Beach คำอ่านไทย Richard Ashcroft

I have swam those raging seas
( ไอ แฮ็ฝ ซแว็ม โฑส เรจิง ซี)
Washed up by an ocean who had tired of me
(ว๊อช อั๊พ บาย แอน โอ๊เชี่ยน ฮู แฮ็ด ไทร์ อ็อฝ มี)
How I survive
(ฮาว ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ)

I will never know
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
This wreck got a home
(ดิส เร๊ค ก็อท ดา โฮม)
And a whole lot of hope
(แอนด์ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ โฮพ)

I’m out on a beach
(แอม เอ๊าท ออน อะ บีช)
Sat on a rock
(แซ็ท ออน อะ ร๊อค)
Thinking of you and the love I’ve got
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู แอนด์ เดอะ ลัฝ แอฝ ก็อท)
I saw the devil’s servant
(ไอ ซอว์ เดอะ เด๊ฝิ้ล เซอแฝ็นท)
I sent her home
(ไอ เซ็นท เฮอ โฮม)
Said bring me your master
(เซ็ด บริง มี ยุร ม๊าสเต้อร์)
I don’t want his dog
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิส ด้อกก)

I’m on fire
(แอม ออน ไฟเออะร)
I’m full of love and new desire
(แอม ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอนด์ นิว ดีไซรํ)
I’m on fire
(แอม ออน ไฟเออะร)
I’m full of love and new desire
(แอม ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอนด์ นิว ดีไซรํ)
Full of love and new desire
(ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอนด์ นิว ดีไซรํ)

I lit my fire blew my conch
(ไอ ลิท มาย ไฟเออะร บลู มาย ค็องค)
Nobody comes
(โนบอดี้ คัม)
I built my boat from bamboo
(ไอ บิลท มาย โบ๊ท ฟรอม แบมบู)
But it sunk
(บั๊ท ดิธ ซังค)
I looked at the sky for vapour trails
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท เดอะ สกาย ฟอร์ เฝเพอะ ทเรล)
Nobody comes
(โนบอดี้ คัม)
I wrote your name on a tree
(ไอ โรท ยุร เนม ออน อะ ทรี)
Along with the days this is taking you away from me
(อะลอง วิธ เดอะ เดย์ ดิส ซิส เทคอิง ยู อะเวย์ ฟรอม มี)

I’m out on a beach
(แอม เอ๊าท ออน อะ บีช)
Sat on a rock
(แซ็ท ออน อะ ร๊อค)
Thinking of you and the love I’ve got
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู แอนด์ เดอะ ลัฝ แอฝ ก็อท)
I saw the devil’s servant
(ไอ ซอว์ เดอะ เด๊ฝิ้ล เซอแฝ็นท)
I sent her home
(ไอ เซ็นท เฮอ โฮม)
And said bring me your master
(แอนด์ เซ็ด บริง มี ยุร ม๊าสเต้อร์)
I don’t want his dog
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิส ด้อกก)

Well I’m on fire
(เวลล แอม ออน ไฟเออะร)
I’m full of love and new desire
(แอม ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอนด์ นิว ดีไซรํ)
I’m on fire
(แอม ออน ไฟเออะร)
I’m full of love and new desire
(แอม ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอนด์ นิว ดีไซรํ)
I ain’t afraid to die
(ไอ เอน อะเฟรด ทู ดาย)
Ain’t afraid to die
(เอน อะเฟรด ทู ดาย)
And here we go
(แอนด์ เฮียร วี โก)
Ain’t afraid to
(เอน อะเฟรด ทู)

I’m out on a beach
(แอม เอ๊าท ออน อะ บีช)
Sat on a rock
(แซ็ท ออน อะ ร๊อค)
Thinking of you and the love I’ve got
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู แอนด์ เดอะ ลัฝ แอฝ ก็อท)
I saw the devil serpant
(ไอ ซอว์ เดอะ เด๊ฝิ้ล serpant)
I sent him home
(ไอ เซ็นท ฮิม โฮม)
And said bring me your master I don’t want his dog
(แอนด์ เซ็ด บริง มี ยุร ม๊าสเต้อร์ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิส ด้อกก)

I’m out on a beach
(แอม เอ๊าท ออน อะ บีช)
Sat on a rock
(แซ็ท ออน อะ ร๊อค)
Thinking of you and the love I’ve got
(ติ้งกิง อ็อฝ ยู แอนด์ เดอะ ลัฝ แอฝ ก็อท)
I saw the devil’s servant
(ไอ ซอว์ เดอะ เด๊ฝิ้ล เซอแฝ็นท)
I sent her home
(ไอ เซ็นท เฮอ โฮม)
And said bring me your master
(แอนด์ เซ็ด บริง มี ยุร ม๊าสเต้อร์)
I don’t want his do
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิส ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On A Beach คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น