เนื้อเพลง Cock and Squeeze คำอ่านไทย D12

[Bugz]
( [ Bugz ])
Gimme some hash
(กีมมิ ซัม แฮ็ช)
and when i trip n*gga gimme ya mask
(แอนด์ เว็น นาย ทริ๊พ เอ็น *gga กีมมิ ยา แมสค)
then after that lend me your mack and gimme your cash
(เด็น แอ๊ฟเท่อร แดท เล็นด มี ยุร แมกคฺ แอนด์ กีมมิ ยุร แค๊ช)
that precious thing you call a life ill put an end to fast
(แดท พรีเชี๊ยส ทริง ยู คอลลํ อะ ไล๊ฟ อิลล พุท แอน เอ็นด ทู ฟาสท)
get in your ass if you want have to leave and eagle mack [??]
(เก็ท อิน ยุร อาซ อิ๊ฟ ยู ว้อนท แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ แอนด์ อี๊เกิ้ล แมกคฺ [ ])
you want a see-through class
(ยู ว้อนท ดา ซี ทรู คลาสสํ)
dont take much to read you class
(ด้อนท์ เท้ค มัช ทู รี๊ด ยู คลาสสํ)
b*tch
(บี *tch)
you broke as f*ck and on the bus cuz your Regal smashed
(ยู บโรค แอส เอฟ *ck แอนด์ ออน เดอะ บัส คัซ ยุร รีแก็ล สแม๊ช)
this sh*t is lethal _
(ดิส ฌะ *ที อีส ลี๊ธอล _)
battle me i keep you mad
(แบ๊ทเทิ้ล มี ไอ คี๊พ ยู แม้ด)
put you in a sleeper ,drag your ass to the reaper’s pad
(พุท ยู อิน อะ ซลีพเออะ , ดแร็ก ยุร อาซ ทู เดอะ reapers แพ็ด)
either _
(ไอ๊เทร่อ _)
or feel the wrath of my heater that
(ออ ฟีล เดอะ แร็ธ อ็อฝ มาย ฮีทเออะ แดท)
lyric punches makin meters blast on your speaker rack
(ลีริค พันเซด เมกิน มิ๊เท่อร์ บลาสทํ ออน ยุร ซพีคเออะ แร็ค)
crib, club or anywhere where theres people at
(คริบ , คลับ ออ เอนอิฮแว แวร์ แดร์ พี๊เพิ่ล แอ็ท)
they love my tape they couldnt care where they leaves yours at
(เด ลัฝ มาย เท๊พ เด คูดซึ่น แคร์ แวร์ เด ลี๊ฝ ยุร แอ็ท)
your girl’s a rat
(ยุร เกิร์ล ซา แร๊ท)
tell that ho im not gonna beep her back
(เทลล แดท โฮ แอม น็อท กอนนะ บีพ เฮอ แบ็ค)
dont need her black
(ด้อนท์ นี๊ด เฮอ แบล๊ค)
got too many other needer-rats
(ก็อท ทู เมนอิ อ๊อเธ่อร์ needer แร๊ท)
who heater fat [??]
(ฮู ฮีทเออะ แฟท [ ])
i bet your gal aint f*ckin with my gat
(ไอ เบ๊ท ยุร แก็ล เอน เอฟ *ckin วิธ มาย แกท)
im holdin lyrics sendin vocals at you locals cat
(แอม โฮดดิน ลีริค เซ็นดิน โฝแค็ล แอ็ท ยู โล๊ค่อล แค๊ท)
gone black
(กอน แบล๊ค)
your more whack
(ยุร โม ฮแว็ค)
than a gold sack
(แฑ็น อะ โกลด์ แซ๊ค)
you shown dat
(ยู โฌน แดซ)
when you flowed
(เว็น ยู โฟลว์)
that’s a known fact
(แด้ท ซา โนน แฟคท)
clone rap
(โคโลน แร็พ)
s*ck a MC broad
(เอส *ck กา เอมซี บรอด)
need to pick another field, go out and find you a job
(นี๊ด ทู พิค อะน๊าเทร่อร์ ฟีลด , โก เอ๊าท แอนด์ ไฟนด์ ยู อะ จ๊อบ)
or either go out and rob
(ออ ไอ๊เทร่อ โก เอ๊าท แอนด์ ร๊อบ)
because
(บิคอส)
rappin’ aint to function
(แรพปิน เอน ทู ฟั๊งก์ชั่น)
you out of place,
(ยู เอ๊าท อ็อฝ เพลส ,)
like a 2 of heart and 2 of diamond in a game of spades
(ไล๊ค เก 2 อ็อฝ ฮาร์ท แอนด์ 2 อ็อฝ ได๊ม่อนดํ อิน อะ เกม อ็อฝ ซเพด)
while my innovative ways
(ไวล์ มาย innovative เวย์)
set your lyrics to a blaze
(เซ็ท ยุร ลีริค ทู อะ เบลซ)
put a grimace on ur grave
(พุท ดา กรีมเอ็ซ ออน ur เกรฝ)
im in the Guiness on a page
(แอม อิน เดอะ Guiness ออน อะ เพจ)
of history
(อ็อฝ ฮิสทรี่)
puttin s*cka n*ggaz out they misery
(พันดิน เอส *cka เอ็น *ggaz เอ๊าท เด มีสริ)
its not a mystery
(อิทซ น็อท ดา มิ๊สเทอรี่)
my victories are bodacious
(มาย วิคตอร์ลีสฺ แซร์ bodacious)
it wouldn’t matter if the judge is racist
(อิท วูดดึ่น แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ เดอะ จั๊ดจ อีส เรซิสทฺ)
and i was battling your aces in your b*tches bassment
(แอนด์ ดาย วอส แบททลิง ยุร เอซ ซิน ยุร บี *tches bassment)
im un-f*ckwitible
(แอม ยูเอ็น เอฟ *ckwitible)
thats literal
(แด้ท ลีทเออะแร็ล)
face it, the general
(เฟซ อิท , เดอะ เจ๊นเนอรัล)
with senses of a senitle
(วิธ เซ้นส อ็อฝ อะ senitle)
holdin on my genitals
(โฮดดิน ออน มาย เจนอิแท็ล)
right before i send tha fo’s [fools]
(ไร๊ท บีฟอร์ ไอ เซ็นด ท่า fos [ ฟูล ])
down the earth like minerals
(เดาน ดิ เอิร์ทร ไล๊ค มีนเออะแร็ล)
even after centerfolds
(อี๊เฝ่น แอ๊ฟเท่อร เซ็นเทอร์โฟล)
in videos, my ego goes
(อิน ฝีดอิโอ , มาย อี๊โก้ โกซ)
in cagnito hoes
(อิน cagnito โฮ)
from mosquito rolls
(ฟรอม ม๊อสควิ๊โท่ โรลล)
mean and biter
(มีน แอนด์ biter)
i hope you n*ggaz catch a case of arthrita
(ไอ โฮพ ยู เอ็น *ggaz แค็ทช อะ เค๊ส อ็อฝ arthrita)
you aint no writer
(ยู เอน โน ไรทเออะ)
it still dont even have a spider
(อิท สทิลล ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ อะ สไพ๊เด้อร์)
Idea when you need me , we gonna worst turn into fighters
(ไอเดีย เว็น ยู นี๊ด มี , วี กอนนะ เวิ๊ร์สท เทิร์น อิ๊นทู ไฟทเออะ)
yea yea b*tch
(เย เย บี *tch)
ya muthaphukkin biter
(ยา muthaphukkin biter)

Cock And, Squeeze, Bust
(ค๊อค แอนด์ , สควี๊ซ , บัซท)
Dirty Dozen dont f*ck wit us
(เดอทิ ดออเซน ด้อนท์ เอฟ *ck วิท อัซ)

Detroit n*ggaz roll deep
(ดีทอยดฺ เอ็น *ggaz โรลล ดี๊พ)
hold heat and talk slick
(โฮลด์ ฮีท แอนด์ ท๊อล์ค ซลิค)
yea yea b*tch
(เย เย บี *tch)
stay off my d*ck
(สเทย์ ออฟฟ มาย d*ck)

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
i should tie you up and keep cuttin u wit a knife
(ไอ เชิด ไท ยู อั๊พ แอนด์ คี๊พ คัทดิน ยู วิท ดา ไน๊ฟ)
and sit you in the alcohol bath for the night
(แอนด์ ซิท ยู อิน ดิ แอลโคะฮ็อล บ๊าทร ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
and watch you strugglin strainin squeal for your life
(แอนด์ ว๊อทช ยู strugglin strainin ซควีล ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
dump a radio bumpin your demo when your bad for da life
(ดั๊มพ อะ เร๊ดิโอ บั้มปิน ยุร เดโม เว็น ยุร แบ้ด ฟอร์ ดา ไล๊ฟ)
thats what i take from you
(แด้ท ว๊อท ไอ เท้ค ฟรอม ยู)
meet u in fake humble
(มี๊ท ยู อิน เฟ้ค ฮั๊มเบิ้ล)
attack your foundation until it crumble
(แอทแท๊ค ยุร เฟานเดฌัน อันทิล อิท แคมเบิล)
its me and my dog be on stumble [??]
(อิทซ มี แอนด์ มาย ด้อกก บี ออน แสตมเบิล [ ])
go _but stayin in tha right mind
(โก _บั๊ท สเตยิน อิน ท่า ไร๊ท ไมนด์)
just to blaze a track
(จั๊สท ทู เบลซ อะ แทร็ค)
to _or fake individuals that rap
(ทู _ออ เฟ้ค อินดิฝิ๊ด้วล แดท แร็พ)
screamin up your bootleg like they scared and sh*t
(สครีมมิน อั๊พ ยุร bootleg ไล๊ค เด ซคา แอนด์ ฌะ *ที)
knowin that tha Kon Artis come prepared with clips
(โนว์อิน แดท ท่า คอนเอมพลีดิง Artis คัม พรีแพร์ วิธ คลิพ)
fuller then male scriptures
(fuller เด็น เมล ซครีพเชอะ)
you watch u take pictures
(ยู ว๊อทช ยู เท้ค พิ๊คเจ้อร์)
notes and write down quotes and how i rap and get witcha
(โน๊ท แซน ไร๊ท เดาน โควท แซน ฮาว ไอ แร็พ แอนด์ เก็ท วิทชา)
told u n*ggaz before we got much to gain
(โทลด ยู เอ็น *ggaz บีฟอร์ วี ก็อท มัช ทู เกน)
nothin to lose, curuptin the lives of all rules
(นอทติน ทู ลู้ส , curuptin เดอะ ไล้ฝ อ็อฝ ออล รูล)
tie em’ up and put him in situations to hurt him
(ไท เอ็ม อั๊พ แอนด์ พุท ฮิม อิน ซิ๊ทูเอชั่น ทู เฮิร์ท ฮิม)
tie him up to trees and shoot poisonous darts at him
(ไท ฮิม อั๊พ ทู ทรี แซน ชู๊ท พอยสนัซ ดาท แอ็ท ฮิม)
with venom in it to murder him
(วิธ เฝนอัม อิน หนิด ทู เม๊อร์เด้อร์ ฮิม)
servin’ him right
(เซิฝวิน ฮิม ไร๊ท)
D.P. Kon Artis, swervin tonite
(ดี พี คอนเอมพลีดิง Artis , swervin ทูไนท์)
we rock from state to state
(วี ร๊อค ฟรอม สเทท ทู สเทท)
and city to city
(แอนด์ ซิ๊ที่ ทู ซิ๊ที่)
you make a siss like a faggot tryin on silicon tities
(ยู เม้ค เก ซิซ ไล๊ค เก แฟกกัท ทายอิน ออน ซีลอิค็อน ทีดีสฺ)
and nobody wanna size D bra
(แอนด์ โนบอดี้ วอนนา ไซ๊ซ ดี บรา)
_die wit side sh*t give it to y’all glit caught raw [??]
(_ดาย วิท ไซด์ ฌะ *ที กี๊ฝ อิท ทู ยอล glit คอท รอว์ [ ])
raw raw raw raw raw
(รอว์ รอว์ รอว์ รอว์ รอว์)

Cock And, Squeeze, Bust
(ค๊อค แอนด์ , สควี๊ซ , บัซท)
Dirty Dozen dont f*ck wit us
(เดอทิ ดออเซน ด้อนท์ เอฟ *ck วิท อัซ)

Detroit n*ggaz roll deep
(ดีทอยดฺ เอ็น *ggaz โรลล ดี๊พ)
hold heat and talk slick
(โฮลด์ ฮีท แอนด์ ท๊อล์ค ซลิค)
yea yea b*tch
(เย เย บี *tch)
stay off my d*ck
(สเทย์ ออฟฟ มาย d*ck)

[Proof]
([ พรู๊พ ])
I turn a hard n*gga yellow
(ไอ เทิร์น อะ ฮาร์ด เอ็น *gga เย๊ลโล่ว)
and make his ass faster than a cheetah
(แอนด์ เม้ค ฮิส อาซ ฟาสเทอะ แฑ็น อะ ชีทะ)
don’t blaze no blunts
(ด้อนท์ เบลซ โน บลันท)
but i blaze them thangs
(บั๊ท ไอ เบลซ เด็ม เตง)
amaze ya gang
(อะแม๊ซฺ ยา แก๊ง)
wit bullets i rattle your frame
(วิท บัลเล่ ซาย แลเดิล ยุร เฟรม)
whos that_
(ฮู แด้ท _)
stay suburban tusslin’
(สเทย์ ซะเบอแบ็น tusslin)
playin dat 3 digits
(เพลย์ยิน แดซ 3 ดิ๊จิท)
before cusslin [??]
(บีฟอร์ cusslin [ ])
bustin twin glocks
(บัสติน ทวิน คล็อก)
on your block
(ออน ยุร บล๊อค)
yellin my name loud puttin rhymes inside your mailbox
(เยลลิน มาย เนม เลาด พันดิน ไรม อิ๊นไซด์ ยุร เมล์บอค)
infared dots
(infared ดอท)
BLAHW
(BLAHW)
caught your dreadlocks
(คอท ยุร เดรดลอค)
waitin for tha cops
(เว๊ทดิน ฟอร์ ท่า ค็อพ)
and tell him that ur ass had beef wit Biggie and 2pac
(แอนด์ เทลล ฮิม แดท ur อาซ แฮ็ด บี๊ฟ วิท บิ๊กกี้ แอนด์ 2pac)
hot lead to flesh
(ฮอท ลี๊ด ทู เฟลช)
shot, bled to death
(ฌ็อท , บเล็ด ทู เด้ท)
like Red and Meth
(ไล๊ค เร้ด แอนด์ เมตสฺ)
You need to Hoop Up
(ยู นี๊ด ทู ฮูพ อั๊พ)
Soup Up
(ซุพ อั๊พ)
for battlin war
(ฟอร์ เบดิริน วอร์)
that on the more
(แดท ออน เดอะ โม)
i spattle ur horse
(ไอ spattle ur ฮอร์ส)
got battle dates on your tour
(ก็อท แบ๊ทเทิ้ล เดท ออน ยุร ทัวร์)
show up on you
(โชว์ อั๊พ ออน ยู)
battle on ur encore
(แบ๊ทเทิ้ล ออน ur อังโค)
_ wit dis sh*t
(_ วิท ดิซ ฌะ *ที)
on ur mic grip, you might slip
(ออน ur ไมคะ กริพ , ยู ไมท สลิ๊พ)
hang it up
(แฮง อิท อั๊พ)
hit like Sonny _
(ฮิท ไล๊ค ซันนิ _)
peace to _
(พี๊ซ ทู _)
rock til the early morn’
(ร๊อค ทิล ดิ เอ๊อรํลี่ มอน)
this sh*t is on
(ดิส ฌะ *ที อีส ออน)
i got da problem fiend fiend problems
(ไอ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม ฟีนด ฟีนด โพร๊เบล่ม)
my crew mugshot D12 uglier than the green goblin
(มาย ครู mugshot D12 uglier แฑ็น เดอะ กรีน กอบลิน)
i bring fear too
(ไอ บริง เฟียร์ ทู)
horror, near u
(ฮอเรอะ , เนียร์ ยู)
a fact why nobody wanna hear u
(อะ แฟคท วาย โนบอดี้ วอนนา เฮียร ยู)
your whack b*tch!
(ยุร ฮแว็ค บี *tch !)
what the f*ck you thought would happen?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ธอท เวิด แฮ๊พเพ่น)
when bullets start collapsin your frame
(เว็น บัลเล่ สท๊าร์ท collapsin ยุร เฟรม)
maintain or bring pain
(เมนเทน ออ บริง เพน)
freestyle fanatic named Pete
(ฟรีสทาย ฟะแนทอิค เนม พีท)
fresh off the paper this one turn ur autovapor meat
(เฟรช ออฟฟ เดอะ เพ๊เพ่อร์ ดิส วัน เทิร์น ur autovapor มี๊ท)
MC the extrordinair
(เอมซี ดิ extrordinair)
steppin on ur bunyan
(สเตปปิน ออน ur bunyan)
screamin 7 mile b*tch eastside come from Runyan
(สครีมมิน 7 ไมล บี *tch อีสซาย คัม ฟรอม รูนยา)
hold down your fort
(โฮลด์ เดาน ยุร โฟท)
snort like c*caine
(ซนอท ไล๊ค ซี *เคน)
Richard Pryor
(ริชราท Pryor)
i clap more clips than a liver squire [??]
(ไอ คแล็พ โม คลิพ แฑ็น อะ ลิ๊เฝ่อร์ ซคไวร [ ])

yea yea b*tch what the f*ck you thought
(เย เย บี *tch ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ธอท)
y’all n*ggaz get caught like saught im incredible like the hulk
(ยอล เอ็น *ggaz เก็ท คอท ไล๊ค saught แอม อินเคร๊ดิเบิ้ล ไล๊ค เดอะ ฮัลค)
why settle for _n*gga
(วาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ _เอ็น *gga)
P-R the letter ” O ”
(พี อาร์ เดอะ เล็ทเท่อร์ ” โอ “)
my sex is hetero
(มาย เซ็กซ อีส hetero)
cash checks like federal
(แค๊ช เช็ค ไล๊ค เฟ๊ดเดอร่อล)
yo hedero b*tch!
(โย hedero บี *tch !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cock and Squeeze คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น