เนื้อเพลง Elle คำอ่านไทย Celine Dion

Elle
( เอล)
Avait dix-huit ans
(Avait dix huit ans)
Les cheveux au vent
(เลซ cheveux โอ เฝ๊นท)
La ligne
(ลา ligne)
D’un cygne
(ดัน cygne)
Qui d้pliait ses, , ,
(คี d้pliait ses , , ,)

She
(ชี)
was eighteen years old
(วอส เอทีน เยียร์ โอลด์)
Hair in the wind
(แฮร์ อิน เดอะ วินด)
The line
(เดอะ ไลน์)
Of a swan
(อ็อฝ อะ ซว็อน)
Who’s unfolding her [wings]
(ฮู อันโฟลดิง เฮอ [ วิง ])

Elle
(เอล)
Avait les accents
(Avait เลซ แอคเซ็นท)
D’un oiseau chantant
(ดัน oiseau chantant)
Et tous les musiciens
(Et ธู เลซ musiciens)
Se retournaient sur, , ,
(Se retournaient เซอ , , ,)

She
(ชี)
Had the lines
(แฮ็ด เดอะ ไลน์)
Of a singing bird
(อ็อฝ อะ ซิงกิง เบิร์ด)
And all musicians
(แอนด์ ออล มิวสีฌแอ็น)
Were turning to [her]
(เวอ เทินนิง ทู [ เฮอ ])

Elle
(เอล)
Avait tout l’้clat
(Avait เทาทฺ l้clat)
De ce si่cle-lเ
(ดี ce si่cle lเ)
O๙ la valse
(O๙ ลา valse)
Etait reine
(Etait reine)
O๙ l’amour ้tait roi
(O๙ แลมโมว ้tait รวา)
Dans un ciel
(แด็น ยูเอ็น ซีเอล)
De dentelles
(ดี dentelles)
Irr้, , ,
(Irr้ , , ,)

She
(ชี)
Had all the shinning
(แฮ็ด ออล เดอะ shinnings)
Of that century
(อ็อฝ แดท เซ๊นจูรี่)
Where the waltz
(แวร์ เดอะ วอลซ)
Was queen
(วอส ควีน)
Where love was king
(แวร์ ลัฝ วอส คิง)
In a sky
(อิน อะ สกาย)
Of lace
(อ็อฝ เลซ)
Unreal
(อันรีแอ็ล)

Elle
(เอล)
Promenait ses mains
(Promenait ses เมน)
Sur un clavecin
(เซอ ยูเอ็น clavecin)
Et Chopin la trouvait
(Et Chopin ลา trouvait)
B, , , elle
(บี , , , เอล)
N’avait qu’เ sourire
(Navait quเ sourire)
Pour le faire ้crire
(พาว le faire ้crire)
ษcoutez
(ษcoutez)
Les pr้ludes
(เลซ pr้ludes)
Qu’il composait pour elle
(Quil composait พาว เอล)

She
(ชี)
Was walking her hands
(วอส วอคกิง เฮอ แฮนด์)
On a harpsichord
(ออน อะ ฮาพซิคอด)
And Chopin was considering her
(แอนด์ Chopin วอส considerings เฮอ)
Beautiful
(บยูทิฟุล)
Only had to smile
(โอ๊นลี่ แฮ็ด ทู สไมล์)
To make him write
(ทู เม้ค ฮิม ไร๊ท)
Listen to
(ลิ๊สซึ่น ทู)
The preludes
(เดอะ พเรลยูด)
He was composing for her
(ฮี วอส composings ฟอร์ เฮอ)

Elle
(เอล)
J’ai tant r๊v้ d’elle
(เจ แทททฺ r๊v้ delle)
Parl้ avec elle
(Parl้ แอฝเวค เอล)
Que souvent
(ครี souvent)
Je me prends
(จี มี prends)
Pour elle
(พาว เอล)

She
(ชี)
I so much dreamed about her
(ไอ โซ มัช ดรีม อะเบ๊าท เฮอ)
Spoke with her
(ซโพค วิธ เฮอ)
That often
(แดท อ๊อฟเฟ่น)
I take myself
(ไอ เท้ค ไมเซลฟ)
For her
(ฟอร์ เฮอ)

Elle
(เอล)
Est mon id้al
(Est มอง id้al)
La plus grande ้toile
(ลา พลัส grande ้toile)
Et je veux
(Et จี เวิก)
Ressembler
(Ressembler)
ภ son portrait fid่le
(ภ ซัน พ๊อร์ทเถรท fid่le)
Il n’y a qu’elle
(แอล ny อะ เควเออ)
Et c’est elle
(Et เซส เอล)
Mon mod, , ,
(มอง mod , , ,)

She
(ชี)
Is my ideal
(อีส มาย ไอดี๊ออล)
The biggest star
(เดอะ บิ๊กเกส สทาร์)
And I want
(แอนด์ ดาย ว้อนท)
To look like
(ทู ลุ๊ค ไล๊ค)
Her accurate portrait
(เฮอ แอ๊คคิวเหรท พ๊อร์ทเถรท)
The was only her
(เดอะ วอส โอ๊นลี่ เฮอ)
And it’s her
(แอนด์ อิทซ เฮอ)
My model
(มาย โม๊เด็ล)

Elle
(เอล)
Avait dix-huit ans
(Avait dix huit ans)
Les cheveux au vent
(เลซ cheveux โอ เฝ๊นท)
La magie
(ลา magie)
Des folies
(เดะ folies)
Que l’on faisait pour elle
(ครี lon faisait พาว เอล)
C’้tait la plus belle
(C้tait ลา พลัส เบ็ล)
Je voudrais ๊tre, , , elle!
(จี วาวดีเอ็ด ๊tre , , , เอล !)

She
(ชี)
Was eighteen years old
(วอส เอทีน เยียร์ โอลด์)
Hair in the wind
(แฮร์ อิน เดอะ วินด)
The magic
(เดอะ แม๊จิค)
Of the irrational things
(อ็อฝ ดิ อิแรฌอะแน็ล ทริง)
They were doing for her
(เด เวอ ดูอิง ฟอร์ เฮอ)
She was the most beautiful
(ชี วอส เดอะ โมซท บยูทิฟุล)
I would like to be , , , her
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู บี , , , เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Elle คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น